Hướng về hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo 2022: Tuần hành cho các tù nhân tôn giáo

  • Đội ngũ lãnh đạo trẻ đi tiên phong

Mạch Sống, ngày 22 tháng 6, 2022

http://machsongmedia.com

Một hoạt động liên quan đến Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế 2022 sẽ thu hút nhiều sự chú ý của công chúng là cuộc “Tuần Hành Cho Các Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo” (“March for RPOCs” – Religious Prisoners of Conscience) vào sáng ngày 28 tháng 6 trước khi hội nghị được khai mạc.

Buổi tuần hành được đồng phối hợp bởi ba tổ chức 21Wilberforce, Jubilee Campaign và Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam (Vietnam Coalition Against Torture, VN-CAT). Tham gia buổi tuần hành này là các thành viên của hàng chục tổ chức tôn giáo và nhân quyền từ nhiều quốc gia. Dự kiến buổi tuần hành sẽ được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tị nạn tôn giáo trên thế giới đang định cư tại Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền có văn phòng trong khu vực thủ đô Washington DC.

Đây là một hoạt động nằm trong Chiến Dịch Toàn Cầu Cho Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo của Hội Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, sẽ diễn tra trong các ngày 28 – 30 tháng 6 ở thủ đô Hoa Kỳ với khoảng trên 800 người tham gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Phái đoàn tuần hành sẽ đi qua các con phố ở thủ đô Washington DC, đưa cao hình ảnh, xướng tên các tù nhân lương tâm thuộc các tôn giáo khác nhau như Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo, Ahmaddi, Phật Giáo Hòa Hảo… đang bị cầm tù tại Trung Quốc, Algeria, Nigeria, Iran, Mã Lai, Ai Cập, Việt Nam, v.v. và kêu gọi sự chú ý của công chúng và khuyến khích họ ký tên trên thư chung để gửi đến lãnh đạo các quốc gia nói trên, hoặc gửi thư và bưu thiếp vào trại giam để cổ vũ tinh thần những người  bị cầm tù chỉ vì cổ súy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo theo các công ước quốc tế.

Phái đoàn sẽ ghé đến hàng chục toà đại sứ của các quốc gia có chính sách bất dung với tôn giáo. Tại mỗi tòa đại sứ, một đại diện của phái đoàn sẽ trực tiếp trao lá thư chung kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm tôn giáo và cải thiện tình trạng đàn áp tôn giáo tại quốc gia đó.

Đặc biệt, tại tòa Đại Sứ Việt Nam, ngoài lá thư chung của các tổ chức nhân quyền Quốc Tế, đại diện đoàn tuần hành cũng trao copy bản dịch ra tiếng Việt của Điều 18 Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền; Điều 18 và 19 của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị; Điều 20, 21, 22, 23, 24 của Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam 2013; và Điều 6 của Luật Tôn Giáo và Tín Ngưỡng 2016.

Bà Michelle Nguyễn, đồng sáng lập viên của tổ chức Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam và là người thay mặt phái đoàn Việt Nam điều phối hoạt động này, cho biết:

“Các công việc chuẩn bị hiện nay đã hoàn tất. Các phái đoàn của các nước có tù nhân lương tâm tôn giáo đang bị chính quyền giam cầm đều rất hào hứng tham gia. Các tờ rơi, thư vận động, bích chương về những tù nhân lương tâm tôn giáo tiêu biểu đều đã được chuẩn bị chu đáo để phát tới công chúng hoặc xin chữ ký thỉnh nguyện. Và chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức nhân quyền bạn và các đối tác trong công tác chuẩn bị, hậu cần, cũng như sự phối hợp về truyền thông.”

Với việc tham gia điều phối, một lần nữa, phái đoàn người Việt chứng minh khả năng hòa nhập và phối hợp với các tổ chức nhân quyền từ nhiều quốc gia tại những sự kiện mang tầm vóc quốc tế, đóng góp cho phong trào đấu tranh bảo vệ quyền tự do tôn giáo hay niềm tin cho mọi người và thúc đẩy nhân quyền trên thế giới.

Điều này cũng có nghĩa là những nỗ lực hỗ trợ cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam đã được đẩy lên tầm quốc tế và trở thành một phần của chiến dịch toàn cầu với sự tham gia và hỗ trợ của các quốc gia thuộc Liên Minh vì Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, được khởi xướng bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (IRFA: https://www.state.gov/international-religious-freedom-or…) và còn rộng hơn nữa.

Chiến Dịch Toàn Cầu cho Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo sẽ được chính thức phát động tại Hội  Nghị Thượng Đỉnh Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, một sự kiện mang tầm vóc quốc tế được 75 tổ chức cùng hợp tác thực hiện. BPSOS ở trong ban tổ chức của sự kiện này năm 2021 và năm nay. Năm 2021, BPSOS cùng với tổ chức 21Wilberforce đảm trách việc đào tạo đội ngũ lãnh đạo trẻ cho tự do tôn giáo. Năm nay, nhiều những người trẻ này đứng ra phối hợp chiến dịch cho tù nhân tôn giáo.

BPSOS kêu gọi mọi người quan tâm tới tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam và trên thế giới có mặt tại Washington DC vào thời điểm sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022 hãy cùng tham gia vào đoàn tuần hành đa quốc gia vì tự do tôn giáo, vì tự do cho các tù nhân lương tâm tôn giáo này. Toàn bộ cuộc tuần hành sẽ được chiếu trực tiếp tại trang Facebook: https://www.facebook.com/VNFoRB.

Những quý vị không có mặt tại thời điểm này xin vui lòng bày tỏ tinh thần hiệp thông với những người có niềm tin tôn giáo bằng cách theo dõi hội nghị và truyền bá những thông tin về hội nghị qua những bản tin của BPSOS đăng tải trên các trang mạng:

https://machsongmedia.com/vietnam

https://www.facebook.com/VNFoRB

https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights

https://www.vnforb.org/

Viết một bình luận