Tổ chức tội phạm Cao Đài 1997: mạng lưới nhân sự hoạt động ở hải ngoại

  • Mục đích: Thực thi Nghị Quyết 36 của Đảng Cộng Sản Việt Nam

BPSOS, ngày 17 tháng 12, 2023

http://machsongmedia.com

Ngày 16 tháng 8, 2023, Toà Án Tiểu Bang Texas, Quận Dallas phán quyết Chi Phái Cao Đài 1997 cùng với thủ lĩnh của nó, Nguyễn Thành Tám, đã cấu kết thành môt tổ chức tội phạm chiếu theo luật Liên Bang Hoa Kỳ. Họ bị phạt phải bồi thường thiệt hại 200,000 USD cho các nguyên đơn.

Thực thi Nghị Quyết 36 của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tổ chức tội phạm này đã thiết lập cơ sở hoạt động ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ và một số quốc gia như Canada, Bỉ, Pháp, Úc, Đài Loan, Lào, Campuchia… và đã thu nạp hàng trăm nhân sự hoạt động tại các cơ sở này. Trong bài trước, chúng tôi đã công bố danh sách 16 cơ sở như vậy. Nơi đây chúng tôi công bố danh sách sơ khởi gồm 59 nhân sự cốt cán của tổ chức tội phạm này. Họ được phong chức sắc hoặc chức việc bởi Ông Nguyễn Thành Tám, thủ lĩnh của họ. Xem: https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/12/Danh-sach-nhan-su-o-hai-ngoai-cua-Chi-Phai-1997.pdf

Hình 1 — Toà Thánh Tây Ninh của Đạo Cao Đài dưới quyền cai quản của Ông Nguyễn Thành Tám, thủ lĩnh tổ chức tội phạm Chi Phái 1997 (ảnh Gody.vn)

Danh sách này chắc chắn còn nhiều thiếu sót và cũng có thể có những thông tin thiếu chính xác. Chúng tôi mong nhận được thông tin từ những người hiểu chuyện, biết việc, hoặc có thể cung cấp chứng cứ. Xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toàn bộ lai lịch hình thành Chi Phái 1997 và các chứng cứ về hoạt động tội phạm của nó ở Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ được cập nhật tại trang Democratic Voice of Vietnam (Tiếng Nói Dân Chủ Việt Nam), là trang mạng tiếng Anh do BPSOS duy trì nhằm đưa thông tin về các vấn đề liên quan Việt Nam đến với quốc tế: https://dvov.org/the-real-cao-dai/.

Bài liên quan:

Danh sách các cơ sở ở hải ngoại của tổ chức tội phám Chi Phái 1997 (cập nhật ngày 10/12/2023)
https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/12/Cac-co-so-cua-Chi-Phai-1997-o-hai-ngoai-Phan-1.pdfLập danh sách các cơ sở ở hải ngoại của tổ chức tội phạm Chi Phái 1997

Lập danh sách các cơ sở ở hải ngoại của tổ chức tội phạm Chi Phái 1997
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/2070-lap-danh-sach-cac-co-so-o-hai-ngoai-cua-to-chuc-toi-pham-chi-phai-1997

Viết một bình luận