Thông Cáo của BPSOS: Hội Luận về Đạo Cao Đài – Thách Đố và Triển Vọng


Thời gian: lúc 10am – 12:45pm trong 2 ngày 29 & 30 tháng 11, 2021

Thứ hai và thứ ba tới đây sẽ là buổi hội luận về Việt Nam trong khuôn khổ của Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Khu Vực Đông Nam Á, lần VII. Mục tiêu của hội luận là đi tìm phương án phục hưng Đạo Cao Đài sau hơn 4 thập niên bị bức hại. Buổi hội luận được chia thành 4 tham luận đoàn với nội dung vừa bao quát vừa chuyên sâu. Xin xem bảng tóm tắt nội dung ở cuối thông cáo.

Ngoài các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước, chúng tôi kêu gọi sự tham gia góp ý và chia sẻ kinh nghiệm của các cộng đồng tôn giáo đa dạng và của tất cả những ai quan tâm đến tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trong 12 tháng tới đây, chúng tôi sẽ tổ chức những buổi hội luận tương tự cho các cộng đồng tôn giáo khác. Để tham gia, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ngoài ra, buổi hội luận sẽ được phát trực tuyến trên Facebook để mọi người tiện theo dõi: https://www.facebook.com/VNFoRB.

 

Tham Luận Đoàn 1: Tiếng nói quốc tế

 1. Anurima Bhargava, thành viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế: Nhận định về sự phân biệt giữa Đạo Cao Đài và Chi Phái do nhà nước dựng lên theo chỉ thị của Đảng Cộng Sản năm 1997
 2. Dan Nadel, viên chức thâm niên, Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ: Chia sẻ về chính sách của Hoa Kỳ về bảo vệ tự do tôn giáo ở Việt nam nói chung, liên quan đến Đạo Cao Đài nói riêng
 3. Đại Sứ Jos Douma, Đặc Phái Viên Tự Do Tôn Giáo của Hà Lan và Chủ Tịch Liên Minh cho Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin: Giải thích về những gì Liên Minh của 33 quốc gia này có thể đóng góp cho nỗ lực phục hồi cơ đạo của các tín đồ Cao Đài
 4. Victoria Sheahan, đồng sáng lập viên mạng lưới Caodai Today: Giới thiệu về mạng lưới nối kết các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước nhằm phục hồi cơ đạo

Tham Luận Đoàn 2: Tình trạng Đạo Cao Đài sau 1975

 1. Cô Chian Yew Lim, viên chức LHQ: Các cam kết với quốc tế của Việt Nam về tự tôn giáo hay niềm tin
 2. Những diễn tiến quan trọng quan trọng trong Tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh từ sau 1975 
 3. 12 văn bản của Đảng và Nhà Nước nhằm triệt tiêu Đạo Cao Đài 
 4. Đạo Cao Đài và Chi Phái 1997: Vấn đề chính danh và khía cạnh pháp lý  
 5. Góc nhìn từ hải ngoại của một chức sắc Cao Đài  

Tham Luận Đoàn 3: Biện pháp đối phó với sự bách hại và sách nhiễu

 1. Kinh nghiệm đối phó với Chi Phái 1997 và chính quyền địa phương  
 2. Vai trò và những đóng góp của các nữ tín đồ Cao Đài 
 3. Đánh bại nỗ lực thực thi Nghị Quyết 36 của Chi Phái 1997 ở hải ngoại 
 4. Vai trò và công dụng của công tác truyền thông 

 Tham Luận Đoàn 4: Các phương án hành động để phục hồi cơ đạo 

 1. Vận động và liên kết quốc tế 
 2. Xây dựng nội lực 
 3. Sử dụng hệ thống luật pháp nội địa 
 4. Phục vụ nhơn sanh và nối kết xã hội


Viết một bình luận