Hãy Đồng Hành cùng Nguyễn Bắc Truyển

  • Xin mỗi người tiếp một tay đòi tự do tôn giáo cho người dân Việt Nam

BPSOS, ngày 22 tháng 5, 2022

http://machsongmedia.com

Tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo Nguyễn Bắc Truyển là một trong 10 người được chọn làm hồ sơ tiêu biểu cho Chiến Dịch Toàn Cầu cho Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo, sẽ được phát động tại Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được tổ chức ở thủ đô Hoa Kỳ ngày 28-30 tháng 6.

Qua các khuôn mặt tù nhân lương tâm, chiến dịch này sẽ đánh động sự chú ý của quốc tế đến tình trạng đàn áp tôn giáo trên thế giới và thúc đẩy sự can thiệp không chỉ cho cá nhân các tù nhân lương tâm mà nhằm bảo vệ quyền tự do tôn giáo cho mọi người.

Chiến dịch sẽ thực sự mang tính cách toàn cầu, nghĩa là có sự vào cuộc của nhiều chính quyền, nhiều lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau, nhiều tổ chức nhân quyền, nhiều người dân ở các quốc gia khác nhau… cho từng tù nhân lương tâm tôn giáo một.

“Chúng tôi muốn thấy hội nghị tự do tôn giáo ở Brazil, ở Ấn Độ, ở Anh Quốc… sẽ lên tiếng cho Ông Nguyễn Bắc Truyển,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết. “Ngược lại, chúng tôi muốn thấy người Việt ở khắp nơi sẽ nhập cùng với các bạn bè thế giới để lên tiếng cho một người theo đạo Cơ Đốc bị cầm tù ở Nigeria.”

Chiến dịch sẽ leo thang và lan rộng cho đến khi tù nhân lương tâm được trả tự do và quyền tự do tôn giáo được cải thiện. Chẳng hạn, chiến dịch tự do cho Nguyễn Bắc Truyển, do Liên Minh Chống Tra Tấn – Việt Nam đảm nhiệm:
1. Bắt đầu bộ phận truyền thông vào đầu tháng 5 với mỗi tuần một nhân vật lên tiếng

2. Đầu tháng 6 bắt đầu hoạt động gửi bưu thiếp đến nhà tù xuất xứ luân phiên từ nhiều quốc gia. 

3. Cuối tháng 6 lấy chữ ký của tham dự viên Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo cho lá thư chung đòi tự do cho Nguyễn Bắc Truyển.

4. Các hoạt động này sẽ được tái lập ở các hội nghị về tự do tôn giáo vòng quanh thế giới. Chẳng hạn, đầu tháng 7 ở Anh Quốc; tháng 9 ở Trung Á; đầu háng 11 ở Indonesia.

Chiến Dịch Toàn Cầu cho Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo, do BPSOS điều phối, là một phần liền lạc của Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, hiện được sự yểm trợ của khoảng 80 tổ chức và 35 quốc gia trên thế giới.

Để tiếp tay với Chiến Dịch Toàn Cầu cho Tù Nhân Lương Tâm Tôn Giáo, quý vị đồng hương có thể:

  • Tham gia gửi bưu thiếp và/hoặc ký tên vào thư chung
  • Giúp phổ biến đến thân hữu các video kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm và các thông tin về chiến dịch toàn cầu
  • Tham gia Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế để lên tiếng cho đồng bào không có tiếng nói. Ghi danh tại: https://irf.swoogo.com/irfsummit/
  • Tài trợ cho đại diện của các cộng đồng tôn giáo bị bách hại tham gia hội nghị thượng đỉnh

Registration_1.png

Nếu cần thông tin, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các nhân sĩ kêu gọi trả tự do cho Ông Nguyễn Bắc Truyển:

 

Viết một bình luận