Video tài liệu tổng hợp: Cựu thuyền nhân còn kẹt lại – Căn cốt của vấn đề

  • Tổng hợp các thông tin về di dân gian lận, lấy chỗ của các cựu thuyền nhân / bộ nhân xứng đáng

Mạch Sống, ngày 7 tháng 7, 2023

http://machsongmedia.com

Hôm nay, BPSOS công bố video tổng hợp thông tin từ cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, có phụ đề tiếng Anh để những ai quan tâm dễ dàng chia sẻ với các giới chức hữu trách với mục đích:

  • Kêu gọi chính phủ Canada điều tra số hồ sơ di dân gian lận đã lấy mất chỗ của những cựu thuyền nhân, bộ nhân lẽ ra đã phải được định cư vào Canada từ lâu.
  • Vận động mở lại chương trình định cư nhân đạo nhằm giải quyết một lần cho trọn các cựu thuyền nhân, bộ nhân đủ điều kiện nhưng kẹt lại ở Thái Lan.

Xem video tổng hợp:

Để minh hoạ sự bất cập đã dẫn đến hậu quả cho nhiều cựu thuyền nhân, bộ nhân lưu lạc vô tổ quốc ở Thái Lan, video đối chiếu 2 trường hợp tương phản cùng được VOICE lập hồ sơ và hứa giải quyết định cư, nhưng kết cục trái ngược nhau. Một bên là Bà Thạch Thị Phay bị bỏ lại với lý do VOICE không đủ ngân quỹ để định cư Bà. Bên kia là Ông Nguyễn Phú Lộc, một doanh gia từng từ chối không định cư Canada nhưng sau đó đổi ý, thì đã được tái định cư Canada, cho thấy thiếu ngân quỹ không là lý do thực.

Video còn cho thấy cả một đường dây chuyên vận chuyển vào Canada các “hàng ký gửi” có trả tiền. Có những người không đủ điều kiện đã sẵn sàng chi tiền cho suất nhập cư. Họ từ Việt Nam ghé Thái Lan để mua vé vào Canada. Chỉ tội cho các cựu thuyền nhân thực sự đủ điều kiện nhưng nghèo khó thì bị bỏ rơi.

Điều đáng ngạc nhiên là LM Peter Prayoon Namwong biết rõ đường dây chi tiền để mua vé đi Canada và, trong một số trường hợp, đã đứng ra làm trung gian bất chấp ảnh hưởng tai hại đến những cựu thuyền nhân, bộ nhân bị bỏ rơi lại Thái Lan.

Video này được thực hiện nhằm bổ sung bản báo cáo về các hồ sơ di dân gian lận được BPSOS hoàn thành ngày 2 tháng 5 vừa qua và đã chia sẻ với một số giới chức hữu trách trong chính quyền Canada.

Song song với cách của BPSOS là làm việc trực tiếp với các giới chức hữu trách, một thỉnh nguyện thư đang được luân lưu để lấy chữ ký nhằm kêu gọi Quốc Hội và Chính Phủ Canada cứu xét việc mở lại chương trình nhân đạo kể trên: https://www.change.org/p/re-open-temporary-public-policy-for-vietnamese-without-status-in-thailand

Một nhóm bảo trợ 5 người đã được thành lập ở Toronto để bảo lãnh bà Phay tái định cư vào Canada và đoàn tụ với người chị song sinh, là thân nhân duy nhất còn lại của bà Phay. Việc bảo lãnh có thể thực hiện do bà Phay đã có quy chế tị nạn nhờ sự can thiệp hiệu quả của luật sư của BPSOS.

Lẽ ra VOICE đã phải ưu tiên tái định cư Bà Phay để sửa chữa sai phạm của chính mình, nhưng đã không làm.  

Bài liên quan:

Lời khuyên cho các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi lại ở Thái Lan
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1963-loi-khuyen-cho-cac-cuu-thuyen-nhan-bi-bo-roi-lai-o-thai-lan

Cập nhật về cuộc vận động mở lại chương trình định cư cho các cựu thuyền nhân bị kẹt lại ở Thái Lan
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1962-cap-nhat-ve-cuoc-van-dong-mo-lai-chuong-trinh-dinh-cu-cho-cac-cuu-thuyen-nhan-bi-ket-lai-o-thai-lan

Viết một bình luận