Cơ Chế Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Hành Gia Đình

Thiên Thơ
Phụ trách Chương Trình CADV
 
Trong tuần lễ huấn nghiệp vừa qua do Học Viện Hỗ Trợ Nạn Nhân Virginia (The Virginia Victims Assistance Academy – VVAA) tổ chức tại Đại Học Richmond, các luật sư, giáo sư, giám đốc, quản lý viên, nhân viên hỗ trợ, cảnh sát, v.v. trong ngày đầu tiên cùng nhau học hỏi, thảo luận về lịch sử các biến cố quan trọng liên quan đến vấn đề phụ nữ và trẻ em trong gia đình bị hành hung, ức hiếp, bạc đãi, theo lén, v.v.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi xin trình bày những dữ kiện lịch sử quan trọng liên quan đến lãnh vực này xảy ra tại Hoa Kỳ từ năm 1965 đến nay để chúng ta có thể nhìn rõ diễn tiến của các phong trào, những cơ quan được thành lập nhằm bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị hành hung, ngược đãi. Nhìn qua dữ kiện lịch sử của các tổ chức liên ngành nhằm bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành trong gia đình, chúng ta sẽ vững tin và yên tâm hơn khi tìm đến các cơ quan địa phương để tìm hiểu và được giúp đỡ khi bị hành hung.

Trong năm 1976, Hội Đồng Đại Biểu Virginia (VA General Assembly) đã sáng lập Chương Trình Bồi Thường cho nạn nhân tại Virginia. Sau đó, Chương Trình Nhân Chứng Cho Nạn Nhân đầu tiên được thiết lập tại Portsmouth, Virginia. Uỷ Ban Trợ Giúp Phụ Nữ Milwaukee (The Milwaulkee Task Force on Women) đã bảo trợ hội nghị toàn quốc đầu tiên về vấn đề phụ nữ bị ngược đãi. Tại California, những người ủng hộ phụ nữ đã thiết lập những nhà tạm trú cho phụ nữ bị bạo hành tại Pasadena.

Vào năm 1977, Uỷ Ban Phụ Nữ Toàn Quốc tại Charlottesville (The Charlottesville National Organization for Woman –NOW-) đã tổ chức một diễn đàn địa phương về vấn đề phụ nữ bị bạc đãi. Sau đó, Uỷ Ban Trợ Giúp Phụ Nữ Bị Ngược Đãi tại Charlottesville/ Albemarle (The Charlottesville/Albemarle Task Force on Abused Women) được sáng lập. Nhà Tạm Trú Nạn Nhân Bạo Hành Gia Đình đầu tiên tại Virginia được mở tại Radford. Cũng trong năm này, Chương Trình Bồi Thường cho Nạn Nhân Tội Ác Virginia bắt đầu hoạt động và đem lại hiệu quả.

Năm 1978, Liên Minh Toàn Quốc Chống Bạo Hành Trong Gia Đình (The National Coalition Against Domestic Violence) được thành lập. Minnesota là tiểu bang đầu tiên cho phép chính quyền địa phương bắt giữ người hành hung trong gia đình.

Vào năm 1979, tổ chức Người Dân Virginia Chống Bạo Hành Trong Gia Đình (Virginians Against Domestic Violence) được thành lập. Năm 1981, quỹ Dịch Vụ Y Tế và Phòng Bệnh (Preventative Health and Health Services) hỗ trợ những nhà tạm trú cho nạn nhân bị bạo hành trong gia đình đã được cấp phát tại Virginia.

Vào năm 1983, Kế Hoạch Phòng Chống Bạo Hành Trong Gia Đình tại Virginia (The Virginia Family Violence Prevention Project) được Hội Đồng Đại Biểu thông qua. Năm 1984, Mạng Lưới Truyền Thanh Virginia Cho Nạn Nhân và Nhân Chứng được thiết lập. Bà Mandie Patterson, người tổ chức khóa huấn nghiệp về Bạo Hành Gia Đình và các chương trình liên hệ trong tháng 7 vừa qua tại Đại Học Richmond, đã phục vụ với tư cách Chủ Tịch đầu tiên của Mạng Lưới Truyền Thanh này cho đến năm 1986. Đồng thời, tổ chức Người Virginia Chống Bạo Hành Gia Đình (Virginians Against Domestic Violence (VADV)) đã tuyển dụng một giám đốc toàn thời. Lệnh Bảo Vệ (Protective Order) được Virginia cho ra đời, để nạn nhân xin chính quyền cấp nếu cần. Lệnh Bảo Vệ thuộc hộ sự chứ không phải hình sự.

Năm 1985, Hội Đồng Đại Biểu Các Quốc Gia Trong Liên Hiệp Quốc (The United Nations General Assembly) chấp nhận Bản Tuyên Ngôn những nguyên tắc tư pháp căn bản cho nạn nhân của các vụ tội ác và lạm quyền. Đây là nền tảng của các cải cách áp dụng cho dịch vụ giúp nạn nhân ở cấp quốc gia và địa phương trên khắp thế giới.

Năm 1986, luật lệ về cưỡng hiếp và hành hung về tình dục trong quan hệ vợ chồng được ban hành tại Virginia. Năm 1987, Liên Minh Toàn Quốc Chống Bạo Hành Gia Đình (The National Coalition Against Domestic Violence) thiết lập đường dây nóng miễn phí trong nước cho nạn nhân bạo hành gia đình. Năm 1989, Cơ Quan Dịch Vụ Nạn Nhân (The Victims Services Section) của DCJS trở thành một bộ phận riêng biệt và Bà Mandie Patterson được bổ nhiệm làm người điều hành cơ quan này.

Năm 1991, Chưởng Lý Mary Sue Terry thiết lập Uỷ Ban Về Bạo Hành Gia Đình. Một trong những thành tựu trọng đại của uỷ ban này là luật chống theo lén (the stalking law) được ban hành năm 1992. Luật cho phép chính quyền địa phương xử lý người nào có hành vi đe dọa và hành hung đối với thành viên trong hộ và gia đình. Năm 1992, Đạo Luật về Bằng Chứng cho Phụ Nữ Bị Hành Hung thúc đẩy liên bang chấp thuận bằng chứng của nhà chuyên môn trong những trường hợp liên quan đến phụ nữ bị hành hạ thô bạo, được Quốc Hội phê chuẩn và ký thành luật. Có 22 trung tâm hoạt động ở Virginia chuyên cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho nạn nhân khủng hoảng do bị hành hung tình dục. Virginia là tiểu bang thứ nhì trong quốc gia có luật kết tội sự theo lén.
Năm 1993, tất cả 50 tiểu bang và chính quyền đô thị District of Columbia (thành phố Hoa Thịnh Đốn) đã thông qua các luật lệ chống theo lén. Quốc Hội thông qua Đạo Luật Chống Đối Xử Tệ Hại về Tình Dục ở Trẻ Em. Đường dây nóng về bạo hành gia đình bắt đầu hoạt động rộng khắp liên bang. Năm 1994, Tổng Thống Clinton ký Đạo Luật Chống Bạo Hành (đối với phụ nữ), cho phép tài trợ trên một tỷ đôla cho các chương trình đấu tranh chống bạo hành phụ nữ. Cơ Quan Chống Tội Phạm Tình Dục được thành lập tại Virginia. Uỷ Ban về Bạo Hành Gia Đình Virginia được thiết lập. Liên Minh Giúp Điều Trị Người Có Hành Vi Hung Bạo (The Coalition for The Treatment of Abusive Behaviors – C-TAB ) được thành lập.

Năm 1995, Học Viện Toàn Quốc Hỗ Trợ Nạn Nhân tại Washington D.C. cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên khoá đầu tiên. Bản cam kết của tù nhân để được tha (parole) bị hủy bỏ ở Virginia đối với kẻ hành hung phạm tội trước hoặc vào ngày 1 tháng Giêng 1995. Kẻ hành hung không đủ tư cách xin cam kết để được tha và sẽ thụ án ít nhất 85% bản án đã xử. Ngân quỹ dành cho đạo luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ (Violence Against Women Act –VAWA-) đã được ban hành lần đầu tiên.

Năm 1996, Uỷ Ban Phòng Chống Bạo Hành Trong Gia Đình được thiết lập tại Virginia. Virginia công nhận nhiều sáng kiến dưới thuộc phạm vi “Luật Lệ Ngăn Chặn Bạo Hành Gia Đình”. Những luật lệ này cải tổ định chế liên quan đến việc bắt giữ người bạo hành, huấn luyện cảnh sát, nới rộng tầm hoạt động của các cơ quan hành pháp địa phương, và một số điều khoản thiết yếu của Lệnh Bảo Vệ tại Virginia.

Năm 1999, Văn Phòng Nạn Nhân Tội Ác (Office of Victims of Crime) cấp phát ngân quỹ đầu tiên để sáng lập những Học Viện Hỗ Trợ Nạn Nhân trong tiểu bang. Có 33 trung tâm giúp nạn nhân bị khủng hoảng do hành hung tình dục đang phục vụ tại Virginia. Năm 2000, Đạo Luật Chống Bạo Hành Phụ Nữ được Tổng Thống Clinton ban hành để tiếp tục các chương trình cho đến hết năm 2005 và cho quỹ 3.3 tỷ đô la trong thời hạn 5 năm.

Năm 2002, Hội Đồng Đại Biểu Virginia loại bỏ những hạn chế đòi hỏi nạn nhân phải tách rời khỏi người phối ngẫu, hay phải bị thương tích trên thân thể trước khi buộc tội người phối ngẫu là đã hiếp dâm trong quan hệ vợ chồng. Năm 2003, Quốc Hội Mỹ ra luật tách Văn Phòng Chống Bạo Hành Phụ Nữ ra thành một văn phòng độc lập, thường trực trong Bộ Tư Pháp. Năm 2004, Hội Đồng Đại Biểu Virginia thông qua pháp chế sáng lập Quỹ Trợ Giúp Nạn Nhân Bạo Hành Gia Đình tại Virginia (The Virginia Domestic Violence Victim Fund – VDVVF).

Năm 2006, Quốc Hội và Tổng Thống Bush ban hành đạo luật để chương trình Chống Bạo Hành Gia Đình tiếp tục hoạt động. Hội Đồng Đại Biểu Virginia đổi tên Quỹ Trợ Giúp Nạn Nhân Bạo Hành Gia Đình tại Virginia thành Quỹ Trợ Giúp Nạn Nhân Bạo Hành Tình Dục và Gia Đình tại Virginia (The Virginia Sexual and Domestic Violence Victim Fund – VSDVVF).

Năm 2009, Tổng Thống Obama ký đạo luật Phục Hồi và Tái Đầu Tư, gồm có những tìm tòi bổ sung để bồi thường và hỗ trợ nạn nhân, cho những quỹ tài trợ STOP, và các chương trình nhà ở chuyển tiếp cho nạn nhân bị bạo hành gia đình. Tổng Thống Obama bổ nhiệm Lynn Rosenthal vào chức vụ mới sáng lập: Cố Vấn Tòa Bạch Ốc về Bạo Hành Đối Với Phụ Nữ.

Năm 2010, Hội Đồng Đại Biểu Virginia cho phép nạn nhân bị bạo hành và theo lén đã có Lệnh BảoVệ xin kéo dài những lệnh đó cho một khoảng thời gian không quá hai năm. Học Viện Hỗ Trợ Nạn Nhân Bạo Hành Kỳ III được tổ chức tại trường Đại Học Richmond.

Dựa vào lịch sử các cơ chế luật pháp Hoa Kỳ từ năm 1976 đến nay, chúng ta có thể hiểu rõ hơn trình tự các chương trình chống nạn bạo hành trong gia đình được thành lập như thế nào và được cung cấp tài trợ ra sao. Chúng ta có thể vững tin và an tâm hơn khi trong lòng không còn nghi ngại gì về pháp luật Hoa Kỳ đã bảo vệ phụ nữ bị bạo hành trong gia đình từ hơn ba mươi năm nay. Các luật sư, quản lý viên, nhân viên hỗ trợ, cảnh sát, nhân viên thi hành luật pháp cho các nạn nhân bị bạo hành gia đình luôn được huấn nghiệp và trao đổi kinh nghiệm để giúp họ vượt qua những khó khăn, nguy hiểm và xây dựng lại nếp sống tự túc, độc lập, tự do, có điều kiện để bảo tồn nhân phẩm của mình.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com.]

Viết một bình luận