Liên Minh Quốc Tế cho Tự Do Tôn Giáo lên tiếng cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

  • Hãy trả tự do lập tức cho cả 6 người bị tuyên án tù

Mạch Sống, ngày 20 tháng 9, 2023

http://machsongmedia.com

Ngày 13 tháng 9, trang mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đăng tuyên bố của Bà Fiona Bruce, Chủ Tịch của liên minh gồm 42 quốc gia tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo, kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho Ông Lê Tùng Vân, người sáng lập Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, và 5 thành viên đang ở tù:

“Trong tư cách Chủ Tịch của Liên Minh Quốc Tế cho Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin, tôi biểu tỏ mối quan ngại sâu sắc về án tù đối với Ông Lê Tùng Vân, người sáng lập và lãnh đạo tinh thần của nhóm Phật Giáo Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ với lý do ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ’ chiếu theo điều 331 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Tôi cũng biểu tỏ mối quan ngại sâu sắc về 5 cá nhân cũng bị xử tù chiếu theo cùng điều luật, tổng cộng là 23 năm 6 tháng: Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Cao Thị Cúc và Lê Thanh Nhị Nguyên. Tôi kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức.”

Hình 1 – Tuyên bố của Nghị Sĩ Anh Quốc Fiona Bruce trên trang mạng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Ngày 21 tháng 7, Toà Án Nhân Dân Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An xử sơ thẩm và tuyên án tù đối với Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) 5 năm, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi) 4 năm, Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) 4 năm, Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) 4 năm, Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng, và Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm. Họ bị cáo buộc theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự:  “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngày 2 tháng 11, 2022, Toà Án Nhân Dân Tỉnh Long An đã xử phúc thẩm y án đối với cả 6 người.

Kế hoạch quốc tê vận

“Việc lên tiếng của vị chủ tịch của liên minh gồm 42 quốc gia đánh dấu bước tiến đáng kể về quốc tế vận nhằm đòi cộng lý cho nhóm Phật Giáo Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nhận định.

Trước đó, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (US Commission on International Religious Freedom, USCIRF) đã đưa cả 6 tù nhân vào danh sách nạn nhân bị bách hại vì tôn giáo. Xem: https://www.uscirf.gov/religious-prisoners-conscience/forb-victims-database/le-tung-van

Thành lâp năm 1998 bởi Quốc Hội, Uỷ hội này là cơ quan độc lập tư vấn cho Quốc Hội, Tổng Thống và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Liên tục từ năm 2000, Uỷ Hội USCIRF đề nghị Bộ Ngoại Giao đưa Việt Nam vào danh sách Quốc Gia Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concern, CPC) vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, có hệ thống và kéo dài.

 Pic2_IRFBA.jpg

Hình 2 – Hồ sơ về Ông Lê Tùng Vân trên trang mạng của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế

Tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đưa hồ sơ Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ vào bản tường trình gửi Quốc Hội về tình hình tự do tôn giáo toàn cầu năm 2022. Tháng 9 năm 2022, một số nhân viên Bộ Ngoại Giao và Toà Tổng Lãnh Sụ Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã đến tận Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ để tìm hiểu tình hình cho bản trường trình này.

Tháng 8 năm 2022, mở rộng nỗ lực quốc tế vận đến Liên Hiệp Quốc và đã nộp bản tường trình để giúp LHQ chuẩn bị rà soát Việt Nam về thực thi Công Ước LHQ về Quyền Trẻ Em, diễn ra ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2022. Cô Tanya Nguyễn-Đỗ từ Florida, Hoa Kỳ và ký giả Song Chi từ Anh Quốc đã có mặt để theo dõi cuộc và tường thuật về cuộc rà soát này. Xem bản tường trình của BPSOS gửi LHQ: https://dvov.org/wp-content/uploads/2022/08/BPSOS-UNCRC-report-on-TABBVT-for-public-release.pdf

Các diễn đàn quốc tế

Ngày 8 tháng 11, Cô Tanya đã lên tiếng tại Hội Nghị Lần 8 về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vục Đông Nam Á (Southeast Asia Freedom of Religion or Belief Conference, SEAFORB Conference) do BPSOS đồng tổ chức tại Bali, Indonesia. Phái đoàn của Uỷ Hội USCIRF, viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về tự do tôn giáo hay niềm tin và hơn 100 chuyên gia và nhà hoạt động ở vùng Đông Nam Á và trên thế giới đã tham gia sự kiện này.

Pic3_IRFBA.jpg

Hình 3 – Cô Tanya Nguyễn-Đỗ tại Hội Nghị SEAFORB lần 8, Bali, Indonesia, ngày 08/11/2022

Ngày 31 tháng 1, 2023, Cô Tanya tiếp tục lên tiếng cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế mà BPSOS đồng tổ chức tại thủ đô Hoa Kỳ. Hơn 1200 nhà hoạt động, học giả, lãnh đạo tôn giáo, chính khách và giới chức chính quyền đã tham gia sự kiện.

Pic4_IRFBA.jpg

Hình 4 – Cô Tanya Nguyễn-Đỗ trên tham luận đoàn tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Washington DC, ngày 31/01/2023

Cuối tháng 11 tới đây, vấn đề Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ sẽ tiếp tục được nêu lên nhân dịp liên minh 42 quốc gia kể trên tổ chức Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng về Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin tại thủ đô Praha, Cộng Hoà Séc.

Liên Minh 42 quốc gia

Liên Minh Quốc Tế cho Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin (International Religious Freedom or Belief Alliance, IRFBA), được hình thành năm 2020 do sự thúc đẩy của Đại Sứ Lưu Động cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Sam Brownback và Ngoại Trưởng Mike Pompeo dưới Hành Pháp của Tổng Thống Donald Trump. Đây là liên minh gồm các quốc gia cùng mục đích bảo vệ và phát huy tự do tôn giáo toàn cầu.

Hiện nay liên minh này có 37 quốc gia thành viên và 5 quốc gia quan sát viên. Anh Quốc là đương kim chủ tịch của liên minh. Bà Fiona Bruce, nghị sĩ Quốc Hội và đặc sứ về tự do tôn giáo của chính phủ Anh, là chủ tịch của Ban Chỉ Đạo của liên minh.

Năm 2024, vai trò chủ tịch Liên Minh IRFBA sẽ chuyển qua cho Cộng Hoà Séc và Đại Sứ Robert Rehak, đặc sứ về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại Giao Séc, sẽ là chủ tịch Ban Chỉ Đạo.

Ts. Thắng là thành viên của Hội Đồng Tư Vấn cho liên minh IRFBA.

 Pic5_IRFBA.jpg

Hình 5 — Ảnh lưu niệm buổi họp của liên minh IRFBA tại Geneva, Thuỵ Sĩ, ngày 03/09/2023

Chiến dịch toàn cầu

Mô phỏng theo chiến dịch toàn cầu cho tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển được phát động tháng 5 năm 2022, một kế hoạch đang được Cô Tanya cùng thân hữu chuẩn bị để phát động chiến dịch toàn cầu cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ nhân dịp Hội Nghị Cấp Bộ Trưởng tại Praha vào cuối tháng 11 với kỳ vọng huy động được sự yểm trợ từ các cơ quan chính quyền và tổ chức nhân quyền ở Âu Châu.

Chiến dịch toàn cầu này cũng sẽ khai thác việc nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam mới đây. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, BPSOS khởi xướng văn thư chung được trao tận tay cho 2 giới chức của Toà Bạch Ốc tháp tùng Tổng Thống Biden trong chuyến đi Việt Nam vừa qua. Vấn đề Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ được nêu lên nổi bật trong văn thư. Trước đó, ngày 13 tháng 4, 2023, một thư chung tương tự đã được gửi cho Ngoại Trưởng Antony Blinken trước khi ông ta đến Việt Nam.

Ngay trước khi Tổng Thống Biden rời Hoa Kỳ, Ts. Thắng đã cập nhật tình hình của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ tại buổi điều trần do Uỷ Hội USCIRF tổ chức vào ngày 5 tháng 9.

Bài liên quan:

USCIRF: Việt Nam phải cải thiện tự do tôn giáo và nhân quyền khi nâng cấp quan hệ với Mỹ
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/2008-uscirf-viet-nam-phai-cai-thien-tu-do-ton-giao-va-nhan-quyen-khi-nang-cap-quan-he-voi-my

Liên Hiệp Quốc: Việt Nam có nhiều bất cập trong thực thi quyền trẻ em
https://machsongmedia.com/2-uncategorised/1857-lien-hiep-quoc-viet-nam-co-nhieu-bat-cap-trong-thuc-thi-quyen-tre-em

Sự thật đằng sau những con số “tô hồng” của Việt Nam về quyền trẻ em

Viết một bình luận