Quá Trình Thu Hồi Thuế Nợ

Thuý Chi
Chuyên viên thuế vụ

Khi nộp hồ sơ thuế, nếu quý vị không đóng đủ số tiền thuế còn thiếu, quý vị sẽ nhận được một giấy báo nợ. Tờ báo nợ này là bước đầu của quá trình thu thuế; quá trình thu thuế này sẽ tiếp tục thực hiện qua nhiều biện pháp khác nhau và kết thúc khi tiền nợ thuế được thanh toán đầy đủ.

Giấy báo nợ đầu tiên quý vị nhận được sẽ giải thích về món nợ của quý vị và yêu cầu quý vị đóng đủ số thuế nợ mà quý vị hiện còn thiếu. Số nợ ghi trên giấy báo này thường bao gồm số tiền thuế còn thiếu cùng với các khoản tiền phạt và cả tiền lời của số thuế chưa được thanh toán tính từ hạn chót khai thuế của năm đó. Quý vị có thể thanh toán nợ này bằng cách gởi ngân phiếu cá nhân hay money order tới Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ kèm theo thư giải thích của quý vị. Nếu quý vị đóng thuế bằng thẻ tín dụng, xin gọi số 1-800-272-9829 hoặc số 1-888-729-1040.

Trường hợp quý vị không thể thanh toán thuế nợ một lần, quý vị nên trả theo khả năng tối đa của quý vị, vì ngoài việc thanh toán số tiền nợ này, quý vị còn phải đóng thêm tiền lãi kép dựa trên số tiền thuế mà quý vị còn thiếu cộng chung với lãi hằng ngày và khoản tiền phạt hằng tháng do đóng thuế trễ hạn. Do đó, lựa chọn tốt nhất là thanh toán toàn bộ số thuế nợ càng sớm càng tốt để giảm tối đa số tiền lời và tiền phạt. Quý vị cũng có thể tận dụng lợi điểm của phương pháp đóng thuế bằng thẻ tín dụng hay vay tiền ngân hàng. Tiền lãi phải trả cho các công ty tín dụng hoặc ngân hàng có thể thấp hơn số tiền lãi cộng chung với số tiền phạt mà quý vị phải gánh chịu chiếu theo quy định trong luật thuế. Nếu áp dụng phương pháp này, quý vị có thể tránh những ảnh hưởng không tốt đến điểm tín dụng của mình do bị thiếu thuế.

Nếu quý vị không thể thanh toán một lần tiền thuế nợ, quý vị có thể xin trả dần số nợ này hằng tháng. Sau khi điền đầy đủ các chi tiết trong mẫu 9465 – Đơn Yêu Cầu Được Trả Dần Số Thuế Nợ (Form 9465 – Installment Agreement Request), quý vị hãy gởi đơn này chung với giấy báo nợ đến địa chỉ ghi trên mẫu đơn. Quý vị cũng có thể gởi kèm theo đơn này một chi phiếu vô hiệu lực (voided check) để cung cấp cho họ số tài khoản của quý vị và yêu cầu họ tự động rút tiền từ tài khoản này. Khi quý vị đồng ý cho rút tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của quý vị để trả dần số nợ, tiền sẽ tự động được rút và trả nợ đúng kỳ hạn mỗi tháng và như thế sẽ giúp quý vị thi hành đúng cam kết trả nợ. Trong một số trường hợp, việc này có thể được tiến hành qua điện thoại.

Khi quý vị gặp khó khăn về tài chính và không thể cáng đáng được việc trả nợ, quý vị có thể yêu cầu tạm hoãn việc rút tiền từ trương mục ngân hàng của quý vị. Các khoản tiền lời và tiền phạt do đóng thuế trễ hạn sẽ tiếp tục được cộng chung với tiền thuế nợ trong thời gian quý vị trả dần món nợ và ngay cả khi quý vị hoãn việc trả góp số tiền nợ. Ngoài ra, nếu quý vị là thành viên của các lực lượng quân đội và nếu việc thanh toán số nợ này gây ảnh hưởng đến công tác phục vụ, quý vị có thể yêu cầu hoãn lại việc trả nợ này trước và trong thời gian phục vụ trong quân ngũ. 

Quý vị có thể tham khảo thêm về vấn đề này trên ấn bản số 3 – Các Hướng Dẫn Khai Thuế Cho Các Lực Lượng Quân Đội (Publication 3 – Armed Forces’ Tax Guide). Quý vị có thể đọc ấn bản trực tiếp từ mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ http://www.irs.gov/.

Sau khi IRS duyệt qua hồ sơ của quý vị và kết luận rằng quý vị không đủ khả năng thanh toán tiền thuế nợ bằng biện pháp trả dần, quý vị có thể nộp đơn xin thương lượng về phương pháp thanh toán thuế nợ. Chương trình Dàn Xếp Vấn Đề Thuế Nợ (Offer in Compromise – OIC) giúp đi đến một thoả thuận giữa người đóng thuế và IRS nhằm giải quyết vấn đề nợ thuế của người khai thuế. Trong trường hợp này Sở Thuế Vụ có toàn quyền quyết định về việc sắp xếp hay thoả thuận các món tiền thuế mà người khai thuế chưa đóng và trong một số các trường hợp hạn hữu, họ có thể đồng ý cho phép quý vị không phải đóng trọn số tiền thuế một lần. Cho đến nay chỉ một số ít các trường hợp, chưa đến 1%, được chấp nhận thanh toán tiền thuế nợ qua chương trình OIC.

Khi quý vị liên lạc với Sở Thuế Vụ, quý vị nên chuẩn bị sẵn sàng các chi tiết về mức thu nhập chính cũng như các chi tiêu khác của quý vị, những thông tin như lợi tức hằng năm, tài sản và các chi phí cần thiết trong sinh hoạt đời sống của quý vị, các hóa đơn thanh toán tiền nhà, tiền thuê, tiền vay thế chấp, xăn dầu, sửa xe, v.v. Những thông tin này sẽ giúp nhân viên thuế giúp quý vị giải quyết vấn đề thuế nợ một cách có hiệu quả hơn.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận