Nhắc lại trách nhiệm và giài pháp với Ông Nam Lộc

Thưa anh Nam Lộc,

Để hồi đáp email ngày 15 tháng 4 của anh, tôi nhắc lại giải pháp đã đưa ra nhằm giải quyết tình trạng khổ nạn của những đồng bào xứng đáng nhưng đã bị bỏ rơi lại Thái Lan, như sau:

Trong chuyến đi Thái Lan sắp đến, bằng mọi giá anh hãy gặp tận mặt số đồng bào đã bị gạt ra khỏi chương trình định cư nhân đạo của chính phủ Canada một cách bất công — tôi sẵn sàng làm nhịp cầu kết nối. Qua tiếp xúc, anh sẽ lấy được những thông tin cần thiết để giúp VOICE Canada trình báo với chính phủ Canada các hồ sơ có dấu hiệu gian lận và các hồ sơ xứng đáng nhưng lại bị bỏ rơi. Lấy đó làm căn cứ, anh có thể và có nghĩa vụ đốc thúc LHNV-Canada vận động mở lại chương trình định cư nhân đạo để giải quyết một lần cho trọn số đồng bào lưu lạc, vô tổ quốc đã bị bỏ rơi lại Thái Lan.

Và sau đây là căn cứ cho giải pháp này.

Các đồng bào này hội đủ tiêu chuẩn của chương trình định cư nhân đạo đặc biệt mà chính phủ Canada thiết lập cho những người:
a. Đã ra đi từ Việt Nam
b. Đã đến Thái Lan tị nạn trong khoảng thời gian 1984 – 1991, và
c. Đang không có quy chế hợp pháp của bất kỳ quốc gia nào, gọi nôm na là vô tổ quốc.

Chương trình này hoàn toàn không đòi hỏi người tham gia phải có quy chế tị nạn của Cao Uỷ Tị Nạn LHQ hoặc phải qua phỏng vấn quy chế tị nạn với nhân viên di trú Canada. Đây là chương trình duy nhất có thể giúp những đồng bào không có quy chế tị nạn và đã lưu lạc lâu năm ở Thái Lan đi định cư. Họ không thể đi định cư qua các chương trình định cư tị nạn thông thường.

Tháng 12 năm 2012, chính phủ Canada ký Thoả Thuận Thư (MOU) về chương trình này với Liên Hội Người Việt – Canada và LHNV-Canada đã uỷ nhiêm cho VOICE thực hiện.

Trong thực hiện, đã có ít nhất 14 hồ sơ, gồm 34 người, đã đi định cư Canada dù không hợp lệ, vì:
– Họ chưa đi tị nạn bao giờ; hoặc
– Họ không đến Thái Lan từ Việt Nam mà từ Campuchia; hoặc
– Họ có chứng minh nhân dân và passport của Việt Nam hoặc Campuchia, nghĩa là có quy chế hợp pháp.

Có người không hợp lệ vì 2 hoặc cả 3 lý do, và đó là các người chủ hồ sơ chứ không phải là người ăn theo như anh tìm cách giải thích.
Trong khi đó, có 14 hồ sơ hợp lệ, gồm 26 người, thì lại bị bỏ rơi lại ở Thái Lan mặc dù đã ghi danh với VOICE và nhiều lần lên tiếng khiếu nại. Khi tôi nói chữ “bị bỏ rơi” thì phải hiểu là những người “bị VOICE bỏ rơi” khỏi chương trình mà lẽ ra dành cho họ. Xin anh đừng đổi đề tài thành các người tị nạn nói chung “bị quốc tế bỏ rơi”.

Cũng xin anh đừng đổ hết trách nhiệm cho Sở Di Trú Canada. Họ có trách nhiệm kiểm tra, còn người thực hiện có trách nhiệm ngăn ngừa sai phạm. Điều 4.3 của MOU ghi rõ trách nhiệm này. Theo đó, LHNV-Canada có trách nhiệm vì đã ký MOU và VOICE có trách nhiệm vì là tổ chức thực hiện MOU ấy. Là tổ chức thực hiện, VOICE không chỉ có trách nhiệm trình báo các hồ sơ sai phạm khi phát hiện để chính phủ Canada điều tra những hồ sơ đã nhập cư gian lận vào Canada, mà còn có trách nhiệm trình báo với LHNV-Canada rằng chương trình mà họ uỷ nhiệm cho VOICE thực hiện chưa thể đóng vì vẫn còn nhiều đồng báo xứng đáng nhưng đã bị bỏ rơi. Trước đây, anh có vẻ hiểu được trách nhiệm ấy khi phát biểu sau chuyến đi Thái Lan năm 2018:

