Hưởng ứng Ngày Tưởng Niệm của LHQ cho Nạn Nhân bị Bạo Hành vì Lý Do Tôn Giáo: 22 tháng 8, 2022

  • Quốc tế đang theo dõi cách hành xử của nhà nước Việt Nam

Mạch Sống, ngày 3 tháng 8, 2022

http://machsongmedia.com

​Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Đại Hội Đồng LHQ thông qua nghị quyết ấn định ngày 22 tháng 8 hàng năm là Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân của Hành Vi Bạo Lực trên Căn Bản Tôn Giáo hay Niềm Tin. Việt Nam đồng thuận thông qua nghị quyết này. Như vậy, là quốc gia thành viên của LHQ, nhà nước Việt Nam có nghĩa vụ động viên và tạo cơ hội cho người dân tham gia ngày tưởng niệm này.

Ngay trong năm 2019, hàng trăm cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam đã tham gia ngày tưởng niệm 22 tháng 8. Ở một số địa phương, chính quyền đã sách nhiễu và hăm he rằng tham gia ngày quốc tế này là vi phạm luật pháp Việt Nam. Dù vậy, qua các năm sau, số các cá nhân và cộng đồng hưởng ứng ngày quốc tế 22 tháng 8 đã tăng mạnh.  

Hình 1 — Một cộng đồng Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành tổ chức tưởng niệm Ngày Quốc Tế 22 tháng 8

Gần đây, chính quyền Huyện Cư M’Gar, Tỉnh Đắk Lắk, phạm phải sai lầm lớn khi quyết định xử phạt 3 người Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành, 4 triệu VND mỗi người, vì lý do họ đã tham gia ngày 22 tháng 8 năm 2021. Quyết định xử phạt là chứng cứ cho thấy nhà nước Việt Nam bỏ phiếu đồng thuận tại LHQ, nhưng ở trong nước thì ngăn cản người dân hưởng ứng.

Cả 3 đối tượng bị phạt tiền đã yêu cầu chính quyền huyện cung cấp biên bản vi phạm, nhưng không được đáp ứng thoả đáng. Huyện đẩy xuống xã. Xã bảo là đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên huyện. Cuối cùng, cán bộ nhà nước tuyên bố biên bản vi phạm là bí mật quốc gia. Ngày 2 tháng 8, cả 3 đương sự gửi văn thư cho Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu bảo đảm nhà nước thực thi luật pháp nghiêm chỉnh và tuân thủ các cam kết quốc tế.

Bản báo cáo về trường hợp quyết định xử phạt tuỳ tiện này đã được chia sẻ với nhiều cơ quan LHQ, các chính quyền quan tâm và một số tổ chức bảo vệ quyền tự do tôn giáo quốc tế.

“Chúng tôi đang huy động sự chú ý của quốc tế về thái độ bất nhất này của nhà nước Việt Nam,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, giải thích. “Điều mỉa mai là tháng tới đây nhà nước Việt Nam ứng cử để làm thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.”

Ts. Thắng kêu gọi những ai quan tâm đến tình hình tự do tôn giáo, dù ở trong hoặc ngoài nước, hãy phổ biến thông tin về Ngày Quốc Tế 22 tháng 8 và tham gia ngày này. Ông cho biết đội ngũ chuyên viết báo cáo vi phạm đã được phân bổ để theo dõi cách ứng xử của các chính quyền địa phương và nhanh chóng thu thập thông tin về bất kỳ sự vi phạm nào để báo cáo với LHQ và quốc tế nói chung.

“Hiện nay quốc tế đang theo dõi sát việc thực thi nghị quyết LHQ về Ngày Quốc Tế 22 tháng 8 ở Việt Nam; đây là lúc người ở trong nước giúp quốc tế làm phép thử với chính quyền Việt Nam,” Ts. Thắng giải thích.

Các thông tin liên quan Ngày Quốc Tế Tưởng Niêm các Nạn Nhân của các Hành Vi Bạo Lực trên Căn Bản Tôn Giáo hay Niềm Tin, 22 tháng 8, sẽ được cung ứng tại trang Facebook: https://www.facebook.com/VNFoRB.

Thông tin liên quan:

Ngày 22 tháng 8: Hãy cùng nhau tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay niềm tin
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/1480-2019-08-15-22-46-39

Ngày 22 tháng 8: Tập hợp toàn dân trong phong trào toàn thế giới vì tự do tôn giáo
http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1459-2019-06-13-15-38-00

Viết một bình luận