Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế: CPC cho Việt Nam

  • Nêu đích danh các tổ chức tôn giáo bị nhà nước kiểm soát và sử dụng

Mạch Sống, ngày 2 tháng 5, 2024

http://machsongmedia.com

Trong bản phúc trình về tình hình tự do tôn giáo năm 2023 được công bố hôm qua, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission for International Religious Freedom, USCIRF) tiếp tục kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt  (Country of Particular Concern, CPC) vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.

“Các giới chức thẩm quyền tiếp tục bách hại những cộng đồng tôn giáo độc lập [mà] không tuân thủ sự kiểm soát của nhà nước,” bản phúc trình viết. “Các giới chức thẩm quyền tiếp tục bách hại các nhóm tôn giáo sắc tộc như người Thượng và người Hmong theo đạo Tin Lành, các Phật tử Khmer Krom, và các người Hmong theo đạo Dương Văn Mình.”

Bản phúc trình cũng nói đến các nhóm tôn giáo nhỏ bị bách hại như nhóm Phật Giáo Ân Đàn Đại Đạo, nhóm Phật Giáo Tịnh Thất Bồng Lai (Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ), và sự thể 3 luật sư đại diện họ cũng phải đi lánh nạn do bị điều tra hình sự. 

Hình 1 – Buổi công bố trực tuyến bản phúc trình năm 2023, ngày 1 tháng 5, 2024

Cũng theo bản phúc trình, chính quyền tiếp tục áp lực các tín đồ Cao Đài độc lập, các thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và các tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo quyết giữ đạo gốc phải tham gia vào những tổ chức do nhà nước kiểm soát; nhà nước ngăn cản họ trong việc thực thi niềm tin tôn giáo một cách độc lập. Trước đó, nhà nước đã xoá bỏ các giáo hội gốc và chuyển giao nhiều cơ sở và tài sản của các giáo hội này cho các tổ chức do nhà nước dựng lên sau này.

“Đặc biệt, bản phúc trình năm nay chỉ ra 4 tổ chức tôn giáo bị nhà nước kiểm soát và dùng làm công cụ để trấn áp các giáo hội và nhóm tôn giáo không chấp nhận cho nhà nước kiểm soát,” Ts Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết.

Các tổ chức tôn giáo bị nhà nước kiểm soát này bao gồm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam do nhà nước dựng lên năm 1981, Chi Phái Cao Đài do nhà nước dựng lên năm 1997, Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo do nhà nước thành lập năm 2005, và Hội Thánh Tin Lành Miền Nam – Việt Nam phải chấp nhận làm công cụ cho nhà nước để đổi lấy tư cách pháp nhân năm 2001.

“Việc nêu đích danh này là một bước ngoặt quan trọng vì nó sẽ giúp vô hiệu hoá các công cụ mà nhà nước đang sử dụng để đàn áp và khống chế các nhóm tôn giáo độc lập,” Ts. Thắng giải thích. “Để tránh bị quốc tế lên án, họ muốn ném đá giấu tay.”

Ông cho biết là BPSOS còn đề nghị thêm 2 tổ chức nữa cũng bị nhà nước kiểm soát và sử dụng là Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Miền Bắc.

“Chúng tôi tin rằng trong tương lai rất gần, 2 tổ chức này cũng sẽ bị nêu đích danh.”

Tại buổi điều trần do USCIRF triệu tập ngày 7 tháng 9, 2023, Ts. Thắng nhấn mạnh vai trò của các tổ chức này – chúng vừa là công cụ nhà nước dùng để khống chế mọi sinh hoạt tôn giáo trong nước và đồng thời đánh lừa quốc tế rằng ở Việt Nam có những tổ chức tôn giáo được tự do hoạt động.

Pic2_05-01-2024.jpg

Hình 2 – Đại diện của các nhóm tôn giáo độc lập với phái đoàn của USCIRF tại Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Vùng Đông Nam Á (SEAOFRB) lần 8, Bali, Indonesia, ngày 7 – 9 tháng 11, 2023

Qua bản phúc trình, Uỷ Hội USCIRF còn đề nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khuyến khích Việt Nam tu chính Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo và các văn bản thực thi cho phù hợp với các cam kết của Việt Nam với LHQ về quyền tự do tôn giáo hay niềm tin, rà soát lại xem Việt Nam có vi phạm các cam kết với Hoa Kỳ năm 2005 để được gỡ ra khỏi danh sách CPC lúc ấy, thúc đẩy Việt Nam chào đón các báo cáo viên đặc biệt của LHQ đến thị sát, và kêu gọi phái bộ Hoa Kỳ ở Viêt Nam liên tục theo dõi tình trạng của các tù nhân lương tâm tôn giáo nhằm bảo vệ họ khi còn trong tù và vận động để họ được trả tự do.

Ngoài ra, bản phúc trình kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành luật nhằm thúc đẩy sự cải thiện tự do tôn giáo ở Việt Nam, bao gồm cả việc thông qua Luật Nhân Quyền Việt Nam (H.R. 3172) do Dân Biểu Christopher Smith là tác giả.

Uỷ Hội USCIRF được thành lập chiếu theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được Quốc Hội thông qua năm 1998 là cơ quan lưỡng đảng tư vấn độc lập cho Quốc Hội, Ngoại Trưởng và Tổng Thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo toàn cầu.

 

Bài liên quan:

Bản phúc trình của USCIRF cho năm 2023: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2024-05/2024%20Annual%20Report.pdf

“Chiếu tướng” các tổ chức tôn giáo bị nhà nước kiểm soát ở Việt Nam
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/2067-chieu-tuong-cac-to-chuc-ton-giao-bi-nha-nuoc-kiem-soat-o-viet-nam

Viết một bình luận