Bàn tròn tự do tôn giáo quốc tế hậu thuẫn các tín đồ Cao Đài đòi lại Toà Thánh Tây Ninh và các thánh thất đang bị chiếm dụng

• Danh sách các thánh thất bị chiếm dụng

 

Ngày 23 tháng 1, 2024

http://machsongmedia.com

 

Hôm nay, Bàn Tròn Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, là mạng lưới gồm khoảng 800 nhà vận động cho tự do tôn giáo, bắt đầu luân lưu lá thư chung để lấy chữ ký ủng hộ chiến dịch của các tín đồ Cao Đài nhằm đòi lại nhiều trăm cơ sở tôn giáo đang bị chiếm dụng bởi một tổ chức được nhà chống lưng bởi nhà nước Việt Nam nhưng bị xét là tổ chức tội phạm bởi toà án Hoa Kỳ.

 

Danh sách chữ ký tiên khởi gồm 10 tổ chức và 25 nhân sĩ. 

 

“Mục tiêu của chúng tôi là đạt tối thiểu 50 chữ ký trước ngày 30 tháng 1, ngày khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.”,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhấn mạnh.

 

Hội nghị này, năm nay là lần thứ 4, sẽ được tổ chức ở thủ đô Hoa Kỳ trong hai ngày 30 và 31 tháng 1. Ước tính sẽ có trên một nghìn người tham gia.

BPSOS, đồng tổ chức hội nghị, sẽ phân bổ nhiều tình nguyện viên để hỗ trợ khoảng 7, 8 tín đồ Cao Đài trong công tác lấy chữ ký.

 

“Chúng tôi cố gắng đạt mục tiêu thêm 50 chữ ký trong 2 ngày hội nghị,” Ts. Thắng giải thích. “Sau đó, thư chung sẽ được gửi đến các giới chức LHQ và 42 quốc gia quan tâm đến tự do tôn giáo.”

 

Các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam đang ráo riết vận động lấy lại các cơ sở tôn giáo cho kịp kỷ niệm 100 năm khai đạo gần cuối năm 2025. Nhằm hỗ trợ chiến dịch đòi lại cơ sở tôn giáo, một nhóm tín đồ Cao Đài đang lập danh sách các cơ sở tôn giáo đang bị chiếm dụng bởi tổ chức tội phạm kể trên. Xem danh sách sơ khởi.  

 

BPSOS kêu gọi các tổ chức tôn giáo và các chức sắc tôn giáo tham gia ký tên qua hệ thống tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

 

Xin quý đồng bào ở trong nước và quý đồng hương trên thế giới tiếp tay phổ biến lời kêu gọi này.

Viết một bình luận