Suy nghĩ về một lời dằn mặt…

Nếu một mai phải ra toà

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 17 tháng 2, 2024

http://machsongmedia.com

Chỉ vì yêu cầu VOICE xác nhận tư cách đại diện của Ông Đoàn Việt Trung mà tôi đã nhận lời dằn mặt “không khéo cả hai bên lại đưa nhau ra toà” từ Ông Nam Lộc; hai bên đây là BPSOS và VOICE. Xem: https://www.sbtn.tv/nam-loc-se-gap-go-cac-cuu-thuyen-nhan-ti-nan-tai-thai-lan/

Đưa nhau ra toà là chuyện bình thường ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong trường hợp của VOICE thì không đơn giản vì không rõ người trách nhiệm: hoặc không có hội đồng quản trị hoặc có nhưng không thật sự hoạt động, chưa kể có thể bất hợp lệ. Xem: https://machsongmedia.com/2101-toi-da-lam-nhieu-nguoi-da-lam

Phức tạp về thủ tục

Khi tổ chức A kiện tổ chức B, nhưng B chỉ là cái vỏ rỗng, không rõ người trách nhiệm thì kiện ai đây?

Dĩ nhiên, những người chỉ đứng tên cho có sẽ chẳng ai tự nguyện lãnh trách nhiệm hầu toà hộ cho những người khác. Còn những người thật sự trách nhiệm nhưng ẩn mặt sẽ chẳng dại trườn mặt ra lúc này. Thế thì tống đạt đơn kiện cho ai? Lấy lời cung khai của ai? Điệu ai ra toà?

Trong tình cảnh đó, A phải đổ nhiều công sức, thời gian, tiền của để tìm hiểu nội tình của B và truy ra cho đúng từng cá nhân ẩn mặt để đưa vào danh sách bị đơn cùng với B. Nhưng nếu họ ở quốc gia khác như Úc, Philippines, Canada… và nhất định không trình diện thì có cách nào để áp giải?

Vấn đề lại càng phức tạp nếu B là nguyên đơn. Ai sẽ ký hợp đồng thuê luật sư và đại diện đứng đơn kiện, nhất là khi người ấy biết làm vậy là tự nạp mình để có thể bị kiện ngược lại?

Ngay cả khi có người xung phong, thì vẫn còn trở ngại lớn: khi Hội Đồng Quản Trị không hợp lệ thì mọi quyết định của nó đều bất hợp lệ, kể cả quyết định thuê luật sư, quyết định khởi kiện, và quyết định xuất quỹ trang trải vụ kiện.

Phúc tạp về tài chính

Nếu A là nguyên đơn thì khó khăn lớn nhất sẽ là: dù có thắng kiện nhưng bắt ai trả tiền bồi thường khi quỹ của B cạn kiệt? Khó khăn này sẽ tạm được giải quyết nếu bên B có người xung phong ký tên thuê luật sư vì chính người đó là tóc để nắm.

Nhưng A khó một thì B khó mười.

Nếu B là nguyên đơn thì có hợp lệ không việc dùng quỹ của tổ chức để trang trải chi phí vụ kiện? Một hội đồng quản trị bất hợp lệ không thể có quyết định hợp lệ.

Nếu B là bị đơn thì hãng bảo hiểm, nếu có mua bảo hiểm, có chấp nhận trang trải chi phí cho một tổ chức không có hội đồng quản trị hợp lệ? Căn bản hơn, ai sẽ là người của B để đối tác với hãng bảo hiểm? Nếu có thì chính người ấy là tóc để A nắm.

Nếu một cá nhân thành viên của B bị đưa vào danh sách bị đơn thì người ấy có được tổ chức chi trả các tổn phí cho vụ kiện, kể cả chi phí luật sư, chi phí vận chuyển từ xa để hầu toà? Bình thường, muốn được tổ chức chi trả, bằng quỹ hoặc bằng chính sách bảo hiểm của tổ chức, thì phải được phép của hội đồng quản trị. Nhưng nếu hội đồng quản trị bất hợp lệ thì sao? Đó là vòng lẩn quẩn khó gỡ.

Áp dụng cụ thể

Những điều kể trên không là lý luận từ chương mà rất thực. Dưới đây là một ví dụ minh hoạ.

Ngày 22 tháng 11, 2022, Ông Nguyễn Thế Sang khai với toà tiểu bang California, Quận Los Angeles rằng ông ta là Thủ Quỹ của VOICE hơn 10 năm và đã xuất quỹ cho Ông Trịnh Hội 45,000 Mỹ kim năm 2020 và 10,000 Mỹ kim năm 2021, và rằng Ông Trịnh Hội đã rời khỏi chức vụ Giám Đốc Điều Hành của VOICE cuối năm 2019.

