Còn nhiều cựu thuyền nhân đang không lối thoát ở Thái Lan

  • Chuyển lời cầu cứu đến Liên Hội Người Việt Canada

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 10 tháng 2, 2023

http://machsongmedia.com

Trong số 26 hộ gia đình cựu thuyền nhân bị bỏ rơi lại Thái Lan, toán luật sư của BPSOS ở Thái Lan đã giúp thành công cho 7 hộ gia đình được Cao Uỷ Tị Nạn LHQ (CUTN/LHQ) công nhận tư cách tị nạn. Nghĩa là một lối thoát mới đã được mở ra: các hộ gia đình này, bị gạt ra khỏi chương trình định cư nhân đạo của Canada, nay có cơ hội được cứu xét định cư theo tư cách ti nạn bởi các quốc gia đệ tam.

Không kể 5 hộ gia đình đã hồi hương thì vẫn còn 14 hộ gia đình không hoặc chưa có quy chế tị nạn, gấp đôi số hồ sơ mà chúng tôi mở được lối thoát. Xin xem lời cầu cứu của Ông Trần Thanh Mẫn, một cựu thuyền nhân đang ở trong hoàn cảnh không lối thoát: https://www.facebook.com/TinanThailan/videos/533236725574477

Luật sư của chúng tôi đang cố gắng lập hồ sơ xin tị nạn cho họ với CUTN/LHQ. Tuy nhiên, tiến trình cứu xét của CUTN/LHQ rất lâu lắc, thường mất từ 3 đến 5 năm, và không có gì bảo đảm là kết quả sẽ như ý muốn.

Cách tốt hơn là yêu cầu chính phủ Canada mở lại chương trình định cư nhân đạo dành cho các cựu thuyền nhân Việt Nam ở Thái Lan để đón nhận số gia đình đang không lối thoát này. Đó là một chương trình đặc biệt dành riêng cho các cựu thuyền nhân Việt Nam ở Thái Lan, không đòi hỏi quy chế tị nạn của CUTN/LHQ.

Lời kêu gọi của LM Prayoon Namwong cho các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi

Liên Hội Người Việt Canada là tổ chức duy nhất có vị thế để yêu cầu vì trước đây đã được chính phủ Canada giao trách nhiệm thực hiện chương trình định cư nhân đạo này.

Liên Hội Người Việt Canada có lý do chính đáng để yêu cầu mở lại chương trình định cư nhân đạo: một số lớn hộ gia đình đủ tiêu chuẩn đã bị bỏ sót. Nhiều trường hợp trong số này đã đươc Linh Mục Prayoon Namwong ký xác nhận là cựu thuyền nhân và đã từng có tên trong danh sách định cư theo chương trình nhân đạo trước đây. Nhưng rồi họ đã bị bỏ rơi trong khi những trường hợp tương tự, thậm chí có những hồ sơ không hợp lệ, đã được định cư.

Hơn nữa, Liên Hội Người Việt Canada hiện nay đang có điểm thuận lợi: thành phần hội đồng quản trị và ban điều hành đều là những nhân sự mới, không dính dấp đến hoặc bị lấn cấn bởi những sai phạm trong quá khứ.

BPSOS vẫn tiếp tục giúp các hộ gia đình cựu thuyền nhân mở lại hồ sơ xin quy chế tị nạn. Tuy nhiên, chỉ nên xem đấy là biện pháp phòng hờ vì thời gian chờ đợi rất lâu và không thể bảo đảm quyết định của CUTN/LHQ là sẽ khả quan. Tốt hơn và nhanh hơn là định cư theo chương trình nhân đạo của Canada. LM Namwong mới đây cũng góp lời kêu gọi cho các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi.

Liên Hội Người Việt Canada đã nhận được lời cầu cứu trực tiếp từ một số cựu thuyền nhân cũng như được chuyển qua email bởi những người biết chuyện. Chúng tôi ủng hộ lời cầu cứu của họ và mong rằng Liên Hội Người Việt Canada đồng hành với chúng tôi để tìm lối thoát cho số cựu thuyền nhân bị bỏ rơi và chìm dần vào lãng quên.

Thông tin liên quan:

Lời trần tình và cầu cứu đầu năm thay mặt các cựu thuyền nhân bị bỏ rơi ở Thái Lan
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1898-loi-tran-tinh-va-cau-cuu-dau-nam-thay-mat-cac-cuu-thuyen-nhan-bi-bo-roi-o-thai-lan

Kêu gọi lòng trắc ẩn cho một cựu thuyền nhân bị bỏ rơi ở Thái Lan
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1891-keu-goi-long-trac-an-cho-mot-cuu-thuyen-nhan-bi-bo-roi-o-thai-lan

Thêm cựu thuyền nhân bị bỏ rơi ở Thái Lan cầu cứu
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1892-them-cuu-thuyen-nhan-bi-bo-roi-o-thai-lan-cau-cuu

Thông Báo Gửi Đồng Bào Cựu Thuyền Nhân Còn Kẹt Ở Thái Lan
https://machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1889-thong-bao-gui-dong-bao-cuu-thuyen-nhan-con-ket-o-thai-lan

Viết một bình luận