Gầy Dựng Thực Lực Chính Trị

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Trong nền dân chủ Hoa Kỳ, muốn tạo ảnh hưởng chính trị chúng ta cần ít ra một trong ba yếu tố: tài chánh, số đông, và kiến thức. Các công ty lớn, các đại tài phiệt thường xuyên sử dụng sức mạnh tài chánh để ảnh hưởng đến chính sách quốc gia, từ cấp liên bang xuống đến cấp địa phương, nhằm bảo vệ quyền lợi củûa họ. Ngược lạïi, người dân Hoa Kỳ bình thường, nếu được hỏi, chẳng mấy ai biết ngay lúc này những đạo luật nào đang được tranh cãi hay biểu quyết ở Quốc Hội.

Chỉ một nhóm rất nhỏ những chuyên viên vận động hành lang là theo dõi và tác động đến tiến trình lập pháp của Hoa Kỳ. Và chỉ có những thế lực nào đủ năng lực tài chánh đêå đài thọ cho những chuyên viên này thì mới thực sự có ảnh hưởng đến chính sách.

Yếu tố thứ hai là số đông. Nhóm nào có số đông thì nhóm đó có tiếng nói qua lá phiếu cử tri. Tạo số đông áp đảo là kế sách của các tổ chức công đoàn để trở thành đối trọng với thế lực của các chủ nhân đại tài phiệt. Các tổ chức công đoàn không những sử dụng áp lực của lá phiếu trong mùa tuyển cử mà còn tích luỹ sức mạnh tài chánh qua nguyệt liễm của thành viên để rồi đài thọ cho một số chuyên viên vận động hành lang của chính các tổ chức này. Nghĩa là, họ đã chuyển biến số đông thành sức mạnh tài chánh.

Yếu tố thứ ba là kiến thức, bao gồm ba lãnh vực. Thứ nhất là kiến thức về cách vận hành của guồng máy chính trị và các chính sách để có thể ảnh hưởng đúng lúc, đúng cách và đúng chỗ. Thứ hai là những mối quen biết trong guồng máy chính trị Hoa Kỳ để tiếng nói của mình được lắng nghe và để được thông tin chính xác và đúng lúc về những diễn biến ảnh huởng đến quyền lợi của mình. Thứ ba là kỹ năng tổ chức nhằm gầy dựng sức mạnh cho tập thể của mình để rồi tạo thế liên kết với các thành phần cùng mục tiêu quyền lợi hay lý tưởng. Dùng kiến thức, chúng ta có thể tổ chức thành số đông và tạo năng lực tài chánh.

Sau trên một phần tư thế kỷ, cộng đồng Việt ở khắp nơi trên nước Mỹ còn yếu kém về cả ba lãnh vực và do đó tiếng nói chưa được lắng nghe, vẫn còn đứng bên lề của đời sống chính trị Hoa Kỳ, và chưa tự bảo vệ được quyền lợi.

Trong những mùa tuyển cử gần đây và đặc biệt là năm nay ở đó đây trong cộng đồng người Việt đã dấy lên các nỗ lực ghi danh cử tri và khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu. Đây là việc làm hết sức cần thiết và cấp thiết. Chúng ta, mọi người, mọi nhà, cần nhắc nhở nhau ghi danh cử tri và rủ nhau đi bầu vào ngày 5 tháng 11 tới đây.

Tuy nhiên chỉ bỏ phiếu thôi thì chưa đủ. Cộng đồng người Việt cần một sách lược dài hạn để tăng trưởng năng lực tài chánh, để tổ chức thành lực lượng dân sự với số đông, và để tự tạo cho mình một đội ngũ chuyên viên vận động hành lang với những hiểu biết và quan hệ cần thiết để ảnh hưởng chính sách và tự bảo vệ quyền lợi.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của BPSOS: http://www.machsongmedia.com

Viết một bình luận