Hướng Dẫn Từng Bước Thể Thức Nộp Đơn Welcome Corps

  • 28 nhóm 5 người, 11 nhóm hoàn tất thủ tục

BPSOS, ngày 22 tháng 3, 2024

http://machsongmedia.com

Hiện nay toán thiện nguyện 3 người của BPSOS đã/đang hướng dẫn 28 “nhóm 5 người” về thể thức nộp đơn bảo lãnh theo chương trình Welcome Corps. Các nhóm này ở các tiểu bang: Arizona, Florida, Georgia, Minnesota, Montana, North Carolina, Texas, Virginia, Washington, và Wisconsin.  Trong đó, 11 nhóm đã hoàn tất mọi thủ tục kể cả việc xin miễn trừ về mốc điểm 30/09/2023. Tài liệu hướng dẫn này giúp những ai có khả năng sử dụng computer và internet tương đối dễ dàng hoàn tất thủ tục nộp đơn bảo lãnh với Welcome Corps và giảm nhẹ công sức cho toán thiện nguyện của BPSOS (https://apply.welcomecorps.org/s/login/). Sau đây là những bước chính:

Lập nhóm 5 người

5 người này phải ở cùng một địa phương, trên 18 tuổi và phải là công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ. Họ phải đề cử 1 người phối hợp nhóm (trưởng nhóm). Người này phải tham gia buổi định hướng trực tuyến kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ. Sau khi hoàn tất lớp học và bài kiểm tra, người này sẽ được cung cấp văn bằng xác nhận đã hoàn tất. Xin giữ văn bằng này để gửi đến Welcome Corps cho bước kế tiếp.

Hình 1 – Ví dụ về văn bằng xác nhận hoàn tất buổi định hướng

Kiểm tra lý lịch

Kế đến, cả 5 thành viên của nhóm phải qua quá trình kiểm tra lý lịch. Khi đó người trưởng nhóm được cung cấp mã số hồ sơ sau khi đăng ký cho nhóm. Cả 5 người trong nhóm phải dùng mã số này để kiểm tra lý lịch với công ty Sterling Volunteers – lệ phí được giảm còn $15 cho mỗi người thay vì giá bình thường là $40: https://app.sterlingvolunteers.com/en/Candidates/Account/Register.

Kết quả kiểm tra được gửi trực tiếp đến cho Welcome Corps.

Pic2_-_03-22-2024.jpg

Hình 2 – Ví dụ kết quả kiểm tra lý lịch

Làm cam kết

Nếu kết quả kiểm tra cho thấy không tiền án cho cả 5 người, Welcome Corps báo cho người trưởng nhóm là cả 5 thành viên phải ký tên vào bản cam kết chung.

Pic3_-_03-22-2024.jpg

HÌnh 3 – Ví dụ về bản cam kết chung của nhóm 5 người

Lập tín quỹ

Đồng thời, nhóm phải mở tín quỹ ngân hàng với tối thiểu 60% số tiền theo quy định — $2,425 cho mỗi người. Chẳng hạn, để bảo lãnh 1 gia đình 4 người, nhóm bảo lãnh sẽ phải sẵn sàng số tiền là $9,700 trước khi gia đình này được định cư. Tuy nhiên, khi nộp đơn thì chỉ cần chứng minh đã ký quỹ 60%, là $5,820, vào tín quỹ ở ngân hàng dưới một tên chọn phù hợp. Quỹ này sẽ do nhóm bảo trợ tự quản lý.   

Pic4_-_03-22-2024.jpg

Hình 4 – Ví dụ về thông tin tín quỹ từ ngân hàng dưới tên “Houston Group 1” nộp cho Welcome Corps

Để điền đơn, người trưởng nhóm cần các thông tin sau:

  1. Tìm hiểu và có địa chỉ của những văn phòng phục vụ người tỵ nạn khi họ đến định cư tại thành phố của bạn về y tế, giáo dục, thông dịch, v.v.
  2. Các dữ liệu cá nhân về gia đình tỵ nạn mà nhóm sẽ bảo trợ

Nếu không có gì trục trặc, trưởng nhóm sẽ nhận được thông báo từ Welcome Corps là đã hoàn tất thủ tục nộp đơn.

