Thêm hậu thuẫn quốc tế cho các tín đồ Cao Đài đòi lại cơ sở tôn giáo

  • Cho kịp kỷ niệm 100 năm ngày khai đạo Cao Đài

Mạch Sống, ngày 3 tháng 3, 2024

http://machsongmedia.com

Gần 130 tổ chức và cá nhân đã ký tên bức thư chung ủng hộ nỗ lực của các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam đòi lại các cơ sở tôn giáo cho kịp đánh dấu 100 năm khai đạo vào cuối năm 2025.

“38 tổ chức và 89 nhân sĩ đã ký tên, trong đó có nhiều tổ chức quốc tế và nhiều nhân vật có tầm vóc quốc tế.” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “Bàn Tròn Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đã cùng với BPSOS vận động lấy chữ ký từ ngày 31 tháng 1 đến 29 tháng 2 vừa qua.”

Những nhân vật quan trọng

Theo Ông, đáng chú ý nhất là Giáo Sư Tiến Sĩ Heiner Bielefeldt, người đã từng đến thị sát tình trạng tôn giáo ở Việt Nam năm 2014 trong tư cách Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin.

Hình 1 – Phần đầu của bức thư chung ủng hộ nỗ lực của các tín đồ Cao Đài đòi lại cơ sở tôn giáo

“Khi ấy, Ông Bielefeldt chưa phân  biệt được rằng nhóm người trong Toà Thánh Tây Ninh không đại diện cho  đạo Cao Đài, nhưng bây giờ đã rõ rệt sau phán quyết của toà án Hoa Kỳ rằng họ là một băng đảng tội phạm chứ không là hội thánh gì cả,” Ts. Thắng giải thích.

Trong số những nhân vật ký tên còn có Lord David Alton, Thượng Nghị Sĩ Anh Quốc và là một nhà đấu tranh nhân quyền nổi tiếng thế giới và sáng lập viên tổ chức Jubilee Campaign, cựu Thẩm Phán kiêm giáo sư Đại Học Rollin Van Broekhoven, Chủ Tịch mạng lưới Save the Persecuted Christians Bà Dede Laugesen, Chủ Tịch tổ chức CSW Ông Mervyn Thomas, cựu Ngoại Trưởng Thái Lan Kasit Piromya, Phó Tổng Thư Ký Hội Thánh Baptist Hoa Kỳ TS. Robing Stoops, v.v.   

Thư chung này được gửi cho Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Đại Sứ Lưu Động Hoa Kỳ cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Chủ Tịch Liên Minh Quốc Tế cho Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và 2 dân biểu đồng Chủ Tịch Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Hạ Viện Hoa Kỳ.

Các bước vận động quốc tế tiếp theo

Nỗ lực đòi lại hơn 300 thánh thất và Toà Thánh Cao Đài là một trong những đề tài được đại diện của BPSOS nêu lên tại cuộc họp tiền kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) dành cho Việt Nam ngày 13 tháng 2 vừa qua ở Geneva, Thuỵ Sĩ.

Ngày 27 thang 2, Ts. Thắng nêu vấn đề này với Đại Sứ Lưu Động của Hoa Kỳ cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Rashad Hussain tại phiên họp của Bàn Tròn Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

“Tôi nhấn mạnh sự khẩn cấp phải lấy lại các cơ sở tôn giáo cho kịp sự kiện một đời người chỉ có một lần đối với hàng triệu tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước,” Ts. Thắng tường thuật. “Tôi cũng chỉ ra yếu tố bất cập là các cơ sở tôn giáo ấy hiện bị chiếm dụng bởi một băng đảng tội phạm được nhà nước Việt Nam chống lưng.”

Ngày 29 tháng 2, BPSOS đã chuyển lá thư chung đến Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại của Thượng Viện Hoa Kỳ, TNS Ben Cardin, với yêu cầu lên tiếng trực tiếp với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.

Tại buổi họp 2 ngày của Liên Minh Quốc Tế Cho Tự Do Tôn Giáo và Niềm Tin tại Geneva vào trung thần tháng 3, Ts. Thắng sẽ kêu gọi sự yểm trợ của các quốc gia thành viên. Liên minh quốc tế này gồm 42 quốc gia thành viên. Ông cho biết:

“Tôi đã chuyển trước lá thư chung đến Đại Sứ Tiệp Robert Rehak, Chủ Tịch của Liên Minh, và sẽ trình bày về đề tài này tại buổi họp sắp đến.”

Thế kẹt cho Chi Phái 1997 và nhà nước Việt Nam

Năm 1997, nhà nước Việt Nam dựng lên Chi Phái này làm công cụ khống chế các tín đồ Cao Đài trung kiên và đánh lừa dư luận quốc tế. Tháng 8 năm 2023, toà án Hoa Kỳ ở Texas đã phán quyết tổ chức này là một băng đảng tội phạm chiếu theo luật Hoa Kỳ.

“Phán quyết này là bước ngoặt quan trọng trên con đường đấu tranh của hàng triệu tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước,” Ts. Thắng giải thích. “Bất kỳ hành vi manh động nào của Chi Phái 1997 từ nay đều sẽ làm nổi bật thêm nhãn hiệu ‘băng đảng tội phạm’ mà toà ánh Hoa Kỳ đã dán lên trán của họ.”

Theo Ông, trước dư luận quốc tế ngày càng nhìn ra vấn đề, sẽ rất khó cho nhà nước Việt Nam để tiếp tục chống lưng cho một băng đảng tội phạm.

“Một công cụ mà họ bỏ công gầy dựng hơn 30 năm qua nay trở thành vô dụng. Đúng hơn, nó trở thành tai hại,” Ts. Thắng nhận xét.

Thông tin liên quan:

Thông cáo báo chí và văn bản thư chung:
https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/03/Press-release-joint-letter-02-29-2024.pdf

Tài liệu dùng vận động tại buổi tiền kiểm điểm UPR:
https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/03/BPSOS_Factsheet_PS46.pdf

Viết một bình luận