Hướng về Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo 2022: Giới trẻ lãnh đạo

  • Những người lãnh đạo trẻ sẽ điều phối nhiều sự kiện của hội nghị thượng đỉnh

Mạch Sống, ngày 25 tháng 6, 2022

http://machsongmedia.com

Mục đích của Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế là “tự do tôn giáo cho mọi người, mọi nơi, và mọi thời điểm”. Để đạt mục đích này, không thể thiếu vắng vai trò của giới trẻ.

Ban tổ chức ước lượng khoảng hơn 100 người trẻ sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh năm nay. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Sẽ có khoảng 15 người trẻ gốc Việt, kể cả người tị nạn mới định cư hoặc đang còn ở Thái Lan.

Cô Hulda Fahmi, một người trẻ công dân Thuỵ Điển và thuộc tổ chức Jubilee Campaign, là người điều hợp cuộc tuần hành sáng ngày 28 tháng 6 đến toà đại sứ của các quốc gia giam giữ tù nhân lương tâm tôn giáo (TNLTTG). Tháng 3 năm 2019, cô Hulda đã hỗ trợ cho phái đoàn của BPSOS đến Geneva tham gia cuộc rà soát của LHQ đối với Việt Nam về thực thi Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị.

Hình 1 – Cô Hulda Fahmi đang trò chuyện cùng cô Đinh Ngọc Tuyết, đại diện hải ngoại của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, tại buổi họp báo do BPSOS tổ chức ở Geneva, Thuỵ Sĩ, ngày 12/03/2019 (ảnh của ĐNT)

Cũng trong ngày 28 tháng 6, đoàn người Việt, tổng cộng ngoài 60 thành viên, sẽ chia thành từng nhóm nhỏ để tham gia các cuộc họp ở Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Các người trẻ trong đoàn sẽ chia nhau, một số tham gia các buổi họp này trong khi một số tham gia cuộc tuần hành.

Trong 2 ngày 29 và 30 tháng 6, 4 người trẻ Việt sẽ điều hành Phòng Trung Tâm Chiến Dịch Toàn Cầu cho TNLTTG. Nơi đây sẽ diễn ra 19 sự kiện, trong đó 7 sự kiện do các người trẻ điều phối hoặc có sự tham gia phát biểu của người trẻ đến từ Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Miến Điện, Trung Quốc, Việt Nam…

Sự hiện diện của người trẻ Việt sẽ nổi bật tại 2 sinh hoạt cũng thuộc khuôn khổ của chiến dịch này:

  1. Khu trưng bày tài liệu và hình ảnh về các TNLTTG – nơi đây các người trẻ sẽ giải thích cho quan khách tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác cũng như lấy chữ ký cho thư chung và bưu thiếp đòi tự do cho các TNLTTG.
  2. “Hành lang TNLTTG” gồm 11 bảng lớn với hình ảnh của 12 TNLTG được chọn làm tiêu biểu. Mọi quan khách và người tham dự hội nghị đều phải đi qua hành lang này trên đường đến đại sảnh của hội nghị. Các người trẻ sẽ luân phiên túc trực tại đây để mới các quan khách chụp hình và phát biểu ủng hộ cho từng TNLTTG một.

Ngoài ra, nhiều người trẻ sẽ tham gia toán truyền thông của BPSOS. Họ sẽ phỏng vấn các giới chức chính quyền và nhân sĩ quốc tế cũng như thành viên của các nhóm người Việt.

“Nói chung, tại hội nghị thượng đỉnh năm nay, các tham dự viên đi đâu cũng sẽ gặp những người lãnh đạo trẻ,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói. “Họ không tham gia thụ động mà sẽ điều hành nhiều sự kiện cũng như chủ động tiếp cận mọi thành phần tham dự viên.”

Thành phần giới trẻ được quan tâm đặc biệt tại hội nghị thượng đỉnh do sự thúc đẩy của Ts. Thắng, thành viên Ban Chỉ Đạo của hội nghị thượng đỉnh năm 2021. Ban này uỷ thác cho BPSOS đảm trách bộ phận lãnh đạo trẻ của hội nghị thượng đỉnh năm 2021 và rồi năm nay. Trong 2 năm qua tổ chức 21Wilberforce đã phối hợp chặt chẽ với BPSOS trong công tác này.

Người thay mặt tổ chức 21Wilberforce là anh Trent Martin, năm nay 25 tuổi. Năm 2018, khi còn là sinh viên đại học, anh Trent làm thực tập sinh mùa hè với BPSOS, dưới sự dìu dắt của Ts. Thắng. Qua mùa hè năm 2019, anh Trent đã quay lại để phối hợp khoá đào tạo của BPSOS cho hơn 20 thanh thiếu niên người Việt đến từ các thành phố Hoa Kỳ và 3 chị em ruột đến từ Anh Quốc.

Trent_Martin.jpg

Hình 2 – Anh Trent Martin khi làm thực tập sinh với BPSOS, mùa hè năm 2018

Một số người trẻ tham gia khoá đào tạo này sau đó đã thành lập nhóm NextGen – Vietnam. Các em đã mở lớp dạy tiếng Anh cho các bạn cùng trang lứa người sắc tộc ở Việt Nam và trong cộng đồng người Việt tị nạn ở Thái Lan. Một số em xung phong soạn thảo bản tường trình gửi LHQ cho cuộc rà soát Việt Nam về thực thi Công Ước LHQ về Quyền của Trẻ Em (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRC%2fNGO%2fVNM%2f48432&Lang=en) cũng như tham gia buổi họp góp ý với Uỷ Ban LHQ về Quyền của Trẻ Em.

Người điều phối nhóm NextGen – Vietnam hiện nay là Ts. Nguyễn Thiên-Ý, một người trẻ làm việc tại văn phòng BPSOS ở Orange County, California.

NextGen_group_picture.jpg

Hình 3 – Ảnh lưu niệm của các em tham gia khoá đào tạo giới trẻ lãnh đạo do BPSOS thực hiên vào tháng 7 năm 2019 (hình của BPSOS)

Tại hội nghị thượng đỉnh năm nay, cũng như năm 2021, các đại diện cho thành phần lãnh đạo trẻ sẽ phát biểu tại buổi tiếp tân khai mạc và buổi cơn chiều bế mạc.

“Chủ trương của chúng tôi là phải có sự tham gia của người trẻ trên sân khấu và ở mọi chỗ trong các ngày hội nghị,” Ts. Thắng cho biết. “Những ai theo dõi thì sẽ thấy đặc điểm của họ là sinh hoạt rất hài hoà với nhau bất luận sự khác biệt về màu da, nguyên quán hoặc tôn giáo.”

Xin hãy theo dõi và cổ suý các hoạt động của các thành viên trẻ rong đoàn người Việt tại hội nghị thượng đỉnh trong các ngày 28-30 tháng 6 tới đây qua các trang FB và trang mạng của BPSOS:

https://www.facebook.com/VNFoRB

https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights

https://machsongmedia.com/

https://www.vnforb.org/

Viết một bình luận