DB Smith Tiếp Tục Quan Tâm Đến Cồn Dầu

Nhân dịp Quốc Hội Hoa Kỳ khởi đầu khoá họp mới, trong tuần qua BPSOSõ bắt đầu cuộc vận động để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng trầm trọng ở Việt Nam.

Trong buổi họp với Dân Biểu Christopher Smith (Cộng Hoà, NJ), phái đoàn BPSOS đã thảo luận kế hoạch hành động cho năm 2011 gồm những đạo luật và các buổi điều trần cũng như các phái đoàn Quốc Hội sẽ đi Việt Nam.

Với Đảng Cộng Hoà nắm đa số ở Hạ Viện, DB Smith hiện là Chủ Tịch của Tiểu Ban về Phi Châu, Sức Khoẻ Thế Giới, và Nhân Quyền của Hạ Viện Hoa Kỳ.

Tại buổi họp ngày 17 tháng 2 vừa qua với phái đoàn, trong đó có Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, DB Smith bày tỏ mối quan tâm đến tình hình đi lùi về nhân quyền ở Việt Nam. 

“Tôi sẽ triệu tập một loạt các buổi điều trần về Việt Nam nội trong năm nay,” DB Smith nói.

Ts. Thắng đề nghị đưa vấn đề Cồn Dầu làm tiêu biểu cho tình trạng đàn áp tôn giáo đang diễn ra ở Việt Nam.

Theo Ông, vụ Cồn Dầu bao gồm nhiều vấn đề vi phạm nhân quyền trầm trọng, từ việc tịch thu đất đai trái luật đến tình trạng đánh đập, bắt người trái phép và tra tấn bởi công an; đến sự thiếu công lý trong hệ thống tư pháp; đến những vi phạm quyền lợi của công dân Hoa Kỳ.

Các vấn đề khác được thảo luận gồm tình trạng buôn lao động vẫn trầm trọng, chính sách đàn áp người Thượng và người Khmer Krom, nhu cầu bảo vệ những người đi tị nạn, và tình trạng bắt bớ những người bất đồng chính kiến.

DB Smith cho biết rằng Ông lại sắp sửa đưa vào Hạ Viện đạo luật Nhân Quyền Cho Việt Nam.

Phái đoàn cũng đã tiếp xúc với các nhân viên lập pháp thuộc Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos để bàn thảo kế hoạch cho năm 2011.

Cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, hiện là Cố Vấn Cao Cấp Về Các Vấn Đề Quốc Tế của BPSOS,  nhận định về những khiếm khuyết trong bản phúc trình thường niên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khi nói đến Việt Nam. Theo Ông, bản phúc trình đã chỉ nói phớt qua những cuộc đàn áp và trong khi tường trình rất kỹ về một vài nhượng bộ không đáng kể từ phía Hà Nội.

Một đề nghị đươc Ts. Thắng đưa ra là Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos sắp xếp để Bộ Ngoại Giao họp với phái đoàn đại diện các người Cồn Dầu đang sinh sống tại Hoa Kỳ về vấn đề quyền lợi công dân Hoa Kỳ đang bị chính quyền Đà Nẵng vi phạm trầm trọng.

Ông cho biết là nhiều giáo dân Cồn Dầu nay đã trở thành công dân Hoa Kỳ đã liên lạc với các vị dân biểu của họ để yêu cầu một buổi họp với Bộ Ngoại Giao. Ông đề nghị Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos phối hợp chặt chẽ với các vị dân biểu này.

Tại buổi họp với các nhân viên lập pháp thuộc Uỷ Ban Ngoại Giao của Thượng Viện Hoa Kỳ, phái đoàn kêu gọi tập trung vào điều kiện để được hưởng quy chế Ưu Đãi Thuế Quan Tổng Quát (Generalized System of Preferences, hay GSP): người lao động phải được quyền thành lập hay tham gia nghiệp đoàn độc lập và chính quyền không được tịch thu tài sản của các cộng dân hay công ty Hoa Kỳ.

Theo Ts. Thắng, Việt Nam đang muốn hưởng quy chế GSP nhưng vi phạm trầm trọng cả hai điều kiện trên.

Tại buổi họp với Hội Đồng Cố Vấn An Ninh Hoa Kỳ cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề Cồn Dầu trong bối cảnh của những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo ngày  càng lan rộng ở Việt Nam.

Phái đoàn cũng đã tiếp xúc với văn phòng Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc để kêu gọi sự bảo vệ cần thiết cho các giáo dân Cồn Dầu cũng như những nạn nhân của sự đàn áp ở Việt Nam nay đã chạy thoát sang một số quốc gia lân bang.

Cuộc vận động sẽ tiếp tục trong hai tuần tới với các buổi họp với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận