Gây Quỹ Cứu Cồn Dầu

Phối hợp với thân nhân của một số nạn nhân ở Cồn Dầu, BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) vừa thành lập quỹ tài trợ cho chiến dịch Cứu Cồn Dầu.

Quỹ này sẽ được dùng để tiếp tục hỗ trợ đời sống và bảo vệ quyền tị nạn của các giáo dân Xứ Đạo Cồn Dầu đang lánh nạn ở Thái Lan cũng như trợ giúp cho một số gia đình đang lâm cảnh ngặt nghèo ở Việt Nam.

Ngay từ ngày đầu khi số người lánh nạn từ Cồn Dầu lục tục đến Thái Lan, BPSOS đã cử người ở tại chỗ sắp xếp chỗ trú an toàn, lập hồ sơ tị nạn, và giúp họ trình diện với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc.

Đầu tháng 7 Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, đến Thái Lan để tiếp xúc và phỏng vấn toàn bộ số người đến từ Cồn Dầu. Sau đó Ông đã họp với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc và nhân viên đặc trách vấn đề tị nạn của Toà Đại Sứ Hoa Kỳ và cung cấp cho họ các thông tin chi tiết về cuộc đàn áp đẫm máu ngày 4 tháng 5 cũng như chính sách truy bức giáo dân Cồn Dầu kéo dài sau đó.

Khi trở về Hoa Kỳ, Ts. Thắng đệ trình các dữ kiện thu thập được cho một số vị Dân Biểu. Dựa vào đó Dân Biểu Christopher Smith đưa ra nghị quyết H Res 1572 lên án cuộc đàn áp đẫm máu và kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và Liên Hiệp Quốc điều tra sự vụ. Dân Biểu Cao Quang Ánh yêu cầu buổi điều trần tại Hạ Viện để lắng nghe tiếng nói của những công dân và cư dân Hoa Kỳ có thân nhân đang bị đàn áp. Cùng lúc, BPSOS phát động chiến dịch Cứu Cồn Dầu.

Trung tuần tháng 8, BPSOS cử cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, hiện là Cố Vấn Cao Cấp Về Các Đề Án Quốc Tế của BPSOS, đến Thái Lan để tiếp tục can thiệp cho số người Cồn Dầu đang lánh nạn tại quốc gia này. Đại Sứ Rees tiếp xúc với một số người đại diện của nhóm dân Cồn Dầu, kể cả những người mới đến sau này, và sau đó đã họp với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan.

Ngoài cuộc vận động công khai, BPSOS có một số hoạt động chưa thể tiết lộ nhằm đạt ba mục tiêu: đẩy lùi cuộc đàn áp, can thiệp cho những người đang gặp nguy hiểm, và bảo vệ sự vẹn toàn của Xứ Đạo Cồn Dầu.

Trước sự vận động hữu hiệu về dư luận quốc tế của chiến dịch Cứu Cồn Dầu, chính quyền Việt Nam gần đây lên tiếng răn đe số người đang lánh nạn, kêu gọi Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc không được thừa nhận họ là người tị nạn và phản đối quốc gia nào nhận định cư họ như người tị nạn. 

“Chúng tôi đã quen thuộc với thái độ của chính quyền Việt Nam”, Ts. Thắng nói.

Trong thời gian qua, chính quyền Việt Nam đã bằng nhiều cách hăm doạ và tìm cách dẫn độ một số người tị nạn mà điển hình là các tu sĩ Phật Giáo Khmer Krom và cô Vũ Phương Anh thuộc nhóm công nhân lao động ở Jordan.

Đầu năm nay các tu sĩ này đã bị dẫn độ về Cambốt nhưng do sự giúp đỡ của một tổ chức nhân quyền đã trốn trở lại Thái Lan và, do sự can thiệp của BPSOS, đã được định cư ở Thuỵ Điển và Na Uy. Cô Phương Anh đã an toàn đến Hoa Kỳ sau nhiều lần tránh né sự đe doạ của giới chức Việt Nam hoạt động ở Thái Lan.

Từ ba năm qua BPSOS mỗi năm cử nhiều phái đoàn sang Thái Lan để can thiệp cho số đồng bào trốn tránh sự đàn áp ngày càng gia tăng.

“Hiện nay chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của đồng bào ở hải ngoại vì số người lánh nạn đột nhiên tăng lên đáng kể sau cuộc đàn áp đẫm máu ở Cồn Dầu”, Ts. Thắng kêu gọi.

Để đóng góp cho quỹ Cứu Cồn Dầu, quý đồng hương có thể viết ngân phiếu đề cho “BPSOS/Cồn Dầu” và gửi về:

BPSOS/Cồn Dầu
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041

Hoặc quý vị cũng có thể đóng góp trực tuyến (online) qua trang mạng:

http://bpsos.org/en/save-condau

Mọi đóng góp đều được miễn trừ thuế.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

 

Viết một bình luận