Chương trình định cư tị nạn theo diện tư nhân bảo lãnh của Hoa Kỳ

Cập nhật của BPSOS ngày 26/02/2023

http://machsongmedia.com

Ngày 17 tháng 2, BPSOS công bố mục tiêu hình thành 120 nhóm bảo lãnh tư nhân trước cuối tháng 6. Đến nay có 45 nhóm bảo lãnh đã hoặc đang được hình hành với sự phân bổ theo tiểu bang như sau: Alabama (1), California (3), Florida (2), Georgia (1), Hawaii (1), Minnesota (9), Mississippi (4), North Carolina (4), Pennsylvania (2), Rhode Island (2), Texas (7), Virginia (1), Washington (8).

Mục tiêu của BPSOS là hình thành 120 nhóm bảo lãnh nhằm định cư khoảng 1/3 của tổng số 1000 người Việt đã có quy chế tị nạn ở Thái Lan theo chương trình bảo lãnh tư nhân mới được chính phủ Hoa Kỳ công bố. Số 2/3 còn lại, chúng tôi vận động định cư qua các chương trình có sẵn của các chính phủ như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Tân Tây Lan, v.v.

Để đạt mục tiêu 120 nhóm bảo lãnh, BPSOS đã huy động sự tiếp tay đồng loạt của hệ thống các văn phòng chi nhánh cũng như các nhóm thân hữu của BPSOS ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.

Giám đốc và nhân viên điều hành của các văn phòng chi nhánh của BPSOS tại 6 tiểu bang tại buổi họp ở Orange County, California, ngày 21 tháng 2, 2023

Hỗ trợ cho các nhóm bảo lãnh đã và đang hình thành

Trong số 45 nhóm bão lãnh đã hoặc đang hình thành, 25 nhóm biết trước những người họ muốn giúp định cư. Chẳng hạn, một hội thánh Tin Lành muốn bảo lãnh cho 5 gia đình là thân nhân của một tín hữu trong hội thánh. Số 20 nhóm còn lại yêu cầu chúng tôi giới thiệu hồ sơ tị nạn chiếu theo một số tiêu chí mà họ đề ra.

Để hỗ trợ cho cả hai thành phần này, toán thiện nguyện viên của BPSOS ở Hoa Kỳ, do Ts. Phan Quang Trọng, điều phối đang:

 1. Hướng dẫn từng nhóm bảo lãnh đã được hình thành hoàn tất thủ tục ghi danh để sẵn sàng xúc tiến việc nhận định cư ngay khi chương trình bảo lãnh tư nhân được áp dụng cho đồng bào tị nạn ở Thái Lan.
 2. Kết nối các nhóm bảo lãnh ở Hoa Kỳ với các gia đình tị nạn thích hợp ở Thái Lan để 2 bên giữ liên lạc trực tuyến.
 3. Nới rộng chương trình dạy Anh văn cho các gia đình muốn chuẩn bị cho việc định cư trong tương lai.

Toán thiện  nguyện viên của BPSOS ở Thái Lan, do Mục Sư Jordan Smith điều phối, tiếp tục:

 1. Phối hợp với toán luật sư của BPSOS để lọc ra các trường hợp đã có quy chế tị nạn và đáp ứng các tiêu chí do nhóm bảo lãnh đề ra.
 2. Thông báo với Cao Uỷ Tị Nạn LHQ về các hộ gia đình có triển vọng được tư nhân bảo lãnh để sớm phỏng vấn định cư và chuyển hồ sơ cho chính phủ Hoa Kỳ.
 3. Cung cấp thông tin chính xác đến cộng đồng người Việt tị nạn ở Thái Lan để họ tự đề phòng các tin sai và tin giả.

