Vô hiệu hoá Cao Đài “quốc doanh”: Hoàn tất kế hoạch 5 năm, 3 giai đoạn

  • Chuyển từ thủ sang công

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 23 tháng 11, 2023

http://machsongmedia.com

Với phán quyết của toà án Texas ngày 16 tháng 8, kế hoạch vô hiệu hoá chi phải Cao Đài do nhà nước Việt Nam dựng lên năm 1997, gọi tắt là Chi Phái 1997, đã hoàn tất đúng với thời hạn do BPSOS đề ra từ năm 2018.

Kế hoạch 5 năm 3 giai đoạn

Phối hợp với một số tín đồ Cao Đài và Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View, Dallas, Texas, tháng 5 năm 2018 BPSOS đề ra kế hoạch gồm 3 giai đoạn kéo dài 5 năm nhằm vô hiệu hoá Chi Phái 1997. Các mục tiêu cho từng giai đoạn là:

(1)   Chứng minh Chi Phái 1997 không phải là Hội Thánh của đạo Cao Đài mà là công cụ của đảng và nhà nước cộng sản nhằm tiêu diệt đạo Cao Đài chơn truyền.

(2) Chứng minh bản chất của Chi Phái 1997 là một tổ chức tội ác với thành tích vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng.

(3)   Dùng luật quốc tế, luật Hoa Kỳ và luật Việt Nam để trừng phạt các nhân sự chủ chốt của Chi Phái 1997.

Các mục tiêu này đều được dự báo trước. Xem:  https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/1461-2019-06-16-01-32-30

Hình 1 – Ông Lê Phú Hữu, quyền Chánh Trị Sự ở Thánh Thất Cao Đài Mountain View, Texas, trình bày kế hoạch 5 năm, 3 giai đoạn tại buổi họp báo ở Orange County, California, ngày 24/08/2019

Các thành quả

Mục tiêu thứ nhất đã hoàn tất ngày 25 tháng 7, 2019 khi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ huỷ giấy phép tạm cấp cho tổ chức đại diện Chi Phái 1997 ở Hoa Kỳ quyền giữ làm thương hiệu riêng danh xưng chung của đạo Cao Đài. Quyết định huỷ giấy phép này minh chứng Chi Phái 1997 không là đạo Cao Đài.

Mục tiêu thứ hai dã đạt được ngày 16 tháng 8, 2023 khi toà án Texas phán quyết rằng Chi Phái 1997 là một tổ chức tội phạm chiếu theo luật Liên Bang Hoa Kỳ chống băng đảng mafia (luật RICO).

Phán quyết này cũng trừng phạt tổ chức tội phạm và thủ lĩnh của nó là Ông Nguyễn Thành Tám phải bồi thường 200,000 Mỹ kim cho nguyên đơn. Hơn thế nữa, phán quyết này mở ra cơ hội để truy lùng các thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm nhằm áp dụng những biện pháp trừng phạt cá nhân thích ứng.

Trường hợp trừng phạt cá nhân điển hình

BPSOS đã khởi động biện pháp trừng phạt nhắm vào một số cá nhân mà điển hình là Ông Nguyễn Quốc Dũng. Ngoài phán quyết phải bồi thường 3.6 triệu Mỹ kim cho các nguyên đơn mà ông ta đang kháng cáo, BPSOS đã kiến nghị Sở Di Trú Hoa Kỳ trục xuất ông ta vì đã cấu kết với tổ chức tội phạm và chính quyền cộng sản nhằm hãm hại một số tín đồ Cao Đài, cụ thể là Ông Dương Xuân Lương. Việc kiến nghị này theo cùng thủ tục mà BPSOS đã áp dụng cho Ông Bùi Đình Thi, người đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ trước đây. Chúng tôi sẽ tường thuật về sự việc này trong một bài sau.

Kết luận:

Trên các “sân chơi” ở ngoài Việt Nam, tập thể người Việt ở hải ngoại có nhiều cơ hội để chuyển từ thế thủ sang thế công nếu biết khai dụng luật của quốc gia sở tại và luật quốc tế. Vụ kiện thành công với phán quyết ngày 16 tháng 8 vừa qua minh hoạ cách sử dụng luật Hoa Kỳ.

Cuộc kiểm điểm của LHQ đối với Việt Nam về Công Ước Xoá Bỏ Mọi Hình Thức Kỳ Thị Sắc Tộc sẽ diễn ra ở Geneva ngày 29 và 30 tháng 11 minh hoạ cách sử dụng luật quốc tế.

Đồng thời, từ 27 tháng 11 đến 1 tháng 12, một phải đoàn hơn 30 người Việt đến từ nhiều quốc gia sẽ có mặt ở Praha, thủ đô Cộng Hoà Séc, để vận động quốc tế nhân Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin. Sự tham gia này minh hoạ cách mở thêm “sân chơi” ngoài Việt Nam.

Theo dõi trực tuyến 2 sự kiện song song diễn ra ở Geneva và ở Praha tại: https://www.facebook.com/events/1556405861764792/?ref=newsfeed

Pic_2_-_11-23-2023.jpg

Hình 2 – Chương trình truyền hình trực tiếp 2 sự kiện cuối tháng 11 ở Geneva và ở Praha  

Bài liên quan:

Thủ lãnh của Chi Phái Cao Đài “quốc doanh” khai gian để chạy tội trước luật pháp Hoa Kỳ https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/2059-thu-lanh-cua-chi-phai-cao-dai-quoc-doanh-khai-gian-de-chay-toi-truoc-luat-phap-hoa-ky

Chiến thắng pháp lý lịch sử cho các nạn nhân của sự bách hại tôn giáo
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/1985-chien-thang-phap-ly-lich-su-cho-cac-nan-nhan-cua-su-bach-hai-ton-giao

Viết một bình luận