Nam Lộc trả lời Nguyễn Đình Thắng: Khi người ta đổi giọng…

  • Chính là phủi tay với các cựu thuyền nhân

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 24 tháng 2, 2024

http://machsongmedia.com

Cuối năm 2022, tôi bắt đầu lên tiếng về các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi lại Thái Lan mà lẽ ra VOICE đã phải định cư từ lâu. Ông Nam Lộc trả lời:

“Nghe tin tôi sang Thái, vốn là chỗ quen biết và hoạt động gần gũi, cho nên một tuần trước khi lên đường, linh mục Namwong đã liên lạc với tôi và đề nghị là họp chung với anh Thắng, mục đích là để nhờ BPSOS tiếp tay giúp đỡ cho một số thuyền nhân được đi định cư. Ngài nói, vì những năm trước đã nhờ tổ chức VOICE giúp hơn 100 người rồi!

“Nội dung buổi họp đó, linh mục Namwong chỉ yêu cầu BPSOS giúp bảo trợ cho các gia đình thuyền nhân còn lại đi định cư, nhưng không hề đưa ra một danh sách hay tên tuổi của người nào cả! 

“… Thiết tưởng, nếu lúc đó anh Thắng đưa tên của các gia đình thuyền nhân mà anh hay nhắc đến sau này như ông Sơn Doành hoặc bà Thạch Thị Phay cho VOICE, thì không chừng họ cũng đã đến Canada.”  (Xem: “Nam Lộc Trả Lời Nguyễn Đình Thắng” ngày 04/04/2023, https://www.sbtn.tv/nam-loc-tra-loi-nguyen-dinh-thang/)

Đoạn văn trên có 3 điểm chính:

  • LM Namwong không yêu cầu VOICE bảo trợ các cựu thuyền nhân bị sót lại.
  • VOICE không có danh sách các cựu thuyền nhân này.
  • Phải chi VOICE có danh sách thì các cựu thuyền nhân đều đã đi Canada rồi.

Các điểm này thật hư ra sao?

Hình 1 – Cuộc họp của Ông Nam Lộc với LM Namwong, Ts. Thắng, cựu Đại Sứ Rees và các luật sư thuộc văn phòng CAP ở Thái Lan, ngày 14/11/2017 (ảnh Nam Lộc)

Điểm 1: LM Namwong không yêu cầu VOICE giải quyết số cựu thuyền nhân kẹt lại ở Thái Lan

Hãy nghe Ông Nam Lộc thuật lại một cách chân thật hơn khi trả lời phỏng vấn với Ca Sĩ Nguyễn Tiến Dũng ngày 12 tháng 11, 2022:

“… lúc đó tôi có đi trong chuyến đi cùng với anh Nguyễn Đình Thắng sang Bangkok, Thái Lan, thì Cha Peter Namwong có yêu cầu gặp tôi và anh Nguyễn Đình Thắng — thì Cha có nói rằng đồng bào bên này mình còn nhiều quá cho nên chắc là nhờ 2 anh có cách gì giúp đỡ. Thì tôi với anh Thắng nói chuyện. Tôi còn nhớ hôm đó còn có cả ông Đại Sứ Joseph Rees — cựu Đại Sứ Joseph Rees — cũng có mặt. Thì anh Thắng với tôi có bàn với nhau là, anh Thắng thì anh ấy lo về legal assistance tức là trợ giúp pháp lý đó, cố vấn pháp lý. Còn anh Thắng nói là tôi sẽ nói với tổ chức VOICE để tìm người bảo trợ.

“Về thì, thưa quý vị cũng như anh Dũng, là mỗi một đầu người khoảng 10 ngàn đô la cho nên đi gây quỹ tối đa đến gần được 500 ngàn tại vì nếu chúng ta bảo trợ đó thì chúng ta phải [có] 10 ngàn đô la một đầu người. Thì được 500 ngàn, chúng ta chỉ có thể bảo trợ cho 50 người mà thôi. Nhưng mà thôi, có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.” (Xem:

, phút 10:29 – 11:56)

Pic2_-_02-24-2024.jpg

Hình 2 – Nam Lộc trả lời phỏng vấn với Ca Sĩ Nguyễn Tiến Dũng, ngày 12/11/2022

Lời tường thuật này chính xác.

