Chiến thắng pháp lý của Thánh Thất Cao Đài Mountain View là chiến thắng chung của người Việt trong thế giới tự do trước Nghị Quyết 36

  • Yếu tố “cấu kết” cho phép luật RICO trừng phạt những kẻ núp trong bóng tối “ném đá giấu tay”

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 17 tháng 8, 2023

http://machsongmedia.com

Phán quyết của toà án Texas ở Dallas ngày 16 tháng 8, 2023 đã bẻ gãy một mũi nhọn hết sức hung hiểm của Nghị Quyết 36 của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Sau khi giải thể Hội Thánh của Đạo Cao Đài, Đảng Cộng Sản ra quyết định dựng lên một chi phái đóng giả làm hội thánh của Đạo Cao Đài, được điều hành bởi “Hội đồng chưởng quản và một số chức sắc tương đối có uy tín nhất trí với chủ trương của Đảng, Nhà Nước…”. Xem tài liệu “mật” ngày 30 tháng 9, 1996  của Ban Dân Vận, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam: https://dvov.org/wp-content/uploads/2019/08/Huong-Dan-319-1996.pdf

Ghi chú: Nhiều tài liệu liên quan khác của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam có thể truy cập tại đây: https://dvov.org/the-real-cao-dai/

Kết quả là một chi phái Cao Đài hoàn toàn mới được ra đời và ra mắt năm 1997. Chúng tôi gọi họ là “Chi Phái 1997” để phân biệt với Đạo Cao Đài, được hình thành năm 1926.

Nhà nước Việt Nam đã sử dụng Chi Phái 1997: (1) làm công cụ để khống chế và khuất phục tín đồ Cao Đài ở Việt Nam, (2) đánh lừa quốc tế là tôn giáo Cao Đài được tự do hoạt động.  

Với sự bảo kê của đảng và nhà nước cộng sản, trong 10 năm sau đó chi phái này chiếm luôn danh xưng của tôn giáo Cao Đài và được nhà nước trao quyền sở hữu Toà Thánh và tất cả cơ ngơi của Hội Thánh Đạo Cao Đài trước đây. Kế đến, họ cưỡng chiếm hầu hết số hơn 300 thánh thất Cao Đài, thường bằng bạo lực và với sự hợp lực của công an và chính quyền địa phương. Các hành vi tội phạm của Chi Phái 1997 đối với tín đồ Cao Đài ở Việt Nam được đúc kết trong tài liệu: https://dvov.org/wp-content/uploads/2018/09/1997-SectChi-Ph%c3%a1i-12SEPAUG2018.pdf

Hình 1 – Bản chụp lại từ trang web của Chi Phái 1997: https://caodai.com.vn/vn/news-detail/hoi-thanh-cong-nhan-chuc-viec-hai-ngoai

Năm 2010, Chi Phái 1997 bắt đầu kế hoạch xâm nhập để khống chế khối tín đồ Cao Đài ở hải ngoại. Bản tin ngày 25 tháng 11, 2010 của họ viết: “… đồng đạo hải ngoại đã bắt đầu tự động trở về phục tùng Hội Thánh, còn Nhà Nước CHXHCNVN qua Ban Tôn Giáo Chính Phủ có thể xem như đã thành công thi hành Nghị quyết 36… Tóm lại, đây là một biến cố rất quan trọng trong lịch sử Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh.”

Năm 2011, họ thành lập Ban Đại Diện tại hải ngoại đặt trụ sở ở ngay Orange County, California và do Ông Trần Quang Cảnh làm trưởng ban. Ông ta lập ra một tổ chức phi lợi nhuận lấy tên là Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại và rồi lấy danh nghĩa của tổ chức này để đăng ký danh xưng toàn đạo – Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ — làm thương hiệu riêng cho tổ chức. Đơn đăng ký ghi rằng tổ chức này trực thuộc Chi Phái 1997.

Tháng 2 năm 2015, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ cấp quyền sở hữu thương hiệu tạm thời cho Chi Phái 1997. Tạm thời vì còn một số thủ tục giấy tờ chưa hoàn tất.

Đầu năm 2018, văn phòng luật sư do BPSOS thuê để theo dõi mọi hành vi của Chi Phái 1997 ở Hoa Kỳ phát hiện việc làm của Ông Cảnh. Tháng 5 năm 2018, Thánh Thất Cao Đài ở Mountain View ở Dallas, Texas khiếu nại và yêu cầu Bộ Thương Mại huỷ quyền sở hữu thương hiệu của Chi Phái 1997.

