Phản hồi bài viết của Ông Phạm Văn Nam “Các Nhận Định Sai Lệch của TS Nguyễn Đình Thắng về Chương Trình Welcome Corps”

• Ông Nam bị lạc đề ngay từ vạch khởi đầu

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 9 tháng 7, 2023

http://machsongmedia.com

Ngày 7 tháng 7, Ông Phạm Văn Nam gửi đến hộp thư email của tôi bài viết “Các Nhận Định Sai Lệch của TS Nguyễn Đình Thắng về Chương Trình Welcome Corps” để phản biện bài viết ngày 1 tháng 7 của tôi. Ông Nam bị lạc đề ngay từ vạch khởi đầu.

Tựa đề bài viết của tôi là: “Lời khuyên cho các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi lại ở Thái Lan”. Trong bài, tôi viết rất rõ, không thể hiểu lầm: “Những cựu thuyền nhân, bộ nhân không quy chế tị nạn không thể trông chờ gì nơi chương trình Welcome Corps.”

Lý do là chương trình Welcome Corps đòi hỏi quy chế tị nạn do Cao Uỷ Tị Nạn LHQ công nhận mà các cựu thuyền nhân, bộ nhân bị VOICE bỏ rơi không có, ngoại trừ số ít hồ sơ được luật sư của BPSOS can thiệp về pháp lý.

Trong số ít hồ sơ ấy, BPSOS đang lo định cư Canada cho bà Thạch Thị Phay và định cư Hoa Kỳ cho gia đình Ông Sơn Doành. Hai hồ sơ còn lại thì chưa ai lo, mong Ông Nam giúp họ định cư Hoa Kỳ theo chương trình Welcome Corps.

Số khoảng 10 hồ sơ cựu thuyền nhân, bộ nhân còn lại không quy chế tị nạn thì luật sư của BPSOS vẫn đang cố can thiệp cho một số ít, nhưng thủ tục xin quy chế tị nạn với CUTN/LHQ rất trần ai và lâu lắc.

Để giải quyết một lần cho trọn mọi trường hợp cựu thuyền nhân, bộ nhân không quy chế tị nạn thì chỉ có cách mở lại chương trình định cư nhân đạo mà chính phủ Canada lập ra năm 2012. Chương trình này không đòi hỏi quy chế tị nạn, nhưng đã đóng lại đầu năm 2018.

Vì biết rằng có người hứa hẹn sẽ tái định cư các cựu thuyền nhân, bộ nhân không quy chế tị nạn qua chương trình Welcome Corps, tôi nhắc nhở họ đừng để bị lừa gạt lần nữa, “đừng thả mồi bắt bóng” — trông chờ vào chương trình Welcome Corps để rồi không đấu tranh đòi mở lại chương trình định cư nhân đạo của Canada. Thế thôi.

Tóm lại, Ông Nam viết dông dài về đối tượng là những người có quy chế tị nạn, chẳng ăn nhập gì đến các cựu thuyền nhân, bộ nhân không quy chế tị nạn là đối tượng của bài viết của tôi.  

Tôi ghi nhận Ông Nam đã chịu khó viết lách. Tiếc rằng, “nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì” vì lạc đề ngay từ đầu.

Bài liên quan:

Lời khuyên cho các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi lại ở Thái Lan
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1963-loi-khuyen-cho-cac-cuu-thuyen-nhan-bi-bo-roi-lai-o-thai-lan

 

Viết một bình luận