Tổ Chức Tom Lantos Điều trần Về Cồn Dầu và Đàn Áp Tôn Giáo Ở Việt Nam

Theo lời yêu cầu của DB Cao Quang Ánh, Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội sẽ tổ chức buổi phúc trình về tình hình đàn áp tự do tôn giáo ở Việt Nam mà trọng tâm là cuộc đàn áp đẫm máu ở Cồn Dầu bởi chính quyền Đà Nẵng trong thời gian gần đây và vẫn còn tiếp diễn.

Một số công dân và cư dân Hoa Kỳ có thân nhân ở Cồn Dầu là nạn nhận của cuộc đàn áp sẽ là nhân chứng chính tại buổi phúc trình. Ông Leonard Leo, Chủ Tịch Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, sẽ phúc trình về chính sách tịch thu đất đai nhắm vào các tôn giáo ở Việt Nam, trong đó Xứ Đạo Cồn Dầu là một trường hợp điển hình và trầm trọng nhất. Ông T. Kumar, Giám Đốc về Quốc Tế Vận của tổ chức Ân Xá Quốc Tế cũng sẽ tham gia nhóm phúc trình.

Ngày 28 tháng 7, DB Cao Quang Ánh mở đầu Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu khi lên tiếng báo động trước toàn thể Hạ Viện. Qua ngày hôm sau DB Ánh cùng với DB Christopher Smith đưa vào Hạ Viện Nghị Quyết H Res 1572 lên án việc đánh đập, tra tấn, bắt bớ trong kế hoạch của chính quyền Đà Nẵng nhằm xoá sổ Xứ Đạo Cồn Dầu. Nghị Quyết này cũng kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế điều tra và can thiệp. Ngày 30 tháng 7, DB Ánh triệu tập buổi họp với tân Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân, sắp lên đường nhậm chức ở Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sàigòn, để kêu gọi ông ta đến thăm các gia đình của công dân Hoa Kỳ đã và đang lâm nạn ở Cồn Dầu. Cùng tham dự buổi họp có DB Tiểu Bang California Trần Thái Văn và TS. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS.

Từ những bước khởi xướng này, Chiến Dịch Cứu Cồn Dầu đang phát triển và lan rộng. Ở nhiều nơi đã thành lập toán đặc nhiệm Cứu Cồn Dầu. Ngày 8 tháng 8, toán đặc nhiệm ở vùng thủ đô Hoa Kỳ đã triệu tập buổi họp báo. Toán đặc nhiệm ở Houston đang chuẩn bị một buổi họp báo tương tự. Phong Trào Yểm Trợ Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo cũng đã phát động chiến dịch ở Âu Châu. Nhiều báo chí, chương trình phát thanh và truyền hình giúp hâm nóng dư luận về diễn tiến ở Cồn Dầu.

Để giúp Quốc Hội Hoa Kỳ tìm hiểu tường tận về nội tình đằng sau cuộc đàn áp ở Cồn Dầu, Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos sẽ thu thập các thông tin từ nhân chứng và các chuyên gia am tường.

Toán đặc nhiệm Cứu Cồn Dầu ở vùng thủ đô kêu gọi đồng hương và các cơ quan truyền thông Việt ngữ tham gia buổi phúc trình:

Ngày thứ Tư 18 tháng
Lúc 2 – 4:30 chiều
Tại phòng B-318, Rayburn House Office Building
Trên đường Independence Ave., nằm giữa 1st Street SW và South Capitol Street

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận