Tháng 7 ở Tokyo: Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế – Châu Á

  • Cơ hội lên tiếng về tình trạng đàn áp Phật Giáo đang diễn ra ở Việt Nam

Thông Cáo Báo Chí, ngày 8 tháng 6, 2022

http://machsongmedia.com

Ngày 22 tháng 7 tới đây, hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo được tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản để tạo sự chú ý quốc tế đến tình trạng đàn áp tôn giáo đang diễn ra tại Châu Á, mà nặng nề nhất là ở Trung Quốc, Ấn Độ, Miến Điện và Việt Nam.

“Vì Nhật Bản là quốc gia nơi Phật giáo thịnh hành, đây sẽ là diễn đàn thuận lợi để nêu các vấn đề liên quan đến tình trạng đàn áp Phật Giáo đang diễn ra một cách nghiêm trọng ở Việt Nam,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhận định. “Chúng tôi mong mỏi những ai quan tâm sẽ tham gia sự kiện quan trọng này.”

Theo Ts. Thắng, việc sự kiện được tổ chức ở Tokyo là dấu hiệu tích cực vì lần đầu tiên một hội nghị tầm vóc như vậy về tự do tôn giáo được tổ chức ở một quốc gia dân chủ hàng đầu ở Châu Á.

Ts. Thắng là diễn giả phát biểu tại hội nghị ở Tokyo mà BPSOS là thành phần đồng tổ chức.

Trong 3 năm liền Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (International Religious Freedom Summit, hoặc IRF Summit) được tổ chức ở thủ đô Hoa Kỳ với số người tham gia tăng từ 800 lên đến gần 1,500 trong 3 năm.

Từ đầu, BPSOS là thành viên Uỷ Ban Chỉ Đạo của sự kiện hàng năm này và chuyên trách mảng “giới trẻ lãnh đạo”.

IRF Summit lần 4 sẽ được tổ chức ngày 4 và 5 tháng 2 năm 2025 tại thủ đô Hoa Kỳ.

“Sự kiện này sẽ mang tầm quan trọng đặc biệt vì lúc đó Hoa Kỳ vừa có Hành Pháp và Quốc Hội mới,” Ts. Thắng giải thích. “Chúng ta cần tạo ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ ngay lúc chính sách ấy đang trong vòng thảo luận.”

Trước đó, còn một cơ hội nữa để vận động quốc tế quan tâm đến tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam: Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế sẽ tổ chức ở Berlin, Đức vào 2 ngày 10 và 11 tháng 10. Sự kiện này do Liên Minh Quốc Tế cho Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin (International Freedom of Religion or Belief Alliance, IRFBA) tổ chức. Liên minh này gồm 37 quốc gia thành viên và 5 quốc gia thân hữu và quan sát viên.

Với Ts. Thắng là thành viên Hội Đồng Các Chuyên Gia tư vấn cho Liên Minh IRFBA, BPSOS đang lên chương trình cho các sinh hoạt song song quanh sự kiện này.

Đại Sứ Robert Rehak của Cộng Hoà Séc, Chủ Tịch của Liên Minh IRFBA, cũng sẽ tham gia phát biểu tại sự kiện ở Tokyo vào tháng 7 tới đây.

Để tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế – Châu Á ngày 22 tháng 7 ở Tokyo, xin ghi danh tại: https://irfsummit.asia/

Viết một bình luận