Thêm một gia đình tị nạn lên đường đến Hoa Kỳ tái định cư

  • 28 người tị nạn Việt Nam đến tự do trong tháng 10

http://machsongmedia.com

Ngày cuối tháng 10, một gia đình gồm 6 người Việt gốc Hmong đã rời khỏi Thái Lan để tái định cư ở tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ.

“Như vậy, trong tháng này có tổng cộng 28 đồng bào tị nạn ở Thái Lan đến tự do,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiểm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “27 người trong số này đã đến Hoa Kỳ và 1 người đi Úc.”

Chỉ riêng trong tháng 9 và tháng 10, tổng cộng đã có 53 người Việt tị nạn được các chính phủ Hoa Kỳ, Canada và Úc đón nhận định cư, tăng đáng kể so với năm 2022 chỉ tổng cộng 20 người cho cả năm.

“Chúng tôi hy vọng đạt mục tiêu vận động các quốc gia phương Tây đón nhận người Việt tị nạn ở Thái Lan, là 100 trong năm 2023 và 400 trong năm 2024” Ts. Thắng nói.

Mục tiêu này chưa tính kể số người định cư theo chương trình bảo lãnh tư nhân của Canada, Hoa Kỳ và Úc, có thể lên đến 100 người tính đến cuối năm 2024.

Trong 3 năm 2020 – 2022, số người Việt được định cư đã giảm hẳn do Hành Pháp của Tổng Thống Trump cắt giảm đáng kể số người tị nạn được Hoa Kỳ tiếp nhận hàng năm. Đồng thời, Cao Uỷ Tị Nạn LHQ đã không ưu tiên để giới thiệu người tị nạn Việt Nam để được tái định cư.

Hình 1 – Gia đình anh Giàng A Dinh từ Thái Lan vừa đến Minnesota, ngày 29/10/2023  

Ngay từ đầu nhiệm kỳ của Hành Pháp Biden, BPSOS đã cùng với một số tổ chức ở Hoa Kỳ và ở Thái Lan tiến hành cuộc vận động song hành. Một mặt, BPSOS kêu gọi Hoa Kỳ quan tâm đến tình trạng ngày càng nguy hiểm của số 10 nghìn người xin tị nạn ở Thái Lan, trong đó đứng đầu là người Pakistan và kế đến là Việt Nam. Cuối năm 2022, Trợ Lý Ngoại Trưởng đặc trách chính sách tị nạn của Hoa Kỳ, Bà Julieta Valls Noyes, đã đến Thái Lan để thị sát tình hình. Liền sau đó, Hoa Kỳ không chỉ gia tăng nhận định cư người tị nạn ở Thái Lan mà còn kêu gọi các chính phủ Canada, Úc, New Zealand, và Châu Âu tiếp ứng.

Song song, nhiều bản báo cáo và tài liệu từ BPSOS đã giúp Cao Uỷ Tị Nạn LHQ nhìn ra mối đe doạ lên người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan – họ bị Bộ Công An Việt Nam đặt vào tầm ngắm.

Cũng ngay từ đầu nhiệm kỳ của Tổng Thống Biden, BPSOS đã cùng với liên minh các tổ chức phục vụ người tị nạn ở Hoa Kỳ vận động cho chương trình bảo lãnh tư nhân tương tự như ở Canada. Đầu tháng 2 năm 2021, tân Tổng Thống Biden đã ban hành quyết định thành lập chương trình này.

Pic_2_-_01-11-2023.jpg

Hình 2 – Ts. Thắng cùng với một số đồng bào người Khmer Krom khi họ vừa đặt chân đến Thái Lan, tháng 12 năm 2008

“Thoạt tiên, chúng tôi vui mừng về quyết định này nhưng rồi lấy làm tiếc vì gần 3 năm sau chương trình bảo lãnh tư nhân vẫn chưa áp dụng để tái định cư người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan,” Ts. Thắng chia sẻ.  

Theo Ông, do bị chậm trễ, chương trình bảo lãnh tư nhân của Hoa Kỳ, mệnh danh Welcome Corps, sẽ không giúp ích đáng kể cho người tị nạn ở Thái Lan.

“Tôi chỉ kỳ vọng khoảng 30 đồng bào tị nạn được định cư theo chương trình này tính đến cuối năm 2024,” Ts. Thắng nói. “Dẫu sao, được thêm người nào thì tốt cho người ấy.”

Bài liên quan:

Giàng A Dinh, Vàng A Sinh, Rahlan Sam: 3 gia đình tái định cư ở Hoa Kỳ

https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/2048-giang-a-dinh-vang-a-sinh-rahlan-sam-3-gia-dinh-tai-dinh-cu-o-hoa-ky

Viết một bình luận