Chương trình truyền thông để phòng, chống buôn người – Bài 7

Mạch Sống, ngày 01 tháng 11, 2022

http://machsongmedia.com

Việt Nam Thời Báo hợp tác với chương trình CAMSA (Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu) của BPSOS nhằm cung cấp thông tin về phòng, chống buôn người cho người dân trong nước. Họ sẽ biết cách đề phòng để không trở thành nạn nhân, và nếu là nạn nhân thì biết cách cầu cứu đúng nơi, đúng cách.

Trước hết, chúng tôi phổ biến thành nhiều kỳ bản báo cáo mà qua đó Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào Hạng 3. Mỗi kỳ chỉ vừa đủ để in ra không quá 2 trang giấy nhằm dễ phổ biến. Kèm đây là bài thứ 7. Chúng tôi kêu gọi các cá nhân, nhóm và cộng đồng người Việt ở trong và ngoài nước giúp phát tán.

Bài 7 trong loạt bài về phòng, chống buôn người

 (Loạt bài về phòng, chống buôn người này là sản phẩm của sự hợp tác giữa Việt Nam Thời Báo và Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia, CAMSA), một chương trình của tổ chức BPSOS.)

 Bài này tiếp tục phần Phòng Ngừa trong bản phúc trình năm 2022 của Bộ Ngoại Giao gửi Quốc Hội Hoa Kỳ. Đây cũng là phần kết của bản phúc trình.

Điểm đáng quan tâm là trong năm 2021, không một doanh nghiệp xuất khẩu lao động nào ở Việt Nam bị thu hồi giấy phép hoạt động. Theo báo cáo của chính phủ Việt Nam,

có 16 doanh nghiệp bị phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 699 triệu VND, một con số rất khiêm tốn. Không có thông tin nào cho thấy rằng các nạn nhân có được bồi thường từ số tiền phạt này không.

Về việc nâng cao ý thức quần chúng, bản phúc trình nhận xét là chính phủ Việt Nam chưa nỗ lực đúng mức. Theo nhận định của chúng tôi, lẽ ra các kênh truyền thông của nhà nước đã phải phổ biến rộng rãi tin tức về các cuộc giải cứu nạn nhân đi lao động ở Ả Rập Xê Út hoặc ở Serbia đã được LHQ chính thức lên tiếng và các đài báo quốc tế chạy tin. Các thông tin này sẽ giúp cho nhiều người ở Việt Nam tránh các lầm lỗi mà những nạn nhân trước đã mắc phải.

Loạt bài này có mục đích trám lỗ hổng về truyền thông kể trên của chính phủ Việt Nam. Chúng tôi thiết tha kêu gọi những ai quan tâm xin chuyển tiếp loạt bài viết này đến rộng rãi người dân trong và ngoài nước.

Bài viết kế tiếp sẽ trình bày yếu tố “đối tác” (Partnership), là tiêu chí thứ tư mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dùng để xếp hạng một quốc gia trong bản phúc trình. Tiêu chí này không được trình bày dưới đề mục riêng biệt mà được lồng vào khắp bản phúc trình.

 ******

 Báo Cáo Buôn Người 2022 (tiếp theo)

 PHÒNG NGỪA (tiếp theo)

 Bộ LĐTBXH đã nhận được 58 đơn khiếu nại dân sự về quá trình tuyển dụng lao động trong năm 2021 so với 160 đơn vào năm 2020; Điều này dẫn đến việc thanh tra 16 doanh nghiệp xuất khẩu lao động, trong đó phạt vi phạm hành chính 12 doanh nghiệp với tổng số tiền là 699 triệu đồng (30.710 USD) (so với 84 cuộc thanh tra và 32 lần phạt tiền là 2 tỷ đồng (87.850 USD) vào năm 2020). Bộ LĐTBXH đã không thu hồi giấy phép kinh doanh của bất kỳ nhà tuyển dụng nào do vi phạm Luật Người lao động đi làm ở nước ngoài năm 2006 (so với sáu giấy phép kinh doanh bị thu hồi vào năm 2020). Cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương điều tra, xác minh 128 trường hợp tổ chức, cá nhân đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không có giấy phép (so với năm 2020 là 150 trường hợp). Kết hợp với một tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ nước ngoài, chính phủ đã tổ chức hội thảo tham vấn để xem xét các tài liệu đào tạo mới về chống buôn người cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam và công an.

Trong những năm trước, Bộ LĐTBXH đã nâng cao nhận thức về luật lao động và thực hành di cư an toàn giữa các trung tâm dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số báo cáo của các tổ chức phi chính phủ chỉ ra rằng Việt Nam chưa nỗ lực đầy đủ để giáo dục công chúng về những rủi ro vốn có khi tìm kiếm việc làm ở nước ngoài thông qua các công ty xuất khẩu lao động vô đạo đức hoặc các kênh tuyển dụng người dễ bị tổn thương.

Năm 2021, Bộ LĐTBXH tiếp tục đàm phán với Chính phủ Israel và Kuwait để ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động; vẫn chưa hoàn thành những điều này vào cuối kỳ báo cáo. Chính phủ cũng duy trì các thỏa thuận di cư lao động có từ trước với Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đối với lao động giúp việc gia đình và với Chính phủ Nhật Bản đối với lao động có kỹ năng và kỹ thuật và thực tập sinh. Chính phủ cũng duy trì Bản ghi nhớ hợp tác năm 2017 với Chính phủ Nhật Bản để cải thiện các biện pháp bảo vệ cho những người Việt Nam tham gia Chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ thuật của Nhật Bản trong bối cảnh tiếp tục có báo cáo về tình trạng người lao động Việt Nam bị bóc lột nghiêm trọng. Các báo cáo trước đây cho thấy chính phủ đã không giám sát đầy đủ các quy trình hợp đồng và tuyển dụng dưới sự bảo trợ của một số thỏa thuận song phương này.

Trong nước, các quan sát viên của tổ chức phi chính phủ lưu ý rằng việc không thể thành lập các công đoàn độc lập tiếp tục hạn chế việc bảo vệ quyền của người lao động, và các hạn chế về quyền tự do ngôn luận và hiệp hội tiếp tục cản trở một số thảo luận của công chúng về các vấn đề chính về quyền lao động và đất đai liên quan đến tình trạng dễ bị buôn bán. Không giống như năm 2021, chính phủ đã từng nỗ lực để giảm nhu cầu đối với các hành vi mại dâm và du lịch tình dục trẻ em, bao gồm cả việc ban hành một nghị định mới tăng gấp đôi mức phạt vi phạm hành chính liên quan đến “mại dâm” và truy cứu trách nhiệm đối với các doanh nghiệp tạo điều kiện cho hành vi đó. Chính phủ đã không thực hiện các bước để chặn việc nhập cảnh của những phạm nhân tình dục đã biết đến ở Hoa Kỳ.

Viết một bình luận