Vụ Đường Văn Thái: Đoạn âm thanh Bà Grace Bùi và NVTĐ dùng để vu khống đã cũ 1 năm rưỡi

  • Nhiều vi phạm hình sự theo luật Thái Lan và luật Hoa Kỳ

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 20 tháng 5, 2023

http://machsongmedia.com

Ngày 28 tháng 4, Bà Grace Bùi cùng với Nửa Vòng Trái Đất (NVTĐ) tung một đoạn audio với tiếng nói của Ông Đường Văn Thái để làm căn cứ cáo buộc là BPSOS đã cho người liên lạc với ông Thái để lấy thông tin rồi chuyển cho an ninh Việt Nam, dẫn đến việc ông Thái bị bắt cóc. Trong bài trước, tôi chỉ ra rằng đoạn audio này đã bị cắt ghép để dàn cảnh cho việc vu khống có ác ý.

Bị cắt ra khỏi bản audio gốc là đoạn Ông Thái cáo buộc Ông Vũ Quốc Ngữ, thân cận với Bà Grace Bùi, chính là người đã chuyển thông tin về Việt Nam. Xem “Vụ Đường Văn Thái: Bằng chứng ngậm máu phun người trên chương trình Nửa Vòng Trái Đất” tại https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1941-vu-duong-van-thai-bang-chung-ngam-mau-phun-nguoi-tren-chuong-trinh-nua-vong-trai-dat  

Trong chương trình phỏng vấn, Bà Grace Bùi khẳng định là chưa hề nghe audio này trước đó, ngụ ý Nửa Vòng Trái Đất là thủ phạm cắt ghép.

Cắt tên của Vũ Quốc Ngữ ra khỏi đoạn audio, Bà Grace Bùi và Nửa Vòng Trái Đất quay qua đổ lỗi cho 2 người khác là cô Becky và cô Hana. Họ còn ác ý nêu tên thật của hai người này, tạo nên sự nguy hiểm cho người bị nêu tên. Chương trình phỏng vấn này đã có khoảng 200 nghìn lượt người xem và con số này tiếp tục tăng. Nghĩa là tác hại cho 2 nhân sự kể trên và cho BPSOS ngày càng nghiêm trọng.  

Sự giả trá có ác ý thứ hai liên quan đến thời điểm của đoạn audio. Bà Grace Bùi biết rất rõ rằng cuộc đối thoại xảy ra cách đây 1 năm rưỡi, chứ không phải ngay trước khi ông Thái mất tích. Thêm một chứng tích của sự ác ý.

Cuối tháng 6 năm 2021, Bà Grace Bùi tung tin giả rằng các văn phòng ở Thái Lan của Cao Uỷ Nhân Quyền LHQ và Cao Uỷ Tị Nạn LHQ yêu cầu bà ta cung cấp danh sách người tị nạn để đưa họ đi định cư. Bà Grace Bùi giao việc này cho Ông Đường Văn Thái. Để tập hợp người tị nạn, Bà Grace Bùi thông báo phát gạo. Khi nhiều người kéo đến thì Ông Thái đã lấy thông tin cá nhân của họ chiếu theo một mẫu đơn do Bà Grace Bùi soạn. Một số người cả tin đã cung cấp thông tin. Nhưng cũng có người hoài nghi; họ yêu cầu BPSOS phối kiểm việc lấy thông tin như vậy với các cơ quan LHQ kể trên.

Hình 1 – Mẫu đơn lấy thông tin người tị nạn do Bà Grace Bùi soạn

Khi chúng tôi phối kiểm thì các nơi này yêu cầu tôi giải thích với người tị nạn ở Thái Lan rằng họ không hề nhờ hoặc cho phép Bà Grace Bùi lấy thông tin của người tị nạn.

Pic_2a_-_Email_exchange_with_OHCHR.jpg

Hình 2 – email trao đổi giữa văn phòng Cao Uỷ Nhân Quyền LHQ và Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 13/07/2021

Thể theo lời yêu cầu này, tôi đã ra thông báo, đề ngày 13 tháng 7, 2021, để cảnh báo mọi người Việt đang xin tị nạn ở Thái Lan.

 

Pic_3a_-_Thông_Báo.jpg

Hình 3 – Thông báo của BPSOS gửi người Việt đang xin tị nạn ở Thái Lan, ngày 13/07/2021

Khoảng 3 hôm sau, Bà Grace Bùi đã lên tiếng phản bác và trách móc: “Tại sao một số người đang cố gắng phá huỷ hoạt động ủng hộ người tị nạn của chúng tôi?”

Pic_4a_-_Grace_FB_message_1.jpg

Hình 4 – Lời phản bác của Bà Grace Bùi trên Facebook, ngày 16/07/2021

Việc lấy thông tin cá nhân của người tị nạn chấm dứt.

Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau Bà Grace Bùi lại tái diễn việc lấy thông tin của người tị nạn. Lần này bà ta tuyên bố rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Cao Uỷ Tị Nạn LHQ yêu cầu cung cấp hồ sơ của những người tị nạn để họ giải quyết định cư. Để chiêu dụ người tị nạn ghi tên, bà ta đưa tin giả rằng chính phủ Hoa Kỳ đã ngưng nhận định cư người tị nạn Việt Nam từ năm 2006 và cách duy nhất để được cứu xét định cư Hoa Kỳ là phải cung cấp toàn bộ lý lịch cho bà ta:

“Nếu quý vị nghe thấy rằng Hoa Kỳ nhận người tị nạn Việt Nam thì đó là tin giả”.

