Cuộc vận động lấy lại Toà Thánh Tây Ninh và nhiều trăm thánh thất Cao Đài đã bắt đầu

  • Thư chung kêu gọi quốc tế quan tâm và yểm trợ

Ngày 22 tháng 1. 2024

http://machsongmedia.com

Một thư chung vừa được luân lưu để vận động sự hậu thuẫn của quốc tế cho công cuộc đòi lại các cơ sở tôn giáo của Đạo Cao Đài kịp để đánh dấu 100 năm ngày khai đạo, sẽ là gần cuối năm 2025. Lá thư chung này đã có 34 chữ ký tiên khởi của một số tổ chức và nhân sĩ: https://dvov.org/wp-content/uploads/2024/01/Joint-letter-on-Centennial-of-Cao-Dai-Religion-Jan-31-2024.pdf

“Để yểm trợ, ngày Thứ Ba 23 tháng 1 này, chúng tôi sẽ kêu gọi các thành viên của Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Quốc Tế cùng ký tên,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “Tuần sau, khoảng 7 hoặc 8 tín đồ Cao Đài đến từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ sẽ có mặt tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế để lấy thêm chữ ký ủng hộ.” 

Đây là lần thứ 4 hội nghị này được tổ chức, đều ở thủ đô Hoa Kỳ. Năm nay ước lượng sẽ có 1,500 người tham gia, trong đó có khoảng 40 người Việt vận động cho tự do tôn giáo.

Các tín đồ Cao Đài tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 2022

Trước hội nghị, ngày 29 tháng 1, các toán người Việt sẽ chia nhau tham gia các buổi tiếp xúc ở Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ. Nhân đấy, các tín đồ Cao Đài sẽ kêu gọi sự ủng hộ của các dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Đặc biệt, hai nhóm tín đồ Cao Đài ở Houston và Dallas sẽ gặp gỡ các nhân viên của TNS John Cornyn trong tuần này, trước khi lên đường đến thủ đô Hoa Kỳ.

Nội dung của lá thư chung cho biết là Toà Thánh Tây Ninh và khoảng 300 thánh thất Cao Đài ở địa phương hiện nằm trong tay của một tổ chức bị xem là tổ chức tội phạm theo  luật Liên Bang Hoa Kỳ. Tổ chức này, Chi Phái Cao Đài do do đảng và nhà nước cộng sản dựng lên năm 1997 và chống lưng, đã vi phạm nhiều tội ác đối với các tín đồ Cao Đài chơn truyền.

“Ước nguyện của các tín đồ Cao Đài ở Việt Nam và trong cộng đồng lưu vong là, vào cuối năm 2025, đánh dấu 100 năm khai đạo tôn giáo Cao Đài tại Toà Thánh Tây Ninh và nhiều trăm thánh thất địa phương ở khắp Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu quý vị hậu thuẫn cho nỗ lực chính đáng này.”

Đó là kết luận của thư chung gửi đến Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Đại Sứ Lưu Động của Hoa Kỳ cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Chủ Tịch Liên Minh Quốc Tế cho Tự Do Tôn Giáo và Niềm Tin, và các Uỷ Viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế.

“Mục tiêu của chúng tôi là đạt được 100 chữ ký ủng hộ trước khi gửi thư chung đi”, Ts. Thắng cho biết.

Danh sách các thánh thất Cao Đài đang bị tổ chức tội phạm kể trên chiếm giữ sẽ được cập nhật thường xuyên tại trang: https://vnforb.org/the-real-cao-dai-1/  Trang mạng này được thiết kế để sử dụng cho vận động quốc tế.

“Xin những ai có thông tin, hình ảnh về các cơ sở tôn giáo Cao Đài đang bị tổ chức tội phạm do nhà nước dựng lên năm 1997 chiếm dụng hãy cung cấp để chúng tôi bổ sung danh sách,” Ts. Thắng kêu gọi.

Liên lạc BPSOS: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài liên quan:

Nhân Ngày Tự Do Tôn Giáo, khởi động chiến dịch đòi cơ sở tôn giáo Cao Đài
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/2090-nhan-ngay-tu-do-ton-giao-khoi-dong-chien-dich-doi-co-so-ton-giao-cao-dai

Viết một bình luận