Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế: Việt Nam xứng đáng vào danh sách CPC 

  • Tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam tồi tệ hơn trong 12 tháng qua 

Mạch Sống, ngày 1 tháng 5, 2023

http://machsongmedia.com

Trong bản phúc trình thường niên được công bố hôm nay, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, tên chính thức là US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), tiếp tục khuyến nghị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concern, CPC) vì tình trạng đàn áp tự do tôn giáo nghiêm trọng, có hệ thống và đang tiếp diễn.

“Trong năm 2022, tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam trở nên tồi tệ hơn. Các giới chức thẩm quyền đã gia tăng sự kiểm soát và đàn áp các nhóm tôn giáo, đặc biệt các cộng đồng độc lập, không đăng ký, bao gồm các tín đồ Tin Lành người Thượng và người Hmong, các tín đồ Cao Đài, các tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo, và các tín đồ Phật Giáo Thống Nhất, cũng như các phong trào không được công nhận như Dương Văn Mình và Pháp Luân Công,” bản báo cáo giải thích lý do đằng sau khuyến nghị.

Uỷ Hội USCIRF ghi nhận rằng tháng 12 vừa qua Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đưa Việt Nam vào Danh Sách Theo Dõi Đặc Biệt (Special Watch List, SWL) vì đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng theo Uỷ Hội USCIRF, Việt Nam xứng đáng bị đưa xuống danh sách CPC.

Phái đoàn của Uỷ Hội USCIRF cùng với đoàn người Việt tại Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á, do BPSOS đồng tổ chức tháng 11 năm 2022 ở Bali, Indonesia

“Danh Sách Theo Dõi Đặc Biệt là dành cho các quốc gia nơi sự đàn áp tôn giáo hội đủ 2 trong 3 tiêu chí là nghiêm trọng, có hệ thống, và đang tiếp diễn,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích. “Theo tôi, Việt Nam hội đủ cả 3 yếu tố này, nhất là với chính sách gia tăng đàn áp trong năm 2022.”

Uỷ Hội USCIRF nhận định rằng chính quyền đã phối hợp với Chi Phái Cao Đài do nhà nước dựng lên năm 1997 để ép các tín đồ Cao Đài chơn truyền phải tùng phục chi phái này. Một mặt chính quyền đã gia tăng đàn áp các tín đồ Cao Đài quyết tâm sinh hoạt tôn giáo tại tư gia, độc lập với Chi Phái 1997; mặt khác, người của chi phái này đã sách nhiễu các tín đồ Cao Đài tại tư gia, đòi hỏi họ phải được phép của chi phái thì mới được hành đạo dù ở nhà riêng.

Bản phúc trình nhấn mạnh rằng các tín đồ Tin Lành người Thượng cũng là đối tượng bị đàn áp nặng nề vì hưởng ứng Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân của Hành Vi Bạo Lực trên cơ sở Tôn Giáo hay Niềm Tin, 22 tháng 8, và Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12. Thậm chí, có những điểm nhóm tư gia yêu cầu chính quyền địa phương hướng dẫn đăng ký sinh hoạt tôn giáo theo Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo của nhà nước và yêu cầu chính quyền tuân thủ Điều 18 của Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị mà VIệt Nam ký kết thì chẳng những đã không được trả lời mà còn bị đe doạ và thậm chí phạt tiền.

“Đã có sự gia tăng đáng kể số trường hợp giới chức địa phương ép buộc các người Hmong theo Thiên Chúa Giáo công khai từ bỏ đạo, kể cả những tín đồ của những hội thánh Tin Lành dưới sự kiểm soát của nhà nước. Những ai khước từ phải đối mặt với các lời đe doạ và các cuộc tấn công, các khoản tiền phạt to lớn, biện pháp tước đoạt tài sản ảnh hưởng sinh kế, việc từ chối cấp các giấy tờ tuỳ thân quan trọng và giấy khai sanh làm cho họ thực tế trở thành những người vô quốc gia, và nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà và khỏi cộng đồng của người Hmong ở địa phương,” Uỷ Hội USCIRF viết trong bản phúc trình.

Đối với Công Giáo, Uỷ Hội USCIRF đề cập việc Đức Tổng Giám Mục Vũ Văn Thiên bị ngăn cản khi đang cử hành thánh lễ tại Vụ Bản, tỉnh Hoà Bình. Sau đó, Toà Tổng Giám Mục Hà Nội đã chính thức phản đối hành vi xúc phạm tôn giáo này.

Bản phúc trình nêu ra việc chính quyền Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kontum đã phá căn nhà ở tạm của vị sư trụ trì chùa Sơn Linh. Trước đây, đầu năm 2019, chính quyền đã đập phá ngôi chùa này, chỉ để lại căn nhà ở tạm; nay họ phá nốt.

Cuối cùng, bản phúc trình cho biết chính quyền Việt Nam có chính sách xoá sổ các tôn giáo mà họ cáo buộc là đạo lạ, là tà đạo như Dương Văn Mình, Pháp Luân Công…

“Điều đáng chú ý là sau khi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào Danh Sách Theo Dõi Đặc Biệt, tình trạng đàn áp tôn giáo đã tăng lên thay vì giảm đi,” Ts. Thắng nói.

Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế do Quốc Hội thông qua năm 1998 thành lập Uỷ Hội USCIRF, một cơ quan tư vấn độc lập về tình trạng tự do tôn giáo toàn cầu, phải nộp bản phúc trình hàng năm cho Quốc Hội, Bộ Ngoại Giao và Toà Bạch Ốc.

Thông tin liên quan:

Đọc bản phúc trình tiếng Anh: https://www.uscirf.gov/annual-reports

Viết một bình luận