LM Namwong nhờ cả BPSOS lẫn VOICE giúp giải quyết số cựu thuyền nhân còn kẹt lại Thái Lan sau khi VOICE tuyên bố đã định cư xong số cựu thuyền nhân cuối cùng theo chương trình nhân đạo mà chính phủ Canada lập ra cho họ.

Tôi trả lời LM Namwong rằng, chỉ có VOICE mới có thể định cư các cựu thuyền nhân không quy chế tị nạn theo chương trình nhân đạo này. Ông Nam Lộc hứa sẽ trình bày lại với VOICE và sẽ trả lời LM Namwong.

Tôi có hứa với LM Namwong rằng, về phần BPSOS, chúng tôi sẽ cố gắng can thiệp pháp lý về quy chế tị nạn cho các hồ sơ đủ điều kiện. Nếu có quy chế tị nạn, họ sẽ có cơ hội tái định cư như mọi người tị nạn khác, nhẹ bớt gánh nặng cho VOICE.

Viết rằng LM Namwong yêu cầu BPSOS bảo trợ các cựu thuyền nhân và không yêu cầu VOICE làm gì cả là không đúng sự thật.

Điểm 2: Có thật là VOICE không có danh sách của các cựu thuyền nhân?

Lên chương trình truyền hình Calitoday cùng với Ông Trịnh Hội ngày 30 tháng 5, 2018, Ông Nam Lộc kể rằng:

“Nhưng cho đến khi gặp LM Peter Namwong và chính anh Nguyễn Đình Thắng… tôi đâu có ngờ là bây giờ còn hơn 100 thuyền nhân vẫn còn ở bên Thái… Thì thưa anh, lúc đó cha Peter Namwong lại đưa cho chúng tôi những danh sách.” (xem:

 phút 16:00 – 16:36)

Pic3_-_02-24-2024.jpg

Hình 3 – Các Ông Nam Lộc và Trịnh Hội trên chương trình CaliToday, ngày 30/05/2018

Ngày 7 tháng 10, 2018, các Ông Nam Lộc, Trịnh Hội và Đỗ Kỳ Anh tổ chức buổi tiếp xúc với các cựu thuyền nhân. Có mặt LM Namwong và Bà Thạch Thị Phay mà Ông Nam Lộc nhắc đến. Nghĩa là VOICE không chỉ có danh sách mà còn biết rất rõ các cựu thuyền nhân ai vào với ai. Trước đó, người của VOICE từ Úc đã đến chụp hình, lấu dấu vân tay và thu thập thông tin của nhiều cựu thuyền nhân, nói là lập hồ sơ định cư Canada.

Pic4_-_02-24-2024.jpg

Hình 4 – Các Ông Nam Lộc, Trịnh Hội và Đỗ Kỳ Anh cùng LM Namwong tiếp xúc với các cựu thuyền nhân ở Bangkok, Thái Lan, ngày 10/07/2018

Trở về từ Thái Lan, các Ông Nam Lộc, Trịnh Hội và Đỗ Kỳ Anh đã mở cuộc họp báo ở Orange County, California ngày 28 tháng 7, 2018. Ông Nam Lộc cho biết là LM Namwong đã làm việc trực tiếp với Ông Trịnh Hội về số cựu thuyền nhân còn kẹt lại:

“… tôi rất là may mắn và hãnh diện được tháp tùng cái chuyến cuối cùng gồm 19 người đặt chân đến bến bờ tự do vào ngày 23 tháng 9 năm 2016. Và đó cũng là lý do mà chúng tôi gọi đây là những thuyền nhân cuối cùng… Nhưng không hẳn, thưa quý vị, bởi vì không lâu sau đó thì chính Cha Peter Namwong lại liên lạc với Luật Sư Trịnh Hội và tổ chức VOICE Canada để ông loan báo rằng hiện có một số thuyền nhân cũ xuất hiện và xin ngài can thiệp để cho họ đi định cư…” (Xem

, phút 23:15 – 24:00)

Pic5_-_02-24-2024.jpg

Hình 5 – Các Ông Nam Lộc, Trịnh Hội và Đỗ Kỳ Anh họp báo ở Quận Cam, California ngày 28/07/2018

Sau đó ít lâu, ngày 13 tháng 08, 2018, trên chương trình Nửa Vòng Trái Đất Ông Nam Lộc lần nữa xác nhận là đã nhận danh sách các cựu thuyền nhân từ LM Namwong:

“Thì thưa anh vào đầu tháng 11… Cha Peter Namwong ngồi nói chuyện với tôi và anh Nguyễn Đình Thắng và Ông Cựu Đại Sứ Joseph Rees cũng như là một số vị luật sư tranh đấu ở bên BPSOS… Thì thưa anh, Cha đưa cái danh sách vào khoảng 100 người.” (Xem:

, phút 24:45 – 25:36)

Như thế, vào thời điểm đầu năm 2018, VOICE đã có danh sách các cựu thuyền nhân, chứ không phải như Ông Nam Lộc viết khi trả lời tôi ngày 4 tháng 4, 2023.

