CAMSA Tạo Thêm Tiền Lệ Ở Malaysia

Ngày hôm nay, 10 tháng 1, 2011, chính quyền tiểu bang Selangor, nơi đặt thủ đô quốc gia Kuala Lumpur, ra mắt toán đặc nhiệm chống buôn người của riêng tiểu bang.

Toán đặc nhiệm này được thành lập do quyết định lập pháp của chính quyền tiểu bang.

Chính quyền Selangor, do đảng đối lâp kiểm soát, nhận xét thấy luật phòng chống buôn người ở mức quốc gia có nhiều khuyết điểm và đã không được chấp hành nghiêm chỉnh.

 “Từ 2008 đến giữa năm 2010, có 330 vụ truy bắt thủ phạm liên can đến 1551 nạn nhân nhưng chỉ có 9 người bị lãnh án”, Ls. Daniel Lo, Quản Trị Viên Toàn Quốc của Liên Minh CAMSA ở Malaysia, giải thích.

Ls. Lo đã đóng góp từ đầu cho tiến trình thành hình toán đặc nhiệm và Ông hiện đảm trách bộ phận “truy tố” của toán đặc nhiệm.

 

Hành động của chính quyền Selangor không những bổ sung các khiếm khuyết trong luật quốc gia về phòng chống buôn người mà còn điều chỉnh một số việc làm sai sót.

Điểm nổi bật trong luật của tiểu bang Selangor là sự bảo vệ nạn nhân. Chính quyền Selangor sẽ thiết lập nhà tạm dung để bảo vệ cho nạn nhân với quy chế cư xử nhân đạo trong khi các nhà tạm dung do chính phủ quốc gia điều hành thường đối xử với nạn nhân không khác gì kẻ phạm pháp.

Một đặc điểm quan trọng nữa trong chính sách của tiểu bang Selangor là sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền và các tổ chức phi chính phủ, điều mà các cơ quan chính quyền quốc gia chưa thực tâm chấp nhận. Toán đặc nhiệm phòng, chống buôn người do tiểu bang Selangor thành lập bao gồm nhiều đại diện của các tổ chức phi chính phủ trong các vai trò quan trọng.

“Điều mà chúng tôi sẽ cần theo dõi là sự chỏi nhau giữa chính sách của tiểu bang và chính sách quốc gia”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS và đồng sáng lập viên CAMSA, cho biết.

Ông hy vọng dùng luật của tiểu bang Selangor làm chuẩn mực để vận động chính quyền Malaysia cải thiện khung luật phòng chống buôn người ở tầm mức quốc gia.

Ls. Lo cho biết rằng Selangor chỉ là một tiền lệ. Kế hoạch của các tổ chức phòng chống buôn người, trong đó có Liên Minh CAMSA, là vận động từng chính quyền tiểu bang nằm trong tay các đảng đối lập lần lượt noi gương Selangor.

“Điều này sẽ tạo áp lực nội bộ để thay đổi chính sách quốc gia”, Ts. Thắng nhận định.

Bên cạnh đó Liên Minh CAMSA tiếp tục duy trì áp lực từ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc lên chính quyền Malaysia.

Một ưu tiên nữa của Liên Minh CAMSA trong kế hoạch toàn diện để bài trừ nạn buôn người là phát triển ngày càng rộng khối liên kết của các tổ chức dân sự để phối hợp hành động và tạo sức mạnh ảnh hưởng đến chính sách.

Buổi ra mắt toán đặc nhiệm có sự tham dự của Thống Đốc và nhiều vị dân biểu tiểu bang Selangor.

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: BPSOS, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 40 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia. 

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 – USA

Viết một bình luận