Hình 1 – Lời khai của Ông Nguyễn Thế Sang

Khoan nói về nội dung và mục đích của khoản tiền 55,000 Mỹ kim (sử dụng ra sao, có thể phối kiểm hay không, v.v.) mà chỉ xét về thủ tục:

  • Ai có thẩm quyền xuất quỹ 55,000 Mỹ kim?

Người đó không thể là Ông Nguyễn Thế Sang vì theo VOICE trình báo với tiểu bang California, ông ta là Thư Ký năm 2020 và 2021 và trên mạng chính thức của VOICE thì Bà Jaclyn Fabre là Chủ Tịch kiêm Thủ Quỹ trong các năm 2017-2020. Có nghĩa Ông Sang đã khai không đúng với toà rằng mình là Thủ Quỹ của VOICE hơn 10 năm. Ông ta cũng khai không đúng như vậy với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ.

Pic2_02-17-2024.jpg

Hình 2 – Một phần danh sách Hội Đồng Quản Trị trên trang mạng chính thức của VOICE

Ông Sang cũng không là Thư Ký vì theo danh sách chính thức của VOICE, trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 Ông Shiwei Ye là Thư Ký.

Vậy, Ông Sang đã dùng thẩm quyền gì để xuất quỹ 55,000 Mỹ kim cho Ông Trịnh Hội?

  • Việc xuất quỹ có hợp lệ?

Các tổ chức bất vụ lợi phải tuân thủ quy tắc chung là, tuyệt đối tránh xuất quỹ một khoản tiền lớn cho một thành viên chủ lực của tổ chức. Trường hợp đặc miễn phải có quyết định chính thức của hội đồng quản trị.

Ông Trịnh Hội là thành phần chủ lực của VOICE: Khi trình báo với chính quyền California năm 2020 và năm 2021, VOICE vẫn khai Ông Trịnh Hội là Giám Đốc Điều Hành dù ông Sang khai với toà là Ông Trịnh Hội đã từ chức cuối năm 2019. Trong hồ sơ nộp Sở Thuế Liên Bang cuối năm 2020, Ông Trịnh Hội ký tên trong chức vụ Chủ Tịch của VOICE. Hai năm sau đó, ông ta vẫn ký tên nhưng với tư cách Sáng Lập Viên. Dù Sáng Lập Viên không là chức vụ được quyền ký hồ sơ thuế, việc Ông Trịnh Hội thay mặt hội đồng quản trị để ký cho thấy ông ta là thành phân chủ lực ít ra đến cuối năm 2022.

Pic3_02-17-2024.jpg

Hính 3 – Theo VOICE trình báo với tiểu bang California, Ông Trịnh Hội là Giám Đốc Điều Hành và Ông Nguyễn Thế Sang là Thư Ký năm 2020 và 2021.

Quyết định đặc miễn của hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của VOICE có bao giờ cho phép xuất quỹ cho Ông Trịnh Hội? Và dù có một quyết định như vậy thì nó có hợp lệ không khi thành phần hội đồng quản trị lung tung, bất nhất, khai mỗi nơi mỗi khác? Trong cả hai trường hợp, điều phải đặt dấu hỏi là, Ông Nguyễn Thế Sang, bất luận trong chức vụ không rõ ràng nào đó, có được phép xuất quỹ 55,000 Mỹ kim cho Ông Trịnh Hội?

Pic4_02-17-2024.jpg

Hình 4 – Bảng đối chiếu thông tin mà VOICE khai báo với Sở Thuế Liên Bang và với chính quyền California

Kết luận

Đối chiếu ví dụ trên, nếu lời dằn mặt của Ông Nam Lộc thành sự thật thì sẽ có rất nhiều câu hỏi phải đặt ra, cho cả hai bên nhưng đặc biệt cho VOICE, về thủ tục và tính hợp lệ của mọi quyết định liên quan đến vụ kiện, về viêc dùng chính sách bảo hiểm hoặc quỹ của tổ chức, về trang trải chi phí cho các thành viên liên can, về ai là người có thẩm quyền và trách nhiệm ký hợp đồng với luật sư, xuất quỹ, v.v. Đó là chưa kể những hệ luỵ hình sự khi lòi ra việc từng bao năm trình báo không thật với chính quyền tiểu bang và cung cấp thông tin sai cho Sở Thuế Liên Bang.

Một lời dằn mặt vỏn vẹn “không khéo cả hai bên lại đưa nhau ra tòa” đã gợi ra biết bao vấn đề phức tạp.

Viết một bình luận