Pic5_-_03-22-2024.jpg

Hình 5 – Welcome Corps thông báo cho trưởng nhóm đã hoàn tất thủ tục

Sau thời gian cứu xét, nếu đơn được chấp thuận, Welcome Corps sẽ thông báo cho trưởng nhóm rằng người tị nạn được bảo lãnh “được xác nhận” hội đủ tiêu chuẩn và sẽ được giới thiệu vào giòng chờ của chương trình nhận định cư tị nạn của Hoa Kỳ (US Refugee Admission Program, USRAP) theo diện P4, là diện Bảo Lãnh Tư Nhân. Kèm theo đó là một số lời căn dặn. Quan trọng nhất là:

  • Khi đến lượt được phỏng vấn, thì văn phòng Refugee Support Center (RSC) — ở Thái Lan là cơ quan IRC – sẽ thông báo cho người được bảo lãnh biết để chuẩn bị phỏng vấn tư cách tị nạn.
  • Thời gian chờ để được phỏng vấn tuỳ vào nhiều yếu tố, thường phải mất nhiều năm.
  • Nếu người được bảo lãnh không chứng minh được tư cách tị nạn thì đơn bảo lãnh tư nhân tự động bị huỷ.
  • Các thành viên của nhóm bảo trợ chỉ có thể bảo lãnh được một gia đình tỵ nạn mỗi lần. Chỉ sau khi gia đình tỵ nạn này đến Hoa Kỳ đinh cư và sau 90 ngày thì nhóm bảo trợ có thể bảo lãnh gia đình tỵ nạn kế tiếp.

Pic6_-_03-22-2024.jpg

Hình 6 – Ví dụ về thông báo của Welcome Corps là người tị nạn được xác nhận đủ điều kiện vào giòng chờ của USRAP

Xin đặc miễn cho mốc điểm 30/09/2023

Những trường hợp sau có thể xin đặc miễn:

  • Đến quốc gia tạm dung trước mốc điểm 30/09/2023, nhưng chỉ ghi danh với Cao Uỷ Tị Nạn LHQ sau đó
  • Đến sau mốc điểm nhưng được CUTN/LHQ nhập hồ sơ với người chủ đơn khi người chủ đơn đến trước mốc điểm

Cảnh giác

Đã có ít ra một trường hợp người tị nạn ở Thái Lan đã phải kêu gọi người quen ở Mỹ cho vay tiền để nộp cho nhóm 5 người thuộc một nhà thờ Tin Lành người Mỹ lập tín quỹ. Chương trình Welcome Corps tuyệt đối cấm nhóm bảo lãnh bắt người tị nạn đóng góp. Làm vậy vô hình trung là “mua vé định cư”, một điều cấm kỵ mà nếu vi phạm người tị nạn có thể sẽ bị cấm nhập cư Hoa Kỳ vĩnh viễn.

Lởi kêu gọi

Chúng tôi khuyến khích các người tị nạn hoặc đang trong tiến trình được CUTN/LHQ cứu xét quy chế tị nạn hãy liên lạc với thân nhân, người quen của mình để kêu gọi họ đứng ra lập nhóm 5 người bảo lãnh cho gia đình mình. Quý vị có thể chia sẻ tài liệu hướng dẫn này với họ. Những ai có thắc mắc, xin liên lạc nhóm thiện nguyện qua: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Toán thiện nguyện này này gồm có Ts. Phan Quang Trọng cùng với 1 người Hmong và 1 người Thượng.

Chúng tôi sẽ dịch bản hướng dẫn này sang ngôn ngữ Hmong và Êđê.

Bài liên quan:

Cập nhật về bảo lãnh theo Welcome Corps
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/2114-cap-nhat-ve-bao-lanh-theo-welcome-corps

Viết một bình luận