Đây là quyết định quan trọng để bảo vệ đạo; bằng không, các tín đồ Cao Đài và các thánh thất Cao Đài ở Hoa Kỳ, và ở tất cả các quốc gia có hiệp ước về thương hiệu với Hoa Kỳ, phải tùng phục Chi Phái 1997 nếu tiếp tục dùng danh xưng của tôn giáo mình.

Tháng 7 năm 2019, Bộ Thương Mại quyết định huỷ quyền sở hữu thương hiệu. Kế hoạch chiếm danh xưng toàn đạo thất bại.

Bước đầu trong kế hoạch 3 bước, được BPSOS cùng với một số tín đồ Cao Đài đề ra đầu năm 2018, để vô hiệu hoá Chi Phái 1997 đã thành công.

Pic2_-_RICO.jpg

Hình 2 — Chi Phái 1997 bị huỷ quyền sở hữu danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Đổ Toà Thánh Tây Ninh làm thương hiệu riêng, chụp từ trang mạng của US Patent and Trademark Office

Bước 2: Chứng minh Chi Phái 1997 không là Đạo Cao Đài

Chi Phái 1997 bị huỷ thương hiệu vì lý do đơn giản: khai gian bị lộ.

Khi đăng ký thương hiệu, Ông Trần Quang Cảnh khai rằng Chi Phái 1997 là Hội Thánh chính danh và chính thức của Đạo Cao Đài và họ đã sử dụng danh xưng của tôn giáo Cao Đài từ năm 1946.

Trong đơn khiếu nại, Thánh Thất Mountain View chứng minh được rằng Ông Cảnh, người chính thức đại diện Chi Phái 1997 ở Hoa Kỳ, đã khai gian vì Đạo Cao Đài được hình thành năm 1926, nghĩa là 71 năm trước khi đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam dựng lên Chi Phái 1997, và ngay chính Thánh Thất Mountain View cũng đã sử dụng danh xưng chung của toàn đạo trước đó.

Khi Bộ Thương Mại Hoa Kỳ phán quyết huỷ quyền sở hữu thương hiệu thì chính là khẳng định Chi Phái 1997 không phải là Đạo Cao Đài. Điều này giúp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, nhiều chính quyền Phương Tây, một số cơ quan LHQ và rất nhiều các tổ chức nhân quyền quốc tế nhìn ra sự thật. Các báo cáo của họ sau đó đã gọi chi phái do nhà nước Việt Nam dựng lên năm 1997 là Chi Phái 1997, chứ không lẫn lộn họ với Đạo Cao Đài nữa.

Bước 3: Chứng minh Chi Phái 1997 là tổ chức tội phạm

Bước này được hoàn tất nhờ phán quyết lịch sử của toà án Texas ở Dallas ngày 16 tháng 8, 2023.

Vụ kiện này được dựa trên 2 căn cứ pháp lý liên đới với nhau: (1) hành vi tội phạm chiếu theo luật RICO và (2) hành vi phỉ báng của một người có dấu hiệu là nhân sự của Chi Phái 1997.

Luật RICO, viết tắt của Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, được Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành năm 1970. Nôm na, đó là luật chống băng đảng mafia và các đầu đảng tội phạm. Trước khi có luật này, cánh tay pháp lý của Hoa Kỳ không vươn đến được các băng đảng mafia đặt bản doanh ở ngoài Hoa Kỳ. Với luật RICO, nạn nhân của băng đảng mafia có quyền kiện dân sự ngay cả những tổ chức hoạt động ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, miễn là:

  1. Có yếu tố cấu kết giữa băng đảng mafia và những phần tử khác
  2. Có hành vi tội phạm hình sự được liệt kê trong luật RICO, như gian lận bằng phương tiện bưu chính (mail fraud) hoặc viễn thông (wire fraud), tống tiền, ảnh hưởng hay đe doạ nhân chứng, v.v.
  3. Tái diễn hành vi tội phạm từ 2 lần trở lên
  4. Gây thiệt hại cho người hoặc tổ chức ở Hoa Kỳ

