Phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ: Việt Nam trong số các quốc gia với nhiều vi phạm

  • Tình trạng ngôn ngữ hận thù và kích động bạo lực nhắm vào các tôn giáo độc lập được quan tâm

Mạch Sống, ngày 2 tháng 6, 2022

http://machsongmedia.com

Hôm nay, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken công bố bản phúc trình hàng năm nộp cho Quốc Hội về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới trong năm 2021.

Theo Ông, khi Quốc Hội thông qua Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998, Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ là cơ quan chính phủ duy nhất trên thế giới có nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế. Văn phòng này có trách nhiệm biên soạn bản phúc trình hàng năm nộp cho Quốc Hội.

“Bây giờ, hơn 2 thập niên sau, chúng tôi có hơn 35 chính phủ và cơ quan liên chính phủ có giáo trách nhiệm với mục đích này,” Ông Blinken phát biểu. “Ở nhiều nơi trên thế giới, chính phủ đã không tôn trọng quyền căn bản nhất này… Ở Việt Nam, giới chức chính quyền bắt bớ lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo không đăng ký.”

Ngoại Trưởng Blinken cảm ơn các bảo vệ nhân quyền đã đấu tranh từng ngày một và liên tục chia sẻ thông tin với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ về hiện tình ở các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoại Trưởng Antony Blinken và Đại Sứ Lưu Động Rashad Hussain tại buổi công bố bản phúc trình hàng năm về tự do tôn giáo trên thế giới năm 2021

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ tự do tôn giáo ở mọi nơi. Chúng tôi sẽ hợp tác với các chính quyền, các cơ quan liên chính phủ, xã hội dân sự cho mục đích này, bao gồm cả hội nghị cấp bộ trưởng vào tháng tới ở Anh Quốc.”

Tiếp theo Ngoại Trưởng Blinken, Đại Sứ Lưu Động cho Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Rashad Hussain ghi nhận vai trò của xã hội dân sự để chỉ ra các hình thức vi phạm tự do tôn giáo.

“Các kênh truyền thông xã hội được dùng để phổ biến ngôn ngữ hận thù và kích động bạo lực bằng cách bôi xấu và đe doạ các thành viên của các cộng đồng tôn giáo thiểu số,” Ông Hussain phát biểu.

Đây chính là nội dung của lá thư chung, do BPSOS khởi xướng, gửi Tổng Thống Biden ngay trước khi Toà Bạch Ốc tiếp đón phái đoàn chính phủ Việt Nam đến dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ – ASEAN tháng 5 vừa qua. Lá thư kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đặt vấn đề với giới lãnh đạo Việt Nam về tình trạng ngôn ngữ reo rắc hận thù và kích động bạo lực nhắm vào các tôn giáo độc lập với chính quyền ở Việt Nam.

“Lá thư này đã có 205 chữ ký của người Việt ở trong và ngoài nước cũng như của nhiều tổ chức và nhân sĩ có uy tín quốc tế,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “Sau khi lá thư được gửi ra, Đại Sứ Hussain đã có cuộc trao đổi với tôi về các biện pháp nhằm đối phó tình trạng này.”

“Sự hợp tác mạnh mẽ giữa xã hội dân sự, các chính quyền và các định chế liên chính phủ đã tạo ra một số cải thiện và cho chúng ta hy vọng trong việc đối phó với những thử thách này,” Đại Sứ Hussain kết luận.

Chương về Việt Nam của bản phúc trình đã nói đến các bản báo cáo nhận được từ BPSOS và một số nguồn khác. Nhiều sự kiện vi phạm quyền tự do tôn giáo cũng như những trường hợp cải thiện dược BPSOS báo cáo trong năm 2021 đã được đưa vào bản phúc trình.

Trong năm 2021, BPSOS đã nộp tổng cộng 61 bản báo cáo vi phạm, 8 bản báo cáo tổng hợp về hiện trạng, và 4 bản báo cáo đặc biệt. Tổng cộng từ năm 2009 đến giờ, BPSOS đã nộp 403 bản báo cáo.

Thông tin liên quan:

Phát biểu của Ngoại Trưởng Antony Blinken và Đại Sứ Rashad Hussain:

Tổng Thống Biden: Hãy lên tiếng về tình trạng ngôn ngữ hận thù và bạo lực nhắm vào các tôn giáo ở Việt Nam
https://machsongmedia.com/vietnam/quyenconnguoi/1814-tong-thong-biden-hay-len-tieng-ve-tinh-trang-ngon-ngu-han-thu-va-bao-luc-nham-vao-cac-ton-giao-o-viet-nam

Để thay đổi đất nước, cần đào tạo con người – chỉ dấu năng lực của người dân
https://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1823-de-thay-doi-dat-nuoc-can-dao-tao-con-nguoi-chi-dau-nang-luc-cua-nguoi-dan

Viết một bình luận