“Nếu ai… muốn được tôi hỗ trợ để đưa vào danh sách vừa kể, xin vui lòng gửi ngay lý lịch của toàn thể gia đình đến cho tôi…”

Pic_5a_-_Grace_FB_message_2.jpg

Hình 5 – Tin nhắn của Bà Grace Bùi trên Facebook, ngày 7/10/2021

Pic_6a_-_Grace_FB_message_3.jpg

Hình 6 – Tin nhắn của Bà Grace Bùi trên Facebook, ngày 7/10/2021

Tin giả này khởi nguồn từ chuyến đi Washington DC của Bà Grace Bùi cùng với Ông Nam Lộc cuối tháng 8,  2021. Sau chuyến đi, Ông Nam Lộc tuyên bố:

“…tôi là một người làm việc trong lĩnh vực tị nạn, tôi biết từ năm 2008 đến nay, qua những quyết định của các thời thời tổng thống khi nhận một người tị nạn được nhận vào thì họ xem Việt Nam là một trong những quốc gia không có (gọi là) đủ tiêu chuẩn để được nhận vào Hoa Kỳ. Tôi cho rằng đây là một sự nhận xét thiếu sâu sắc của một số vị (viên chức Hoa Kỳ).” Xem: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/advocating-for-the-us-government-to-accept-vietnamese-refugees-in-thailand-08302021153442

Dù biết đó là tin thất thiệt, tôi vẫn phối kiểm cẩn thận với những nơi mà Ông Nam Lộc và Bà Grace Bùi cho biết đã tiếp xúc. Các nơi này đều khẳng định rằng tin này là… thất thiệt.

Sau đó, tôi đã gửi email riêng để giải thích cho Ông Nam Lộc và Bà Grace Bùi rằng họ nói sai và cung cấp cho họ số liệu định cư người tị nạn Việt Nam vào Hoa Kỳ trong thập niên 2010 – 2020, là 1143 người.

Pic_7a_-_RFA_article.jpg

Hình 7 – Bản tin RFA đưa tin thất thiệt ngày 30/08/2021

Thế nhưng Bà Grace Bùi vẫn tiếp tục dùng tin thất thiệt để kêu gọi người tị nạn cung cấp lý lịch. Một số người tị nạn lại báo động với tôi và yêu cầu sự can thiệp.

Biết rằng nói với Bà Grace Bùi và Ông Nam Lộc là vô ích, tôi đã họp với toán luật sư của chúng tôi ở Thái Lan. Họ quyết định gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với Ông Đường Văn Thái để khuyên can rằng thu thập thông tin cá nhân của người tị nạn là:

  1. Gây nguy hiểm cho họ;
  2. Gây nguy hiểm cho chính Ông Thái;
  3. Không chính đáng vì không có chuyện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng như Cao Uỷ Tị Nạn LHQ nhận danh sách và hồ sơ xin định cư tị nạn do Bà Grace Bùi hoặc Ông Nam Lộc cung cấp.

Khi vị luật sư trưởng của chúng tôi gọi để giái thích thì Ông Thái đã lớn tiếng, không muốn nghe. Nghĩ rằng do phải nói chuyện qua người thông dịch nên có sự bất cập về truyền thông, vị luật sư trưởng này nhờ cô Becky gọi cho Ông Thái để trình bày trực tiếp bằng tiếng Việt. Đó là ngày 12 tháng 10, 2021, nghĩa là 18 tháng trước khi Ông Thái mất tích.

Ông Thái đã thu âm cuộc nói chuyện mà không xin phép Cô Becky.

Bà Grace Bùi đã lấy đoạn audio của Ông Thái mà không được phép của ông ta và phổ biến nó mà không xin phép 2 người liên quan: Ông Thái và Cô Becky, vi phạm quyền riêng tư của người khác một cách nghiêm trọng.

Bà ta lại còn khoe rằng chỉ có bà ta và một người nữa là có chìa khoá vào căn chung cư của Ông Thái sau khi ông này mất tích và tại đây đã thu gom được các vật dụng, máy laptop, và nhiều tài sản cá nhân của ông Thái. Có lẽ đó là lúc Bà Grace Bùi lấy đoạn audio kể trên từ laptop của Ông Thái mà không xin phép, nghĩa là đánh cắp dữ liệu từ máy computer của người khác – tội hình sự ở Thái Lan lẫn ở Hoa Kỳ.

Pic_8a_-_Grace_FB_message_4.jpg

Hình 8 – Bà Grace Bùi thú nhận là đã tiếp cận laptop của Ông Đường Văn Thái, ngày 17/04/2023

Sau đó, bà ta lại còn phối hợp với Nửa Vòng Trái Đất để cắt ghép âm thanh nhằm vu vạ rằng Cô Becky vừa mới gọi Ông Đường Văn Thái để thăm dò thông tin rồi chuyển cho an ninh Việt Nam.

Bà Grace Bùi biết rằng làm vậy là phạm luật của Thái Lan, nhưng vẫn làm.

Pic_9a_-_Grave_FB_message_5.jpg

Hình 9 – Bà Grace Bùi trích dẫn luật Thái Lan để răn đe những người tị nạn chỉ trích bà ta, ngày 06/03/2023

Nay Bà Grace Bùi đã đóng tài khoản Facebook. Đây là lần thứ hai bà ta làm vậy trong một tháng qua. Lần này có lẽ để phi tang, nhưng đã trễ. Từ một tháng nay, chúng tôi thu hình lại toàn bộ trang Facebook của bà ta, mỗi ngày.

Xem video với lời cầu cứu của những nạn nhân lỡ cung cấp thông tin cá nhân cho Bà Grace Bùi: https://www.facebook.com/TinanThailan/videos/1360084304571569/

Viết một bình luận