BPSOS vận động cho tự do tôn giáo ở Việt Nam trước chuyến đi Việt Nam của Tổng Thống Biden

  • Yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm và cải tổ về chính sách

Mạch Sống, ngày 8 tháng 9, 2023

http://machsongmedia.com

Trong nhiều tuần qua, BPSOS gia tăng vận động Hành Pháp và Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm khai thác chuyến đi Việt Nam của Tổng Thống Biden vào cuối tuần này.

Ngày 5 tháng 9, tại buổi họp với các gới chức Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Toà Bạch Ốc, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, đã trao tay bức thư chung do BPSOS khởi xướng và có chữ ký ủng hộ của 11 tổ chức và 24 cá nhân gửi Tổng Thống Biden. Xem: https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/09/Joint-letter-to-President-Biden-Sep-7.-2023.pdf

“Lá thư này có nội dung gần với lá thư chung gửi Ngoại Trưởng Blinken ngày 13 tháng 4 năm nay,” Ts. Thắng cho biết. “Một mặt, chúng tôi yêu cầu trả tự do cho Ông Nguyễn Bắc Truyển, Mục Sư Tin Lành Y Yich, các Nhà Truyền Đạo Tin Lành Y Pum Bya và Y Krech Bya, các thành viên của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, và khoảng 80 tù nhân lương tâm tôn giáo khác trong danh sách của chúng tôi.”

Hình 1 – Buổi điều trần trực tuyến do Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế triệu tập ngày 7 tháng 9, 2023

Nhìn xa hơn, bức thư chung kêu gọi Tổng Thống Biden đạt thoả thuận về những cải tổ gốc rễ về chính sách đối với các nhóm tôn giáo độc lập, về tu chính điều 116 (phá hoại chính sách đoàn kết) và điều 331 (lợi dụng quyền tự do dân chủ) trong Luật Hình Sự, và về đòi hỏi Việt Nam chấm dứt các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào các người Việt ở ngoài Việt Nam, bao gổm cả công dân Hoa Kỳ.

“Tại buổi họp với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, chúng tôi nhắc lại đề nghị là Hoa Kỳ phải đặt vấn đề nhân quyền thành một trọng tâm trong quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, ngang với quốc phòng, mậu dịch, biến đổi khí hậu…” Ts. Thắng giải thích.

Muốn thế, theo Ông, Hoa Kỳ cần đạt thoả thuận về một khung sườn kèm với thời điểm rõ rệt cho những cải tổ cần thiết và một cơ chế để theo dõi và đánh giá tiến độ cải tổ. Cơ chế ấy phải có chỗ cho tiếng nói của người dân, của những cộng đồng bị bách hại, và của các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Ngày 7 tháng 9, Ts. Thắng đã trình bày lập trường này tại buổi điều trần trực tuyến do Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế triệu tập:

“Dĩ nhiên, Hoa Kỳ cần đòi trả tự do cho các tù nhân lương tâm mà nổi bật nhất là tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển; tuy nhiên để ngăn chặn và đảo ngược tình trạng ngày càng xấu đi về tự do tôn giáo, Hoa Kỳ cần đặt nhân quyền, đặc biệt quyền tự do tôn giáo, làm một trọng tâm chiến lược trong đối tác với Việt Nam.”

Theo dõi buổi điều trần với phần dịch Việt ngữ tóm tắt: https://www.facebook.com/VNFoRB/videos/811422920765581

BPSOS cũng đang liên lạc với Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Hạ Viện Hoa Kỳ để bàn thảo một nỗ lực phối hợp sẽ phát động sau chuyến đi Việt Nam của Tổng Thống Biden.

Ngày 8  tháng 9, BPSOS đã gửi lại cho Toà Bạch Ốc bức thư chung kèm với danh sách ký tên được bổ sung.

Lá thư chung gửi Ngoại Trưởng Blinken ngày 13 tháng 4, 2023: https://dvov.org/wp-content/uploads/2023/04/2023-04-13-Joint-letter-to-Secretary-Blinken.docx-2.pdf

Viết một bình luận