BUỔI LỄ TRI ÂN VÀ CẦU NGUYỆN CHO CỰU TỔNG THỐNG JIMMY CARTER

THƯ MỜI

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG ĐẾN THAM DỰ:

BUỔI LỄ TRI ÂN VÀ CẦU NGUYỆN CHO

CỰU TỔNG THỐNG JIMMY CARTER

Được tổ chức tại: BPSOS, 6066 Leesburg Pike, phòng 100, Falls Church VA 22041

           Vào: Ngày thứ bảy, 25 tháng 03 năm 2023
           Giờ: 2 PM – 4 PM

Ban Tổ Chức:

  • Nhà Việt Nam
  • BPSOS 
  • Tủ sách Tiếng Quê Hương

Điện Thoại liên lạc:

  • Lê Thi Nhị — 240 401 – 8698
  • Nguyên Lê – 240 838 – 1838
  • Hoàng Đức Long – 240 688 – 2024

Cựu Tổng Thống Jimmy Carter, năm nay đã 98 tuổi, là một người bình dị, chân thật và đạo đức. Ông đã tận tình giúp người tị nạn Đông Nam Á trong suốt nhiệm kỳ ông làm tổng thống 1977-1980 và thời gian trước và sau đó.

Vào ngày 19-7-1979, đáp ứng một cuộc biểu tình trước Nhà Trắng để vận động chính phủ Hoa Kỳ giúp thuyền nhân tị nạn do ca sĩ Joan Baez và Refugees International tổ chức, Tổng Thống Carter đã mở cửa sổ vẫy tay chào đón đám đông và thông báo ông đã ra lệnh cho Hạm Đội 7 cứu vớt những thuyền nhân.

Vào ngày 23-8-1979 Tổng thống Carter đã đưa ra một lời kêu gọi đầy cảm xúc về thuyền nhân Đông Nam Á trong dịp nói chuyện với công chúng Hoa Kỳ: “Hãy để tôi nhắc các bạn rằng Hoa Kỳ là đất nước của những người nhập cư. Chúng ta là đất nước của những người tị nạn. Những người tị nạn hiện đang rời Đông Nam Á từng là đồng minh của chúng ta trong cuộc chiến tranh Việt Nam gần đây. Họ đang rời khỏi một đất nước đã lấy đi các quyền căn bản của họ. Họ tin vào giá trị cá nhân, sáng kiến ​​cá nhân và tự do cá nhân. Họ hòa hợp về mặt triết học với chúng ta hơn chế độ cộng sản.” 

Nguồn:  Washington Post, “President makes appeal for Asian boat people,” August 23, 1979.

Tổng Thống Carter đã thành công trong việc thiết lập Đạo Luật Người Tị Nạn 1980 (Refugee Act of 1980), được Quốc Hội thông qua vào cuối năm 1979 và Tổng thống Carter đã ký thành luật vào đầu năm 1980. Đạo luật mới đã nâng mức trần hàng năm cho người tị nạn từ 17,400 lên 50,000, đồng thời tạo ra một quy trình điều chỉnh mức trần người tị nạn để đáp ứng các trường hợp khẩn cấp. 

Những chương trình tị nạn tiếp theo như Orderly Departure Program (ODP) bao gồm HO, U11, và V11, Resettlement Opportunity for Vietnamese Returnees (ROVR), Humanitarian Resettlement (HR) và Amerasian Homecoming (AH) đều dựa theo Đạo Luật Người Tị Nạn 1980.

 Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi lễ vào ngày 25/3/2023 để tri ân và cầu nguyện cho cựu Tổng Thống Jimmy Carter, một ân nhân vĩ đại của người Việt tị nạn.

Ban tổ chức:

Nhà Việt Nam

BPSOS

Tiếng Quê Hương

Viết một bình luận