Việt Nam: Hội luận về đại sách lược nhằm khôi phục Hội Thánh Cao Đài

Việt Nam: Hội luận về đại sách lược nhằm khôi phục Hội Thánh Cao Đài

 • Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á Lần 7

Mạch Sống, ngày 30 tháng 11, 2021

http://machsongmedia.com

Chương trình hội luận sâu và rộng về Đạo Cao Đài kéo dài 2 ngày đã đón nhận tiếng nói của các giới chức quốc tế, các chức sắc Cao Đài thiên phong và nhiều chức việc Cao Đài ở trong và ngoài nước. Đồng thời, các chuyên gia pháp lý, quốc tế vận và truyền thông cũng góp ý hay trong phần thảo luận. Nhiều tham dự viên thuộc các tôn giáo khác nhau cũng lên tiếng yểm trợ và chia sẻ kinh nghiệm.

Toàn bộ chương trình hội luận được truyền hình trực tuyến qua Facebook. Mọi người có thể xem lại qua các đường link dưới đây. Phần trình bày tiếng Anh được lược dịch sang tiếng Việt trên Facebook.

Tham Luận Đoàn 1: Tiếng nói quốc tế

https://www.facebook.com/VNFoRB/videos/900649457485970 

Tham luận viên:

 1. Anurima Bhargava, USCIRF Commissioner 
 2. Dan Nadel, Senior Staff, IRF Office, State Department
 3. Jos Douma, Special Envoy for Religious Freedom, the Netherlands
 4. Victoria Sheahan, Co-founder of CaoDai Today Network

Tham Luận Đoàn 2: Tình trạng Đạo Cao Đài

https://www.facebook.com/VNFoRB/videos/626867392097399

Tham luận viên:

 1. Sĩ Tải Phùng Văn Phan, Toà Thánh Tây Ninh
 2. Lễ Sanh Hương Muội, Thánh Thất Mountain View, Dallas, Texas
 3. CTS Hứa Phi, Tộc Đạo Đức Trọng, Châu Đạo Lâm Đồng
 4. CTS Nguyễn Xuân Mai, Vĩnh Long 

Tham Luận Đoàn 3: Kinh nghiệm đối phó

https://www.facebook.com/VNFoRB/videos/928842101396509

Tham luận viên:

 1. Chian Yew Lim, Human Rights Officer (OHCHR) 
 2. CTS Trần Ngọc Sương, Gò Công, Tiền Giang
 3. Quyền Chánh-Trị-Sự Bùi-Văn-Quan kiêm Chủ-Tịch Ban Quản-Trị Thánh Thất Cao Đài Mountain View, Dallas, Texas
 4. Nguyễn Thu Thuỷ, Hội Thánh Em, Houston
 5. CTS Nguyễn Hữu Khanh, Quyền Đầu Tộc Đạo Phù Mỹ, Bình Định

Tham Luận Đoàn 4: Các đóng góp cho đại sách lược khôi phục cơ đạo

https://web.facebook.com/VNFoRB/videos/420756483045270/

Tham luận viên:

 1. PTS Nguyễn Thị Kim Thùy, Hương Đạo Bình Khánh, An Giang
 2. CTS Trần Quốc Tiến, Hương Đạo Rạch Ông, Sài Gòn
 3. CTS Lê Văn Một, Chánh Trị Sự Thủ Thừa, Long An
 4. PTS Nguyễn Hồng Phượng, Hương Đạo Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

BPSOS, tổ chức đứng ra thực hiện chương trình hội luận sẽ tổng hợp các ý kiến đa dạng và có thể trái chiều nhau thành tài liệu nền tảng.

“Chúng tôi sẽ triệu tập một số buổi hội thảo nhỏ để lấy thêm ý kiến cho việc hình thành một đại sách lược làm cẩm nang hành động cho tất cả các tín đồ Cao Đài với sở nguyện khôi phục cơ đạo,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, cho biết.

Chương trình hội luận kéo dài 2 ngày 29 và 30 tháng 11 này thuộc Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á mà BPSOS đồng tổ chức hàng năm từ năm 2015.

Theo Ts.Thắng, BPSOS sẽ thực hiện các chương trình hội luận tương tự về những tôn giáo khác trong năm 2022.

Viết một bình luận