Tiếp tục vận động hình thành thêm nhóm bảo lãnh

Tuy đã đạt 37.5% mục tiêu trong vòng 10 ngày, chúng tôi tiếp tục vận động các nhóm người VIệt ở khắp Hoa Kỳ tiếp tay định cư 330 đồng bào tị nạn còn kẹt ở Thái Lan, trong đó có không ít người với trên 20 năm lưu lạc tìm tự do. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi sẽ:

 1. Giúp đồng hương ở Hoa Kỳ thấu hiểu tình cảnh của đồng bào ở Thái Lan qua lời kể của một số người tị nạn đồng ý lên tiếng.
 2. Phổ biến lời kêu gọi của những người có uy tín trong cộng đồng hoặc có công cán đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ người Việt tị nạn.
 3. Huy động các hội thánh Tin lành Hoa Kỳ tham gia việc bảo lãnh người tị nạn hoặc tiếp sức với các nhóm bảo lãnh của người Việt.
 4. Nhắc nhở người tị nạn nào có thân nhân, người quen ở Hoa Kỳ sẵn sàng lập thủ tục bảo lãnh thì hãy thông báo cho Mục Sư Jordan Smith ở Thái Lan.

Một số điều cẩn trọng

Chương trình bảo lãnh tư nhân mở ra triển vọng định cư cho thêm một số đồing bào tị nạn ở Thái Lan, nhưng thông tin về chương trình này vẫn còn nhiều khoản mù mờ và, quan trọng nhất, chương trình này hiện nay chưa ứng dụng cho đồng bào của chúng ta ở Thái Lan.

Theo thông báo chính thức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, khoảng tháng 6 năm nay thì các nhóm bảo lãnh mới bắt đầu được chọn người tị nạn mình muốn giúp định cư. Tuy nhiên, đây chỉ là mốc điểm dự kiến. Còn thời điểm thực sự thì khó đoán trước. Chẳng hạn, ngày 4 tháng 2 năm 2021, tân Tổng Thống Joe Biden đã công bố chương trình bảo lãnh tư nhân, dự trù sẽ triển khai vào cuối năm 2021 nhưng mãi cho đến đầu năm nay mới được mở ra bước đầu.

Do đó, chúng tôi có những lời cảnh giác sau đây:

 1. Chúng tôi khuyến khích các nhóm bảo lãnh nhanh chóng hoàn tất thủ tục ghi danh với chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời nhắc nhở mọi người là hiện nay chưa thể xúc tiến việc bảo lãnh cho đến khi có thông báo chính thức từ chính phủ Hoa Kỳ.
 2. Khi chúng tôi kết nối một hồ sơ tị nạn với một nhóm bảo lãnh, mục đích là để 2 bên quen biết và tìm hiểu nhau chứ không phải là nhóm ở Hoa Kỳ đã chính thức chọn bảo lãnh định cư hồ sơ ấy.
 3. Những hồ sơ tị nạn nào chưa được kết nối thì xin an tâm là quý vị không bỏ quên và tuyệt nhiên không phải điền đơn ghi danh hoặc cung cấp thông tin cho bất kỳ ai. BPSOS đã có sẵn hồ sơ của khoảng 85%-90% những người có quy chế tị nạn.

Trong bản cập nhật sau, chúng tôi sẽ nói về những điều kiện tối thiểu để người tị nạn được định cư theo chương trình bảo lãnh tư nhân của Hoa Kỳ.

Thông tin liên lạc:

Ở Hoa Kỳ: Ts. Phan Quang Trọng, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ở Thái Lan: Mục Sư Jordan Smith, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin liên quan:

Cập nhật về nỗ lực định cư người tị nạn ở Thái Lan – ngày 17 tháng 2, 2023
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1904-cap-nhat-ve-no-luc-dinh-cu-nguoi-ti-nan-o-thai-lan-ngay-17-thang-2-2023

Cập Nhật Về Nỗ Lực Thúc Đẩy Định Cư Người Tị Nạn Ở Thái Lan – ngày 12 tháng 2, 2023
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1902-cap-nhat-ve-no-luc-thuc-day-dinh-cu-nguoi-ti-nan-o-thai-lan

Viết một bình luận