Cùng một ngày, 3 gia đình Việt tị nạn ở Thái Lan lên đường đến Hoa Kỳ

  • Mục tiêu vận động tái định cư của BPSOS: 100 đồng bào năm 2023 và 500 năm 2024

Mạch Sống, ngày 25 tháng 10, 2023

http://machsongmedia.com

Hôm nay, 3 gia đình tổng cộng 17 người tị nạn có mặt ở phi trường Bangkok để lên đường tái định cư ở 2 tiểu bang Hoa Kỳ: Minnesota và North Carolina.

Khoảng 50 thân hữu đã ra tiễn đưa họ, trong đó phần lớn là những đồng bào người Hmong và người Thượng đang lánh nạn ở Thái Lan. Mục Sư Jordan Smith thuộc toán nhân sự của BPSOS ở Thái Lan cũng đã có mặt để chúc 3 gia đình thượng lộ bình an đến tự do.

Hình 1 – Mục Sư Jordan Smith tiễn đưa các đồng bào tị nạn chuẩn bị lên đường đến tự do, phi trường Bangkok, ngày 25/10/2023

Cả 3 gia đình đều được một số mạnh thường quân ở Hoa Kỳ hỗ trợ khoản tiền nộp phạt lên đến nhiều nghìn Mỹ kim để không phải đi tù do cư trú bất hợp pháp trên đất Thái.

Trong 2 tháng còn lại của năm 2023, BPSOS dự liệu sẽ có khoàng 50 đồng bào đã có quy chế tị nạn lên đường tái định cư ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và New Zealand.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết sẽ tiếp tục vận động nhằm tăng mức độ tái định cư với kỳ vọng 400 đồng bào tị nạn sẽ được tái định cư trong năm 2024. Thêm vào đó là khoảng 70 đồng bào tái định cư theo chương trình bảo lãnh tư nhân của Canada và Úc, và khoảng 30 đồng bào theo chương trình bảo lãnh tư nhân Welcome Corps của Hoa Kỳ. Vị chi là 500 người Việt tị nạn tái định cư năm 2024.

Mục tiêu này có đạt được hay không còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố, kể cả những biến động lớn trên thế giới ảnh hưởng đến chính sách tái định cư người tị nạn của các quốc gia đệ tam.

Cac_dong_bao_tien_dua.jpg

Hình 2 – Các đồng bào tị nạn chia tay và chúc mừng 3 gia đình lên đường tái định cư

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ấn định cuối tháng 11 tới đây là thời điểm để triển khai Giai Đoạn 2 của Chương Trình Welcome Corps, cho phép các nhóm bảo trợ đề nghị người tị nạn mình muốn nhận giúp tái định cư. Cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024 thì các nhóm bảo trợ có thể bắt đầu nộp đơn. Tuy nhiên, thủ tục cứu xét đơn có thể mất 6 đến 9 tháng. Số người được tái định cư theo chương trình Welcome Corps trong năm 2024 do đó sẽ không nhiều.

Bài liên quan:

BPSOS và người H’mông tái định cư từ Thái Lan
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/2041-bpsos-va-nguoi-hmong-tai-dinh-cu-tu-thai-lan

Viết một bình luận