Hai gia đình tị nạn, tổng cộng 10 người, lên đường đến tự do ở Hoa Kỳ

  • BPSOS tiếp tục vận động LHQ sớm định cư người tị nạn Việt Nam

Ngày 15 tháng 11, 2023

http://machsongmedia.com

Hôm nay gia đình Ông Vàng A Sử, 7 người, và gia đình anh Rahlan Quý, gồm 2 vợ chồng và một cháu bé, đã rời khỏi Thái Lan để đến Hoa Kỳ tái định cư.

Gia đình Ông Vàng A Sử, người Hmong theo đạo Tin Lành, sẽ đến Thành Phố Minneapolis, Tiểu Bang Minnesota để đoàn tụ với các phần tử của đại gia đình đã đến đây trong các tháng 9 và 10 vừa qua.

 

Hình 1 — Mục Sư Jordan Smith, thành viên của BPSOS ở Thái Lan, tiễn đưa gia đình Ông Vàng A Sử tại phi trường Bangkok, Thái Lan, ngày 15/11/2023

Trong khi đó, gia đình anh Rahlan Quý, người Thượng theo đạo Tin Lành, sẽ đến Thành Phố Greensboro, North Carolina. Cha mẹ và người em trai của anh đã lên đường tái định cư trước đó không lâu, ngày 25 tháng 10. Trong thời gian đang lánh nạn ở Thái Lan, anh Quý đã giúp thông dịch tiếng Ê Đê – Việt – Anh cho các luật sư của văn phòng CAP do BPSOS tài trợ từ các đóng góp của đồng hương ở hải ngoại.

Pic_2_11-15-2023.jpg

Hình 2 – Mục Sư Jordan Smith và gia đình anh Rahlan Quý tại phi trường Bangkok, Thái Lan, ngày 15/11/2023

“Chúng tôi tin là sẽ đạt chỉ tiêu tự đề ra là vận động cho 100 đồng bào tị nạn được tái định cư trong năm 2023,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiểm Chủ Tịch BPSOS, nói. “Chỉ tính từ đầu tháng 9 đến giờ đã có 63 đồng bào tái định cư.”

Trong tháng 11 này, 2 gia đình tổng cộng 11 người cũng đã được lên danh sách tái định cư nhưng chưa có ngày bay.

Pic_3_11-15-2023.jpg

Hình 3 – Tổng cộng 2 gia đình 10 người tị nạn rời Thái Lan cùng ngày để đến Hoa Kỳ, tại phi trường Bangkok, Thái Lan, ngày 15/11/2023

Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Grover Joseph Rees, Cố Vấn Thâm Niên về các Đề Xuất Quốc Tế của BPSOS, đang công tác ở Thái Lan. Một mục tiêu hàng đầu của Ông trong chuyến công tác này là vận động Cao Uỷ Tị Nạn LHQ giới thiệu tái định cư nhanh và nhiều hơn nữa những người Việt đã có quy chế tị nạn vì nhà nước Việt Nam đang đặt nhiều người trong số họ vào tầm nhắm.

Theo Ts. Thắng, cuối tháng 11 này, Ông sẽ có buổi họp với Trợ Lý Ngoại Trưởng Julieta Valls Noyes, đặc trách chính sách tị nạn của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, để kêu gọi Hoa Kỳ và các quốc gia đệ tam hợp tác với CUTN/LHQ trong việc tái định cư này.

Bài liên quan:

Giàng A Dinh, Vàng A Sinh, Rahlan Sam: 3 gia đình tái định cư ở Hoa Kỳ
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/2048-giang-a-dinh-vang-a-sinh-rahlan-sam-3-gia-dinh-tai-dinh-cu-o-hoa-ky

Viết một bình luận