Video: Giải thích về Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) và vai trò của tổ chức XHDS


Ngày mai, ngày 7/5/2024, sẽ diễn ra phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) cho nhà nước Việt Nam.

Nhưng UPR là gì? Dựa trên những nghĩa vụ nhân quyền nào? Việc rà soát dựa theo các thông tin gì? Quá trình ra sao? Vì sao quan trọng với Việt Nam?

Trong video này, chúng tôi giải thích về UPR:

Quan trọng hơn, các tổ chức XHDS có thể tác động đến UPR như thế nào? Vì sao nên quan tâm tới UPR? 

Những điều đó sẽ được giải đáp trong video sau: 


Viết một bình luận