Tôi đã lầm, nhiều người đã lầm

về thực tâm của VOICE nhằm giải quyết các hồ sơ cựu thuyền nhân bị bỏ rơi

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 2 tháng 2, 2024

http://machsongmedia.com

Trong thời gian dài tôi đinh ninh VOICE thực tâm giải quyết các hồ sơ cựu thuyền nhân từng bị gạt khỏi chương trình định cư nhân đạo của chính phủ Canada. Ông Nam Lộc đã nhiều lần công khai khẳng định thực tâm ấy. Và tôi đã tin.

Sau khi đài truyền hình CBC của Canada chạy phóng sự về vài trường hợp gian lận trong số cựu thuyền nhân được tái định cư, VOICE tuyên bố thay đổi nhân sự chủ chốt: Trịnh Hội sẽ rời chức Giám Đốc Điều Hành cuối năm 2019 và Ông Nam Lộc sẽ không tiếp tục trong Hội Đồng Quản Trị sau nhiệm kỳ 2017-2019.

Đây là 2 nhân vật chủ chốt trong giai đoạn xảy ra gian lận mà CBC tường thuật. Việc ra đi của họ cho phép VOICE giải quyết vấn đề một cách rốt ráo mà không bị lấn cấn với quá khứ. Tôi đinh ninh như vậy.

Đến khi một số cựu thuyền nhân cho tôi biết vẫn kẹt ở Thái Lan và kêu cứu, vào cuối năm 2022, tôi thật sự ngỡ ngàng. Tôi nhờ Ông Nam Lộc kết nối với đương kim Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Giám Đốc Điều Hành của VOICE để hỏi cho ra lẽ. Ông ta trả lời: “Ông Đoàn Việt Trung, Đại diện cho Hội Đồng Quản Trị của tổ chức VOICE cho biết sẽ liên lạc với anh trong một ngày gần đây và đề nghị một cuộc họp mặt chính thức…”

Tôi hẹn ngày nói chuyện với Ông Trung và chỉ yêu cầu trước đó cho xin lời xác nhận của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Giám Đốc Điều Hành của VOICE rằng Ông Trung có thẩm quyền đại diện cho tổ chức.

Sở dĩ cần lời xác nhận vì trang mạng của VOICE lúc ấy ghi Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm Bà Jessica Soto là Chủ Tịch và Khanh Nguyễn, Sang Nguyễn, và Đoàn Việt Trung đều là thành viên không chức vụ.

Thay vì được lời xác nhận từ VOICE, tôi nhận được lời trách móc và dằn mặt từ Ông Nam Lộc: “…trong khi ông Đoàn Việt Trung, đại diện cho VOICE muốn đối thoại với anh thì anh lại tìm cớ đặt điều kiện này, điều kiện nọ, để rồi cuộc họp đã không được xẩy ra. Với tình trạng này không khéo cả hai bên lại đưa nhau ra tòa…”

Cách hành xử ấy làm tôi thắc mắc: sao có mỗi lời xác nhận mà lại trần ai đến thế? Tôi tìm hiểu rồi đối chiếu thông tin mà VOICE trình báo chính quyền California và hồ sơ thuế mà họ nộp cho Sở Thuế Liên Bang.

Thông tin trình báo chính quyền California

Theo luật, hàng năm mọi tổ chức hoạt động ở California phải trình báo thành phần nhân sự chủ chốt với Bộ Trưởng Tư Pháp của tiểu bang. Cổng thông tin của chính quyền California cho thấy VOICE bị đình chỉ hoạt động năm 2019, còn năm 2020 và 2021 thì Trịnh Hội tiếp tục làm Giám Đốc Điều Hành chứ không hề từ chức như thông báo.

Năm 2022, VOICE không trình báo với chính quyền California.

Ngày 25 tháng 5, 2023, tức là sau khi tôi xin Ông Trung lời xác nhận mà không được đáp ứng, VOICE trình báo Bà Nguyễn Vi Yên là Giám Đốc Điều Hành, Ông Damian Võ là Giám Đốc Tài Chính, Ông Đoàn Việt Trung là Thư Ký Hội Đồng Quản Trị. Nhưng chỉ vỏn vẹn 35 ngày sau thì VOICE lại trình báo rằng Ông Đoàn Việt Trung là Giám Đốc Điều Hành, Ông Sang Nguyễn là Giám Đốc Tài Chính, Ông Khanh Nguyễn là Thư Ký.

