Chiến thắng pháp lý lịch sử cho các nạn nhân của sự bách hại tôn giáo

  • Chi Phái Cao Đài 1997 ở Việt Nam phải bồi thường thiệt hại 205,000 USD
  • Chân tay của Chi Phái 1997 ở Hoa Kỳ phải bồi thường 3,195,000 USD

Thông Cáo Báo Chí
BPSOS, ngày 16 tháng 8, 2023

http://machsongmedia.com

Hôm nay, Toà Án Texas ở Dallas phán quyết rằng Chi Phái Cao Đài do nhà nước Việt Nam dựng lên năm 1997 là một tổ chức tội phạm chiếu theo luật Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO). Được ban hành năm 1970, đây là luật chống băng đảng tội phạm bao gổm cả các băng đảng hoạt động ở ngoài Hoa Kỳ nhưng có hành vi tội phạm ở Hoa Kỳ.

Theo phán quyết, chi phái Cao Đài này cùng với người đứng đầu là Ông Nguyễn Thành Tám phải đồng trách nhiệm bồi thường 50,000 USD thiệt hại, 150,000 USD trừng phạt, và 5,000 USD luật sư phí cho 3 nguyên đơn là Thánh Thất Cao Đài Mountain View ở Dallas, Ông Bùi Văn Quan là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của thánh thất này, và Ông Dương Xuân Lương là một tín đồ Cao Đài từng bị tù đày và bị truy nã ở Việt Nam do tranh đấu bảo vệ quyền tự do tôn giáo.

Hình 1 — Từ trái: Ông Bùi Văn Quan, Ông Dương Xuân Lương, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Ông Lê Minh Đạo đại diện Thánh Thất Mountain View, và Luật sư Brian Turner đại diện các nguyên đơn, tại toà án ngày 7 tháng 8, 2023

“Phán quyết này mang tính lịch sử vì đây là lần đầu tiên một tổ chức tôn giáo hoàn  toàn do một nhà nước cộng sản dựng lên bị toà án ở Hoa Kỳ tuyên bố là tổ chức tội phạm,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích. “Đây là tin mừng cho toàn thể 4 triệu tín đồ Cao Đài bị tổ chức tội phạm này bách hại trong suốt 25 năm qua.”

Nguồn căn của vụ kiện la do năm 2014 Chi Phái 1997 đăng ký và được Bộ Thương Mại cấp quyền sở hữu tạm thời danh xưng chính thức của Đạo Cao Đài — Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ — như thương hiệu riêng của họ. Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của BPSOS, tháng 5 năm 2018, Thánh Thất Mountain View ở Dallas nộp đơn yêu cầu Bộ Thương Mại huỷ thương hiệu.

Tháng 1 năm 2019, Ông Nguyễn Quốc Dũng, người mà nhiều tín đồ Cao Đài ở trong nước khẳng định là người của nhà nước được cài cắm sang Hoa Kỳ nhằm gây nhiễu loạn hàng ngũ tín đồ Cao Đài ở hải ngoại, bắt đầu đánh phá nỗ lực này bằng loạt bài phỉ báng Thánh Thất Mountain View, Ông Quan, Ông Lương, BPSOS và Ts. Nguyễn Đình Thắng.

Tháng 7, 2019, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ công bố huỷ thương hiệu đã cấp tạm cho Văn Phòng Đại Diện ở Hải Ngoại của Chi Phái 1997, đặt bản doanh tại Orange County, California vì Thánh Thất Mountain View chứng minh được là mình đã sử dụng danh xưng chung của Đạo Cao Đài từ trước khi Chi Phái 1997 được nhà nước Việt Nam khai sinh năm 1997. Hành vi gian lận này là một tội hình sự dưới luật RICO.

Toà cũng phán quyết là Ông Nguyễn Quốc Dũng, cư dân Louisville, Kentucky, phải bồi thường 720,000 USD cho Thánh Thất Mountain View, 925,000 USD cho Ông Bùi Văn Quan và 1,550,000 USD cho Ông Dương Xuân Lương vì tội phỉ báng.

Ngoài ra, hai Ông Đặng Phước Reng và Phạm Văn Hiến, ở ngay trong Thánh Thất Mountain View, đồng ý chính thức xin lỗi các nguyên đơn vì đã vô tình tiếp tay với Nguyễn Quốc Dũng khi chuyển các thông tin mang tính phỉ báng.

BPSOS đã hỗ trợ tinh thần, kỹ thuật và tài chánh cho cả nỗ lực yêu cầu huỷ bỏ thương hiệu trước đây và vụ kiện vừa có phán quyết ngày hôm nay.

Viết một bình luận