Cập nhật về bảo lãnh theo Welcome Corps

Thông Báo của BPSOS, ngày 23 tháng 2, 2024

http://machsongmedia.com

Tính đến nay, BPSOS đã và đang hỗ trợ tổng cộng 20 “nhóm 5 người” về thủ tục lập hồ sơ bảo lãnh tư nhân theo chương trình Welcome Corps. Trong số này, 6 hồ sơ (3 cho người Hmong và 3 cho người Việt) đã hoàn tất thủ tục và đang chờ kết quả. Chưa kể Mục Sư A Ga và Mục Sư Vàng Chí Mình đang vận động thành lập nhiều nhóm để bảo lãnh cho người tị nạn Thượng và người tị nạn Hmong ở Thái Lan.

Cách thức hỗ trợ

Hiện có một số tình nguyện viên người Việt và người Hmong sẵn sàng cung cấp thông tin hướng dẫn.

Tiếng Việt xin liên lạc Ts. Phan Quang Trọng: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiếng Hmong xin liên lạc Ông Vàng Seo Giả: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúng tôi đang vận động một số người Thượng ở Hoa Kỳ, rành rẽ ngôn ngữ bản địa và tiếng Anh, tham gia toán hướng dẫn.

Văn phòng CAP (Center for Asylum Protection) ở Thái Lan sẽ tuần tự liên lạc các gia đình đã có sẵn hồ sơ ở văn phòng để thẩm định tình trạng hồ sơ chiếu theo điều kiện của chương trình Welcome Corps. Đối với những trường hợp đủ điều kiện, các luật sư của CAP ở Thái Lan sẽ cung cấp thông tin có sẵn cho nhóm bảo trợ ở Hoa Kỳ hoàn tất đơn nộp cho Welcome Corps.

Có thắc mắc, xin liên lạc: +66 (0)26628510

Điều kiện của Welcome Corps

Có 2 điều kiện cốt lõi:

  • Phải có hồ sơ hiệu lực và hiện hành với Cao Uỷ Tị Nạn LHQ (UNHCR). Nghĩa là phải có thẻ do UNHCR cung cấp xác nhận quy chế tị nạn (có hiệu lực 18 tháng) hoặc xác nhận đang trong tiến trình xin cứu xét quy chế tị nạn (có hiệu lực 12 tháng).
  • Thẻ ấy phải được cấp trước ngày 01/10/2023. Điều kiện này được đưa ra nhằm ngăn ngừa tình trạng người đổ xô đến Thái Lan do tin đồn sẽ định cư vào Hoa Kỳ nhanh và dễ. Đơn xin tham gia Welcome Corps đòi hỏi phải kèm bản chụp thẻ do UNHCR cung cấp.

Hình 1 – Phần thông tin đáp ứng các điều kiện của Welcome Corps khi làm đơn

Oái oăm là trong nhiều trường hợp thông tin trên thẻ của UNHCR không phản ảnh đúng thực tế, chẳng hạn:

  • Vì thẻ được cấp lại mỗi 12 tháng hoặc 18 tháng, lần cấp lại cuối cùng có thể sau ngày 30/09/2023.
  • Người chủ hồ sơ hợp lệ nhưng vợ/chồng, con cái vị thành niên đến Thái Lan sau ngày 30/09/2023; tuy được nhập hộ với người chủ hồ sơ, thẻ do UNHCR cấp lại ghi theo ngày cấp thẻ, nghĩa là sau 30/09/2023.

Trong những trường hợp như vậy, cần liên lạc Welcome Corps (tại địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để xin miễn trừ và phải chờ được chấp thuận thì mới có thể tiến hành nộp đơn.

Chúng tôi đang đề nghị Bộ Ngoại Giao điều chỉnh đơn ghi danh Welcome Corps để không đòi hỏi những hoàn cảnh như trên phải mất thời gian xin miễn trừ.

Thứ tự ưu tiên của BPSOS

Trong việc hướng dẫn và giúp đỡ thủ tục lập hồ sơ bảo lãnh theo Welcome Corps, chúng tôi ưu tiên cho:

  • Các hồ sơ có sẵn trong bộ dữ liệu của CAP
  • Các hồ sơ bị nguy hiểm cận kề
  • Các trường hợp đã có người thân hoặc người quen ở Hoa Kỳ sẵn sàng lập hồ sơ bảo lãnh

Chúng tôi khuyến khích những ai hội đủ 2 điều kiện cốt lõi nêu trên và có thân nhân hay người quen ở Hoa Kỳ thì hãy vận động họ đứng ra lập nhóm bảo trợ. Nếu cần sự hướng dẫn, xin liên lạc theo 2 địa chỉ email đã nêu trên.

Chuyển hộ lời kêu gọi

Bà Mục Sư Lisa Vang, người Mỹ gốc Hmong, đang vận động quỹ để bảo trợ cho 2 gia đình Hmong tị nạn ở Thái Lan. Chúng tôi đang luân lưu lời kêu gọi này đến một số hội thành Tin Lành Hoa Kỳ và, qua đây, xin chuyển đến những nhà hảo tâm trong cộng đồng Việt và Hmong trên thế giới:

Https://gofund.me/166e14c6

https://gofund.me/a574d393

Bài liên quan:

Thông tin cập nhật liên quan tình trạng người tị nạn ở Thái Lan
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/2110-thong-tin-cap-nhat-lien-quan-tinh-trang-nguoi-ti-nan-o-thai-lan

Welcome Corps Giai Đoạn 2: Trả lời một số thắc mắc
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/2089-welcome-corps-giai-doan-2-tra-loi-mot-so-thac-mac

Viết một bình luận