Muốn thay đổi đất nước, phải đầu tư vào con người

• BPSOS phát hành tập 2 của giáo trình về đào tạo lãnh đạo cho xã hội dân sự

 

Mạch Sống, ngày 24 tháng 5, 2022

 

Hôm nay, BPSOS phát hành Tập 2 của giáo trình “đào tạo lãnh đạo”, tập trung vào những nguyên tắc căn bản về hoạt động mang tính tổ chức. 

 

Từ năm 2015, BPSOS đã thực hiện chương trình huấn luyện 12 tháng về khả năng lãnh đạo cho khoảng 300 người hoạt động tôn giáo và xã hội dân sự. Riêng trong năm 2022, số người theo học là 80 thuộc các cộng đồng Cao Đài, Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo, Công Giáo, Tây Nguyên, Hmong… Khoảng 1/5 là nữ.

 

Khoá học được chia làm 4 cấp, mỗi cấp tập trung vào một trọng tâm: tìm giải pháp, tổ chức, định chế hoá, và xã hội dân sự. Song song là chương trình giảng về luật Việt Nam và luật quốc tế liên quan đến dân quyền và nhân quyền. Ngoài ra, cấp 5, chỉ dành cho những ai đã có kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn nội dung của khoá giảng 4 cấp, đào tạo cách nào để nhân rộng các bài học hay và các cách làm hiệu quả.

Song song với khoá huấn luyện 12 tháng về nguyên tắc và khả năng lãnh đạo cho các cộng đồng, BPSOS còn cung ứng những lớp đào tạo ngắn hạn bao gồm các lĩnh vực như Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Tiếp công dân của Việt Nam, các công ước quốc tế về nhân quyền, cách báo cáo những vụ vi phạm nhân quyền, tin học, các tiêu chuẩn để xin can thiệp khẩn cấp từ một số tổ chức quốc tế… Đến nay khoảng 2 nghìn người đã theo học. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2022, BPSOS đã thực hiện 12 lớp ngắn hạnm, mỗi lớp khoảng 2.5 tháng, cho 63 người Thượng Tây Nguyên (54 nam và 9 nữ), 2 tín đồ Cao Đài, 5 người Kinh, và 2 người Hmong.

 

Từ cuối năm 2021, BPSOS đã tổ chức chương trình dạy Anh Văn cho người tị nạn tại Thái Lan và chương trình này vẫn còn được tiếp tục với 16 giảng viên trong đó chủ yếu là người Việt hải ngoại. Hiện tại, 18 lớp học đang phục vụ 80 học viên (75 người ở Thái Lan và 5 người Việt Nam). Trên tổng số học viên có 15 người Hmong, 57 người Thượng, và 8 người Việt. Trong đó có 5 lớp học là các gia đình cùng học với nhau.

Ngoài việc dạy tiếng Anh, các lớp học còn là nơi để người Việt hải ngoại hiểu hơn về hoàn cảnh sống của người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan. Hiện tại, một giảng viên sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình người tị nạn đã tìm cách giúp đỡ bằng cách tìm tổ chức bảo lãnh tư nhân tại Canada cho gia đình này.

Trở lại với khoá đào tạo 12 tháng, BPSOS sẽ tuần tự phổ biến giáo trình cho các cấp 3, 4 và 5 để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận.

 

Viết một bình luận