Cập nhật về nỗ lực định cư người tị nạn ở Thái Lan – ngày 17 tháng 2, 2023

  • Đã có 20 nhóm sẵn sàng bảo lãnh đồng bào tị nạn

Mạch Sống, ngày 17 tháng 2, 2023

http://machsongmedia.com

Tính đến nay, qua sự vận động của BPSOS, đã có khoảng 20 nhóm tư nhân đã hình thành ở nhiều thành phố Hoa Kỳ để sẵn sàng bảo lãnh định cư số đồng bào đã có quy chế tị nạn ở Thái Lan.

Riêng tại Dallas-Fort Worth, tiểu bang Texas, trong mấy ngày qua Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, đã tiếp xúc với nhiều nhóm đồng hương để vận động thành lập các nhóm bảo lãnh.

“Đến nay đã có đủ số người cho 3 nhóm bảo lãnh và họ cho biết sẽ vận động thêm bạn bè để lập ra thêm nhiều nhóm nữa,” Ts. Thắng chia sẻ.

Chẳng hạn, nhiều tín đồ Cao Đài tại Thánh Thất Mountain View đã hăng hái tham gia nhóm bảo lãnh và cho biết họ đã vận động được đồng đạo ở các nơi khác thành lập thêm 2 nhóm nữa. 

Các tín đồ Cao Đài ở Dallas-Fort Worth và từ Rhode Island tại buổi họp với Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 14 tháng 2, 2023

Theo thống kê của Cao Uỷ Tị Nạn LHQ, hiện nay có khoảng 1 nghìn người Việt ở Thái Lan, gồm tổng cộng khoảng 350 hộ gia đình, đã được Cao Uỷ Tị Nạn LHQ công nhận tư cách tị nạn. Họ đã ở Thái Lan từ 3 cho đến hơn 20 năm.

“Mục tiêu của chúng tôi là trong 3 tháng tới đây sẽ lập ra 120 nhóm bảo lãnh tư nhân để định cư 120 hộ gia đình,” Ts. Thắng nói. “Số khoảng 230 hộ gia đình còn lại, theo chúng tôi ước lượng, sẽ được giải quyết qua các chương trình định cư tị nạn của chính phủ Hoa Kỳ và của các quốc gia khác.” 

Hiện nay, trong giai đoạn đầu của chương trình bảo lãnh tư nhân, các nhóm tư nhân không được chọn lựa người mình muốn bảo lãnh. Điều này phải chờ đến giai đoạn hai, ước tính sẽ được triển khai từ giữa đến cuối năm nay.

Trong thời gian chờ đợi, kế hoạch của BPSOS là bảo đảm cả 120 nhóm bảo lãnh đều đáp ứng mọi đòi hỏi của chính phủ Hoa Kỳ để tiến hành việc bảo lãnh ngay khi giai đoạn 2 bắt đầu.

“Chúng tôi tập trung vào việc hình thành các nhóm bảo lãnh mà không phải lo nhận diện các hộ gia đình có quy chế tị nạn,” Ts. Thắng cho biết.

Qua 12 năm hoạt động, toán luật sư của BPSOS ở Thái Lan đã lập hồ sơ cho khoảng 90% những trường hợp đã được công nhận tư cách tị nạn và có đầy đủ thông tin về họ.

“Những ai đã lập hồ sơ với CAP, tức toán luật sư của BPSOS, thì không phải đưa thông tin cho bất kỳ ai khác,” Ts. Thắng căn dặn. “Chúng tôi sẽ kết nối các hồ sơ đủ điều kiện với từng nhóm bảo lãnh thích hợp.”

Để tiện việc phối hợp, nhân sự của BPSOS được phân nhiệm như sau:

–       Ts. Phan Quang Trọng, cư ngụ tại thành phố Dallas và là cựu thành viên Hội Đồng Quản Trị của BPSOS, phối hợp các nhóm bảo lãnh tư nhân, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và các văn phòng chi nhánh của BPSOS tại Hoa Kỳ.

–       Mục Sư Jordan Smith, phối hợp viên về Định Cư Tị Nạn và Hỗ Trợ Cộng Đồng hiện công tác trong toán nhân sự BPSOS ở Thái Lan, giữ liên lạc với các hộ gia đình đã có quy chê tị nạn, với sự hỗ trợ của toán thiện nguyện viên thuộc các cộng đồng người tị nạn. 

Sự phối hợp hai chiều này bảo đảm tính hiệu quả nhằm đưa những ai đã có quy chế tị nạn ra khỏi Thái Lan trong thời gian sớm nhất.

Mặt khác, BPSOS tiếp tục cảnh giác tình trạng ngày càng đông những người dân tộc J’rai đã đóng tiền từ 800 đến 1000 Mỹ Kim cho một số đường dây để họ đưa đến Thái Lan với hứa hẹn là sẽ định cư ở Hoa Kỳ trong vòng vài ba tháng.

“Chỉ những ai đã được công nhận tư cách tị nạn thì mới được nhận định cư, kể cả theo diện bảo lãnh tư nhân, và tiến trình cứu xét tư cách tị nạn thường mất từ 2 đến 3 năm,” Ts. Thắng giải thích. 

Mọi thông tin cập nhật sẽ được công bố tại trang https://machsongmedia.com/ và https://www.facebook.com/TinanThailan.

Thông tin liên quan:

Cập Nhật Về Nỗ Lực Thúc Đẩy Định Cư Người Tị Nạn Ở Thái Lan – ngày 12 tháng 2, 2023

https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1902-cap-nhat-ve-no-luc-thuc-day-dinh-cu-nguoi-ti-nan-o-thai-lan

 

Viết một bình luận