Suốt từ 2019 cho đến ngày 25 tháng 5, 2023, VOICE không có ai trách nhiệm về tài chính.

Dưới đây là bảng tóm tắt (đầu cột ghi ngày trình báo với chính quyền California).

Summary_Board_and_officer_positions.jpg

Hồ sơ thuế Liên Bang

Theo hồ sơ thuế mà VOICE nộp cho Sở Thuế Liên Bang, từ 2019 đến 2022 Bà Jessica Soto là Chủ Tịch trong khi trang mạng của VOICE lại ghi Bà Jaclyn Fabre là Chủ Tịch cho nhiệm kỳ 2017-2020. Thế nhưng, vị Chủ Tịch ký tên hồ sơ thuế vào ngày 15 tháng 11, 2020 lại là Trịnh Hội. Nghĩa là, năm 2020 VOICE đã khai 3 người khác nhau là Chủ Tịch: Jessica Soto, Jaclyn Fabre và Trịnh Hội.

Tax_returns_2020_-_2022.jpg

Trong 2 năm 2021 và 2022, Ông Trịnh Hội tiếp tục ký hồ sơ thuế trong cương vị Sáng Lập Viên (Founder). Theo luật, “Founder” không là chức vụ được phép ký hồ sơ thuế. Bất luận khía cạnh trái luật, việc thay mặt cả Hội Đồng Quản Trị để ký hồ sơ thuế cho thấy ông ta đóng vai trò chủ chốt trong tổ chức chứ không hề rút lui như tôi lầm tưởng.

Sự bất nhất thông tin không chỉ giới hạn nơi Ông Trịnh Hội.

Ông Shiwei Ye được khai là Thư Ký trong hồ sơ thuế Liên Bang nhưng khi trình báo với chính quyền California thì Thư Ký lại là Ông Nguyễn Thế Sang cho 2 năm 2020 và 2021, Ông Đoàn Việt Trung từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, và Ông Nguyễn Văn Khanh sau đó.

Ông Nguyễn Thế Sang khai là Thủ Quỹ trong hồ sơ thuế Liên Bang từ 2020 đến cuối 2023, nhưng khi trình báo với chính quyền California lại khai là Thư Ký năm 2020 và 2021 và biến mất những năm sau đó.

Ông Nguyễn Văn Khanh khai là thành viên không chức vụ của Hội Đồng Quản Trị trong hồ sơ thuế Liên Bang, nhưng khi trình báo với chính quyền California thì lại ghi là Thư Ký.

Ông Nam Lộc tuyên bố là thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017 – 2019 nhưng không thấy tên trong bản trình báo chính quyền California hoặc trong hồ sơ thuế Liên Bang. Nhưng trang mạng của VOICE lại ghi ông ta là thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2021.

Các bất nhất này cho thấy Hội Đồng Quản Trị của VOICE hoặc không hiện hữu hoặc hiện hữu nhưng không thực sự hoạt động, và các Ông Trịnh Hội và Nam Lộc vẫn ở đó, vẫn đóng vai trò chủ chốt, vẫn điều động VOICE đến ngày nay hoặc đến rất gần đây. Cụ thể, đến cuối năm 2022, Ông Trịnh Hội vẫn còn thay mặt Hội Đồng Quản Trị ký tên hồ sơ thuế và cho đến nay, Ông Nam Lộc vẫn là người trả lời những điều tôi thắc mắc về VOICE, mặc nhiên như một phát ngôn viên.

VOICE không hề thay đổi nhân sự chủ chốt như tôi lầm tưởng. Và tin vào thực tâm của họ để giải quyết các hồ sơ cựu thuyền nhân bị bỏ rơi lại Thái Lan có lẽ là sai lầm nghiêm trọng.

 Có lẽ tôi không là người duy nhất bị lầm.

Viết một bình luận