Hiểu và Gầy Dựng Tín Dụng

Lan-Phương
Sưu tầm và chuyển ngữ

(tiếp theo phần 1: Credit Report là gì?)

Làm thế nào để hiểu bản credit report?

Khi quý vị nhận được bản credit report (báo cáo tín dụng) ở Trans Union thì quý vị có thể gọi cho những tổ chức như cơ quan cho vay tiền hay nghiệp đoàn tín dụng để giúp giảng nghĩa bản credit report của quý vị.

Làm thế nào để tôi có thể sửa đổi các sai lầm trên credit report?

Những sửa đổi sai lầm trên credit report đều miễn phí và sau đây là vài cách:

1. Trans Union có thể có thông tin về sửa sai lầm khi gửi credit report cho quý vị. Quý vị có thể làm theo các chỉ dẫn của Trans Union để báo cáo sự lầm lẫn.

2. Gọi điện thọai để báo cho Trans Union về sự lầm lẫn.

3. Trans Union có thể sẽ cho quý vị biết phải gửi cho họ những giấy tờ gì. Thí dụ như bản sao của các chi phiếu, các biên nhận, hoặc các giấy tờ về việc trả tiền. Nếu quý vị lưu giữ hồ sơ kỹ càng thì sự sửa đổi sai lầm sẽ dễ dàng hơn.

4. Quý vị cũng có thể giải thích vấn đề trong một bức thư ngắn. Trans Union sẽ điều tra về khiếu nại của quý vị trong vòng 30 ngày và sẽ báo cáo cho quý vị biết kết quả.

5. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chủ nợ để giải quyết vấn đề. Khi đã giải quyết xong, nên yêu cầu chủ nợ gửi bản đã sửa đến cho Trans Union để họ có thể sửa những sai lầm trên credit report của quý vị.

Làm sao chủ nợ biết được là tôi có tín dụng tốt hay xấu khi nhìn vào credit report của tôi?

Các chủ nợ có thể dùng mô hình điện toán để cho điểm tín dụng và phân tích credit report của quý vị.

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng được dùng để tiên liệu phong cách trả món nợ của từng cá nhân. Thí dụ, trả tiền đúng hạn mỗi tháng sẽ được điểm tốt, mà trả trễ thì sẽ bị điểm xấu. Máy điện toán cộng các điểm xấu và điểm tốt lại, và con số kết quả là điểm tín dụng.

Tại sao phải dùng đến điểm tín dụng?

Vì đó là cách nhanh chóng để các chủ nợ đánh giá tín dụng của quý vị.

Thế nào là điểm tín dụng tốt?

Mô hình điện toán xếp hạng điểm từ 300 đến 900; trung bình là 650, và con số càng cao thì càng tốt.

Tôi có thể làm thế nào để cải thiện điểm tín dụng?

Quý vị có thể cải thiện điểm tín dụng bằng cách trả tiền nợ đúng hạn mỗi tháng.

Có ý kiến gì để tôi tránh trả trễ không?

Sau đây là một vài ý kiến để tránh trả trễ:
– Đánh dấu vào lịch khi nào phải trả tiền hoá đơn mỗi tháng.
– Trả tiền tự động mỗi tháng từ trương mục chi phiếu của quý vị.
– Nếu quý vị đi du lịch xa, hãy đặt một kế họach để trả tiền hoá đơn đúng hạn. Thí dụ, quý vị có thể nhờ một người bạn lấy thư và chuyển cho quý vị để quý vị có thể trả trong lúc ở xa. Hay quý vị có thể gọi chủ nợ trước khi đi xa để sắp xếp việc thanh toán hóa đơn trước.

Làm theo các ý kiến này sẽ dần dần cải thiện tín dụng của quý vị. Thông thường chủ nợ chỉ coi quá trình trả nợ đều đặn đúng hạn trong hai năm để thiết lập một tín dụng tốt.

Có những ý kiến nào khác để tôi duy trì tín dụng tốt không?

Ngoài việc thanh toán hoá đơn đúng hạn mỗi tháng, quý vị có thể thực hiện các bước như sau để duy trì tín dụng tốt mà quý vị đang có.

– Trả nợ trước:  Thanh toán các món nợ trước khi quý vị xài vào nhũng việc khác (như đi ăn tiệm hay đi xem hát)

– Nên mua những món mình cần, không nên mua những món mình muốn:  Trước khi dùng thẻ tín dụng hãy tự hỏi: “Thực sự tôi có cần mua món này không?”  Vì dù cho quý vị có trả đúng hạn, chủ nợ có thể nghĩ là quý vị đang có quá nhiều nợ.

– Dùng thẻ tín dụng một cách khôn ngoan: Hãy chọn thẻ tín dụng nào có lãi suất thấp và không có niên phí.

– Cố gắng trả tiền nhiều hơn số tiền phải trả tối thiểu mỗi tháng:  Khi quý vị chỉ trả số tiền tối thiểu thì quý vị sẽ trả rất nhiều tiền lời. 

 Thí dụ: Quý vị dùng một thẻ tín dụng có lãi xuất 18% để mua một bàn ăn giá $1000. Nếu quý vị chỉ trả số tiền tối thiểu khoảng $20 mỗi tháng thì với mức đó quý vị phải cần khoảng 90 tháng để trả dứt món nợ, và rốt cuộc quý vị phải tốn $1800 tiền lời và tiền nợ.

Nếu tôi gặp khó khăn trong việc trả món nợ thì sao?

Quý vị hãy gọi chủ nợ để thảo luận, hãy gọi họ trước khi quý vị lỡ một lần trả. 
Thí dụ: Nếu quý vị mua xe và gặp khó khăn trả nợ, tốt hơn hết là bán xe đi để trả dứt nợ, đừng để cho đến lúc chủ nợ thu hồi xe.  Vì việc thu hồi xe sẽ có ảnh hưởng xấu đến tín dụng của quý vị.

Sau đây là các đề nghị để lập một quá trình tín dụng:
– Giữ bản sao các hoá đơn mà quý vị đã trả, như tiền nhà, tiền điện, tiền điện thọai, và bảo hiểm, v.v.
– Đi làm và khai thuế để cho chủ nợ thấy là mình có tiền ra, tiền vào.
– Cho chủ nợ coi bản sao của các chi phiếu và hoá đơn của các lần trả để chứng tỏ quý vị trả đúng hạn mỗi tháng.
 
Lan-Phương xin duyệt lại những điều chúng ta cần làm để giúp quý vị nhớ cách duy trì và cải thiện Tín Dụng.  

– Xin bản báo cáo tín dụng (credi report) để xem ta có tín dụng tốt hay không.
– Sửa các sai lầm trên credit report của quý vị.
– Trả các món nợ đúng hạn mỗi tháng để duy trì tín dụng tốt.
– Nắm quyền điều khiển tín dụng của quý vị bằng cách giảm bớt nợ.  Dùng thẻ tín dụng một cách khôn ngoan, và chỉ xin thẻ tín dụng khi thực sự cần thiết.
– Gọi chủ nợ hoặc liên lạc với một tổ chức cố vấn tín dụng nếu quý vị cần sự giúp đỡ.
– Mở trương mục chi phiếu hay trương mục tiết kiệm để quản lý tiền bạc.

Lan-Phương hy vọng những thông tin lượm lặt được sẽ giúp quý vị nắm quyền điều khiển tín dụng và theo đuổi các mục đích của mình.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.] 

Viết một bình luận