Điểm 3: Thế thì tại sao các cựu thuyền nhân đã không định cư Canada từ lâu?

Theo lời của Ông Nam Lộc chia sẻ trong chương trình phỏng vấn của Nguyễn Tiến Dũng, sau buổi họp của ông ta với LM Namwong và tôi ở Thái Lan, VOICE đi gây quỹ được gần nửa triêu Mỹ kim, đủ định cư khoảng 50 cựu thuyền nhân:

“Về thì thưa quý vị cũng như anh Dũng là mỗi một đầu người khoảng 10 ngàn đô la. Cho nên đi gây quỹ tối đa đến gần được 500 ngàn tại vì nếu chúng ta bảo trợ đó thì chúng ta phải 10 ngàn đô la một đầu người. Thì được 500 ngàn, chúng ta chỉ có thể bảo trợ cho 50 người mà thôi. Nhưng mà thôi, có bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”

Trong bài “Nam Lộc Trả Lời Nguyễn Đình Thắng”, Ông Nam Lộc cho biết số tiền này đã được chi tiêu như sau:

“…cho đến ngày hôm nay trong tổng số 50 người mà VOICE Canada xin bảo lãnh, thì 34 người đã được bộ di trú Canada phỏng vấn và chấp thuận cho định cư tại Canada. Gồm có 14 cựu thuyền nhân…”

Trong số 14 cựu thuyền nhân kể trên, theo kết quả điều tra của chúng tôi, ít ra 6 người có dấu hiệu gian lận. Nhiều cựu thuyền nhân trong danh sách mà VOICE có, kể Bà Thạch Thị Phay và Ông Sơn Doành mà Ông Nam Lộc nhắc đến, tiếp tục kẹt lại Thái Lan.

Pic6_-_02-24-2024.jpg

Hình 6 – Bà Thạch Thị Phay phát biểu tại buổi tiếp xúc với các Ông Nam Lộc, Trịnh Hội, và Đỗ Kỳ Anh và LM Namwong, Bangkok, Thái Lan ngày 10/07/2018

Kết luận

Tháng 11 năm 2017, tôi mời Ông Nam Lộc cùng sang Thái Lan — BPSOS đài thọ toàn bộ chi phí. Một mục đích của chuyến đi là để cùng với LM Namwong tìm giải pháp cho các cựu thuyền nhân còn kẹt lại. Giải pháp ấy gồm 2 phần.

Về phần BPSOS, chúng tôi hứa và đã can thiệp thành công cho 6 hồ sơ và cùng với tổ chức Asylum Access Thailand can thiệp thành công thêm 1 hồ sơ nữa, chưa kể 3 hồ sơ tiếp tục được can thiệp, giảm nhẹ khoảng 30% gánh nặng bảo trợ cho VOICE. Và như vậy, số quỹ nửa triệu Mỹ kim đủ để định cư số cựu thuyền nhân còn lại là những người không quy chế tị nạn.

Cuối năm 2022, tôi vỡ lẽ là VOICE đã không thực hiện phần cam kết của mình. Khi tôi lên tiếng, tác giả của bài viết “Nam Lộc Trả Lời Nguyễn Đình Thắng” phủ nhận tất cả những gì mà chính ông ta từng xác nhận trước đây.

Sự đổi giọng ấy báo hiệu rằng các cựu thuyền nhân đã bị phủi tay, từ đầu.

Bài liên quan:

Tôi đã lầm, nhiều người đã lầm
https://machsongmedia.com/2101-toi-da-lam-nhieu-nguoi-da-lam

Suy nghĩ về một lời dằn mặt…
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/2111-suy-nghi-ve-mot-loi-dan-mat

Bản chụp bài “Nam Lộc Trả Lời Nguyễn Đình Thắng” để tránh tình trạng bản gốc bị chỉnh sửa: https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/02/Nam-Locs-first-article-on-SBTN-4-April-2023.pdf

Viết một bình luận