Trong vụ kiện kể trên, Chi Phái 1997 là băng đảng mafia cấu kết với chính Ông Nguyễn Thành Tám là thủ lãnh của băng đảng, với Ban Đại Diện tại hải ngoại của Chi Phái 1997 do Ông Trần Quang Cảnh làm trưởng ban ở Orange County, và với trang web “Hội Thánh Phục Quyền” được điều hành từ San Jose. Họ đã gian lận bằng phương tiện viễn thông (wire fraud) khi nộp các chứng cứ giả cho Bộ Thương Mại qua email và qua internet. Đây là lần thứ hai băng đảng mafia chiếm dụng hoặc toan tính chiếm dụng danh xưng của Đạo Cao Đài. Lần thứ nhất là năm 2007 khi nhà nước Việt Nam cho họ đổi tên từ một chi phái sang thành Hội Thánh của Đạo Cao Đài. Lần thứ hai là khi Ông Cảnh đăng ký thương hiệu.

Việc khai gian với chính phủ Hoa Kỳ đã gây thiệt hại trực tiếp cho nguyên đơn: tổn phí luật sư để khiếu nại huỷ quyền sở thương hiệu của Chi Phái 1997 là 124,000 USD. Số tiền này được ứng trước từ Quỹ Pháp Lý Cho Công Lý (Legal Justice Fund) của BPSOS và mới được hoàn trả một phần.

Thực ra, băng đảng mafia này còn vi phạm nhiều tội hình sự khác chiếu theo luật RICO nhưng vụ kiện chỉ tập trung vào tội wire fraud vì nó rất hiển nhiên: Chính Bộ Thương Mại Hoa Kỳ xác nhận rằng băng đảng mafia này đã khai gian, dẫn đến quyết định huỷ việc đăng ký thương hiệu.

Kết luận

Chi Phái 1997, để thực hiện Nghị Quyết 36 của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã mở văn phòng đại diện ở Hoa Kỳ làm bàn đạp nhằm xâm nhập, khuynh loát và khống chế các tìn đồ và nhiều thánh thất Cao Đải trên nước Mỹ. Họ tưởng đó là khôn ngoan nhưng vô hình trung tự đặt mình vào phạm vi của luật pháp Hoa Kỳ, trong đó có luật RICO.

Một nhóm nhỏ các tín đồ Cao Đài đã thành công trong việc phơi bày bản chất của Chi Phái 1997 chẳng qua là một tổ chức tội phạm theo định nghĩa của luật liên bang Hoa Kỳ. Thành quả này mang nhiều ý nghĩa:

  1. Quốc tế sẽ hiểu rõ thêm bản chất băng đảng tội phạm của Chi Phái 1997.
  2. Từ nay, mọi người có thể, một cách rất chính đáng, gọi Chi Phái 1997 là tổ chức tội phạm; Ông Nguyễn Thành Tám, giáo chủ của Chi Phái 1997, là thủ lãnh tội phạm; các chức sắc của Chi Phái 1997 ở trong và ngoài Việt Nam là phần tử tội phạm cao cấp; và các cơ sở của họ là hang ổ tội phạm.
  3. Các nguyên đơn có thể chuyển thông tin và yêu cầu cho cơ quan công lực Hoa Kỳ điều tra hình sự: Điểm lợi hại của luật RICO là cho phép các thông tin thu thập qua vụ kiện dân sự được dùng để điều tra hình sự băng đảng tội phạm và các kẻ đồng loã.
  4. Các tổ chức nhân quyền có thể yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chế tài các thủ lãnh và thành viên cao cấp của băng đảng mafia chiếu theo luật hiện hành, và ở các quốc gia khác cũng có biện pháp chế tài tương tự.
  5. Các tôn giáo khác và cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung hiểu cách theo dõi và trừng phạt kẻ thực hiện Nghị Quyết 36 mà dẫm đạp lên luật pháp quốc gia sở tại.

Trong những bài kế tiếp tôi sẽ trình bày khía cạnh “phỉ báng” của vụ kiện và cách chúng tôi kết “phỉ báng” vào với luật RICO.

Thông tin liên quan:

Chi Phái Cao Đài 1997: hoàn toàn bị khống chế ở hải ngoại
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/1628-chi-phai-cao-dai-1997-hoan-toan-bi-khong-che-o-hai-ngoai

Bảo vệ thành công danh hiệu đạo, Thông Cáo Báo Chí
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/1478-2019-08-12-21-23-06

Tài liệu văn khố liên quan Chi Phái 1997 do BPSOS thu thập: https://dvov.org/the-real-cao-dai/

Viết một bình luận