Quốc tế theo dõi thái độ của nhà nước Việt Nam về Ngày Quốc Tế 22 tháng 8

  • BPSOS kêu gọi các cá nhân, nhóm, tổ chức và cộng đồng trong và ngoài nước hưởng ứng Ngày Quốc Tế 22 tháng 8

Mạch Sống, ngày 10 tháng 8, 2022

http://machsongmedia.com

Để chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế 22 tháng 8 năm nay, BPSOS đã vận động cộng đồng quốc tế quan sát thái độ của nhà nước Việt Nam về thực thi nghĩa vụ như là một quốc gia thành viên của LHQ, và trong bối cảnh Việt Nam đang ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Theo nghị quyết của Đại Hội Đồng LHQ  tháng 5 năm 2019, ngày 22 tháng 8 mỗi năm là Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm Các Nạn Nhân của Các Hành Vi Bạo Lực trên Căn Bản Tôn Giáo hay Niềm Tin. Đại diện của mọi quốc gia hiện diện, trong đó có Việt Nam, đều đồng thuận thông qua nghị quyết này.

Là quốc gia thành viên của LHQ nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ động viên và tạo phương tiện cho công dân hưởng ứng ngày quốc tế này. Trong thực, tế Việt Nam đã ngăn chặn bằng các biện pháp sách nhiễu và đe doạ những ai tưởng niệm ngày này, bảo rằng làm vậy là vi phạm luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên, họ chỉ nói miệng chứ không viết xuống thành văn bản, có lẽ vì sợ văn bản sẽ là chứng từ để báo động quốc tế.

Phật tử ở Chùa Pháp Biên, Bà Rịa – Vũng Tàu, hưởng ứng Ngày Quốc Tế 22 tháng 8

Thật bất ngờ khi ngày 10 tháng 6 vừa rồi, Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Cư M’Gar, Tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định xử phạt 3 tín đồ Tin Lành Tây Nguyên, mỗi người 4.5 triệu VND, vì vi phạm luật Việt Nam khi tham gia Ngày Quốc Tế 22 tháng 8 năm ngoái.  Lập tức, sự kiện này đã được báo cáo với LHQ và bản báo cáo được chia sẻ với nhiều chính quyền quan tâm về tự do tôn giáo và các toà đại sứ của họ ở Việt Nam cũng như với nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế. Xem báo cáo: https://dvov.org/wp-content/uploads/2022/08/Vietnam-Government-Punishes-Montagnard-Christians-for-Observing-International-Days.pdf

Để chứng minh rằng đây không là một sự kiện riêng lẻ mà thuộc vào chính sách xuyên suốt kéo dài từ 2019 đến nay và ảnh hưởng mọi cộng đồng tôn giáo từ Tin Lành Tây Nguyên đến Công Giáo, Cao Đài, Phật Giáo Thống Nhất… BPSOS đã soạn một tài liệu tổng hợp từ nhiều bản báo cáo sự kiện. Tài liệu tổng hợp này cũng đã được chia sẻ rộng rãi với các giới chức chính quyền, cơ quan LHQ và tổ chức nhân quyền quốc tế: https://dvov.org/wp-content/uploads/2022/08/Interference-by-Vietnamese-Government-to-block-observance-of-International-Day-08-10-2022.pdf

“Nhiều toà đại sứ ở Hà Nội cho biết họ đã lên tiếng với nhà nước Việt Nam, đồng thời xin chúng tôi danh sách các địa điểm sẽ tổ chức lễ tưởng niệm để theo dõi hoặc tham dự,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết.

Để được liệt kệ trong danh sách, xin các nhóm hoặc cộng đồng cung cấp thông tin tại đây: https://forms.gle/n7Hd9Z2fhsCPyZdS8

Đúng ngày 22 tháng 8 năm nay sẽ có 2 buổi hội luận về ý nghĩa của ngày này.

Buổi hội luận thứ nhất được tổ chức bởi ADF International, một tổ chức luật gia quốc tế đã hợp tác với BPSOS trong nhiều năm qua nhằm phát huy năng lực cho các cộng đồng Tây Nguyên và Hmong theo Đạo Tin Lành và một số cộng đồng Công Giáo. Ts. Thắng sẽ phát biểu tại buổi hội luận này.

Buổi hội luận thứ hai do Coalition for Genocide Response (Liên Minh Đối Phó Nạn Diệt Chủng) tổ chức. Tham luận đoàn phần lớn là những người đã cộng tác với Ts. Thắng từ nhiều năm qua. Họ cũng đã có đầy đủ thông tin về thái độ biểu quyết một đằng, thực thi một nẻo của nhà nước Việt Nam.

Thái độ của nhà nước Việt Nam về tuân thủ Ngày Quốc Tế 22 tháng 8 năm nay sẽ được phản ánh tại khoá họp của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ tháng 9 tới đây. Việt Nam đang ứng cử cho một ghế tại hội đồng này.

“Chúng tôi sẽ phân bổ nhân sự theo dõi cách hành xử của giới chức chính quyền đối với từng cộng đồng trong danh sách của chúng tôi; mọi vi phạm đều sẽ được nhanh chóng báo cáo với LHQ và chia sẻ với các chính quyền và tổ chức quốc tế quan tâm,” Ts. Thắng nói.

Theo Ông, hưởng ứng Ngày Quốc Tế 22 tháng 8 và các ngày quốc tế khác sẽ giúp các tổ chức tôn giáo và cộng đồng người dân trong nước chóng hội nhập quốc tế và được quốc tế mặc nhiên thừa nhận dù chưa được nhà nước Việt Nam công nhận.

Thông tin liên quan:

Hưởng ứng Ngày Tưởng Niệm của LHQ cho Nạn Nhân bị Bạo Hành vì Lý Do Tôn Giáo: 22 tháng 8, 2022
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/1844-huong-ung-ngay-tuong-niem-cua-lhq-cho-nan-nhan-bi-bao-hanh-vi-ly-do-ton-giao-22-thang-8-2022

Ngày 22 tháng 8: Hãy cùng nhau tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay niềm tin
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/1480-2019-08-15-22-46-39

Viết một bình luận