Thêm một gia đình tị nạn đến tự do

  • Cập nhật nỗ lực vận động tái định cư người tị nạn ở Thái Lan

Mạch Sống, ngày 8 tháng 2, 2024

http://machsongmedia.com

Sáng sớm hôm nay, một gia đình tị nạn Việt gốc Hmong đã đến tự do ở thành phố Minneapolis, tiểu bang Minnesota. Gia đình Ông Hoàng Văn Nở là gia đình thứ hai đến tái định cư ở thành phố này trong vòng 7 ngày qua.

“Trong tháng 2 này sẽ có thêm ít ra 2 gia đình nữa đến Hoa Kỳ và 1 gia đình đi Úc, tổng cộng 14 người,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “Với mức độ này, chúng tôi tin là sẽ đạt mục tiêu 400 đồng bào tị nạn tái định cư trong năm 2024 này.”

Hình 1 – Ông Hoàng Văn Nở tại phi trường Bangkok, Thái Lan ngày 07/02/2024

Cách đây 1 năm rười, gia đình của Ông Hoàng Văn Pá, anh ruột Ông Nở, cũng đã đến định cư tại thành phố Minneapolis.

Pic2_02-08-2024.jpg

Hình 2 – Gia đình Ông Hoàng Văn Pá từ Thái Lan đến phi trường Denver, Colorado ngày 11/04/2022

Trong tháng 3, theo số liệu của BPSOS, sẽ có thêm 5 gia đình lên đường tái định cư.

Chương trình bảo lãnh tư nhân của Canada

Hai nhóm 5 người đang hoàn tất hồ sơ bảo lãnh cho 2 hộ cựu thuyền nhân bị bỏ rơi lại Thái Lan. Trong đó, một hồ sơ được bảo lãnh thông qua văn phòng định cư tị nạn của Giáo Phận Toronto. Khoản ký quỹ do chính các thành viên của mỗi nhóm cùng thân hữu đóng góp.

BPSOS đang vận động lập thêm nhóm bảo trợ để bảo lãnh thêm 1 gia đình cựu thuyền nhân bị bỏ rơi.

Chương trình Welcome Corps của Hoa Kỳ

Đến nay, 3 nhóm 5 người, gồm 2 nhóm ở Houston và 1 nhóm ở Seattle, đã hoàn tất thủ tục nộp đơn bảo lãnh cho 3 hồ sơ có quy chế tị nạn. Các đơn bảo lãnh này đang chờ quyết định của ban quản lý chương trình Welcome Corps.

Thêm vào đó là 8 nhóm bảo trợ đã được hình thành: 1 ở North Carolina, 1 ở Minneapolis, 2 ở Wisconsin, 1 ở Michigan, 1 ở Arizona và 2 ở Texas. Các nhóm này đang ở các giai đoạn khác nhau trong thủ tục lập hồ sơ bảo lãnh cho 5 gia đình tị nạn Hmong và 3 gia đình tị nạn Việt.

Mục Sư A Ga ở North Carolina cũng đang vận động thành lập các nhóm 5 người để bảo lãnh các gia đình người Tây Nguyên.

Cung cấp thông tin cho người tị nạn

Trong thời gian gần đây, nhiều thông tin sai hoặc giả đã được luân lưu trong cộng đồng người Việt ở Thái Lan. Để đối phó, văn phòng Center for Asylum Protection (CAP) sẽ chủ động liên lạc những người tị nạn từng nhận trợ giúp pháp lý để cung cấp thông tin chính xác cũng như hướng dẫn thủ tục nộp đơn cho những ai có thân nhân ở Hoa Kỳ sẵn sàng lập nhóm bảo trợ.

Pic3_02-08-2024.jpg

Hình 3 – Đại gia đình của Ông Hoàng Văn Nở tại phi trường Bangkok, ngày 07/02/2024

Bài liên quan:

Hai người Việt tị nạn ở Thái Lan thoát hiểm nhờ quốc tế can thiệphttps://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/2103-hai-nguoi-viet-ti-nan-o-thai-lan-thoat-hiem-nho-quoc-te-can-thiep

Viết một bình luận