BPSOS phát hành tập 1 của giáo trình về đào tạo lãnh đạo cho xã hội dân sự

  • Cấp 1: Tìm Giải Pháp

Mạch Sống, ngày 14 tháng 1, 2022

http://machsongmedia.com

Để hỗ trợ công cuộc phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam và trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, BPSOS phát hành sách mỏng “Cấp 1: Tìm Giải Pháp” để ai ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận: https://dvov.org/wp-content/uploads/2022/01/Dao-tao-Lanh-Dao-Tim-Giai-Phap-Jan-2022.pdf

Đây là cấp căn bản của giáo trình đào tạo thành phần lãnh đạo và điều hành cho các tổ chức hoặc nhóm hoạt động bất vụ lợi như các tổ chức tôn giáo, từ thiện, dịch vụ xã hội…

“Chúng tôi chọn hình thức sách mỏng vì có người thích đọc bản in hơn là đọc trực tuyến,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS và cũng là người soạn giáo trình, cho biết.

Bắt đầu năm 2015, BPSOS thực hiện khoá đào tạo 12 tháng theo giáo trình này, cung ứng cho học viên nền tảng kiến thức để giải quyết các vấn nạn của chính mình, của cộng đồng, hay của xã hội. Các kiến thức này hữu dụng cho mọi lĩnh vực, từ đời sống gia đình đến môi trường làm việc, từ thương trường đến xã hội.

Tinh thần và năng lực giải quyết vấn nạn càng lan toả nơi người dân thì xã hội càng có triển vọng thăng tiến. Một xã hội dân sự sẽ hình thành một cách tự nhiên và ngày càng được củng cố. Khi người dân ngày càng chủ động giải quyết các vấn nạn nhỏ và lớn trong xã hội, chính họ sẽ thay đổi thể chế từ độc tài sang dân chủ một cách hoà bình, ổn định và bền vững.

Thực tế cho thấy rằng, ở quốc gia đã có sẵn nền dân chủ ổn định, các trường đại học hay cơ sở đào tạo chủ yếu tập trung đào tạo khả năng cho sinh viên để sẵn sàng tham gia và vận hành những định chế xã hội có sẵn.

Còn ở Việt Nam, các định chế xã hội còn phôi thai, những tổ chức thực sự của người dân còn hiếm hoi và non yếu; xây đắp những viên gạch đầu tiên cho một định chế xã hội mới phải bắt đầu với việc đào tạo con người về ý thức xã hội, về các nguyên lý vận hành của xã hội dân sự, và về điều hành và quản trị một tổ chức trong xã hội dân sự ấy. Khoá đào tạo 12 tháng của BPSOS được thiết kế cho phù hợp với thực trạng và nhu cầu tại Việt Nam.

“Theo nghĩa đen, lãnh đạo là người dẫn đường, dẫn một đoàn người di chuyển từ khởi điểm là vấn nạn tiến dần đến điểm đích, là điểm mà đoàn người sẽ chạm đến khi vấn nạn được giải quyết,” Ts. Thắng nhận định. “Do đó, đào tạo cách giải quyết các vấn nạn là căn bản của đào tạo lãnh đạo.”

Năm 2020, toàn bộ giáo trình được đưa vào hệ thống học hàm thụ và trực tuyến để tiện lợi cho học viên ôn bài hoặc tự học thêm, và được chia làm 5 cấp: 1) Tìm giải pháp, 2) Tổ chức, 3) Định chế hoá, 4) Xã hội dân sự, 5) Nhân rộng mô hình.

Trong năm 2021, BPSOS bắt đầu biên soạn lại giáo trình để phổ biến ra công chúng. Giáo trình Cấp 1 được phổ biến theo dạng hàm thụ tại: https://bpsos.tovuti.io/courses/course/tim-giai-phap-1.   

Đến nay khoảng 300 học viên, phần lớn thuộc các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc, đã qua chương trình đào tạo 12 tháng của BPSOS. Các học viên này tham gia 2 buổi học trực tuyến mỗi tuần, mỗi buổi 2 tiếng. Ngoài phần bài giảng, các học viên bỏ khá nhiều thời gian làm bài tập. Trong năm 2021, BPSOS thí điểm khoá học hàm thụ có huấn luyện viên hướng dẫn; 30 học viên đã hoàn tất khoá hàm thụ.

Ts. Thắng cho biết là các bài giảng cần được soạn lại trước khi phổ biến rộng vì một số khái niệm, chữ dùng và ví dụ minh hoạ có thể không dễ hiểu cho những người không thuộc các cộng đồng tôn giáo hoặc sắc tộc đặc thù.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu phổ biến các bài giảng Cấp 2 trong nay mai,” Ts. Thắng cho biết. “Trọng tâm của Cấp 2 là các nguyên tắc để khởi dựng, vận hành, và phát triển một tổ chức có khả năng đóng góp thiết thực cho xã hội dân sự.”

Viết một bình luận