“Tôi cũng thách thức ai đưa ra các bằng chứng về vấn đề “chuyển người bất hợp pháp vào Canada” hoặc lợị dụng tiền bạc quyên góp cho VOICE “để bỏ túi riêng” hay làm những việc sai trái. Nếu có, tôi sẽ là người đầu tiên đứng lên tố cáo họ trước pháp luật!” Xem: https://www.sbtn.tv/mot-chuyen-di-nhieu-nuoc-mat-nam-loc/

Để tìm hiểu có những việc sai trái hay không, anh nhất thiết phải gặp tận mặt các đồng bào có dấu hiệu là nạn nhân của các việc sai trái. Hãy lắng nghe họ thay vì nhận định lu loa: “Làm sao tránh khỏi nỗi buồn phiền của những người không được chọn?” Xin anh đừng cáo buộc rằng họ tị nạnh với những người đủ tiêu chuẩn khác đã được chọn định cư. Phát biểu như vậy vừa không thiện lành vừa không chuẩn xác. Vấn đề ở đây là những người không hợp lệ đã lấy mất chỗ của họ, là những người xứng đáng.

Cảm ơn anh có ý muốn đối thoại trên làn sóng radio qua sư điều hợp của anh Dương Phục. Anh Dương Phục có ngỏ ý với tôi điều này và tôi đã trả lời rằng, tôi sẵn sàng tham gia buổi đối thoại sau khi anh Nam Lộc gặp gỡ các đồng bào xứng đáng nhưng bị bỏ rơi ở Thái Lan. Tôi không muốn tạo cớ để anh hiểu lầm rằng đối thoại với tôi trên radio rồi thì chẳng cần thiết gặp các đồng báo này nữa. Họ mới là những người anh cần, nên và phải gặp. Năm 2018, họ đã nhờ người dẫn đến gặp anh khi anh đến Thái Lan, nhưng anh đã bỏ đi không gặp; sau đó anh lại viết bài với lời thách thức như kể trên.

Lần này, anh hãy gặp họ, cứ xem họ như những người bị quốc tế bỏ rơi, mà theo anh là trọng tâm của chuyến đi sắp đến của anh. Chính phủ Canada đã mở chương trình dành riêng cho họ vậy mà còn bị bỏ rơi thì quả là oan ức và đau đớn. Xin anh hãy bằng mọi giá đến với họ. Tôi được biết họ cũng đã gửi email đến anh với lời yêu cầu gặp anh và youtuber Sean Lê, mà theo họ, sẽ cùng đến Thái Lan với anh chuyến này.

Cũng cảm ơn anh đã chuyển lời đến Ông Đoàn Việt Trung. Ông Trung đã trao đổi email với tôi và tự giới thiệu là một thành viên của Hội Đồng Quản Trị của VOICE. Tôi có hẹn sẽ nói chuyện Thứ Sáu này, nhưng cần có Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Giám Đốc Điều Hành của VOICE cùng tham gia, hoặc chí ít xác nhận đã uỷ nhiệm để Ông Trung thay mặt VOICE. Tôi muốn tránh tình trạng sau này có người diễn giải rằng ông ta chỉ nói chuyện trong tư cách cá nhân, không có gì chính thức.

Kính thư,

Nguyễn Đình Thắng

Ngày 18 tháng 4, 2023

Các bài liên quan:

Bài viết Nam Lộc trả lời đề Nghị của Ông Nguyễn Đình Thắng, ngày 15 tháng 4:
https://saigonnhonews.com/thoi-su/nam-loc-tra-loi-de-nghi-cua-ong-nguyen-dinh-thang/

Đề nghị với Ông Nam Lộc giải pháp cho các đồng bào vô tổ quốc bị bỏ rơi ở Thái Lan:

https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1924-de-nghi-voi-ong-nam-loc-giai-phap-cho-cac-dong-bao-vo-to-quoc-bi-bo-roi-o-thai-lan

Nam Lộc trả lời Nguyễn Đình Thắng, ngày 4 tháng 4, 2023:

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/nam-loc-tra-loi-nguyen-dinh-thang

Từ Thái Lan, Linh Mục Namwong kêu cứu cho các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi

https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1918-tu-thai-lan-linh-muc-namwong-keu-cuu-cho-cac-cuu-thuyen-nhan-bi-bo-roi

Viết một bình luận