Cần tình nguyện viên dạy Anh văn cho người Việt tị nạn ở Thái Lan chuẩn bị định cư


Thông Báo
BPSOS, ngày 23 tháng 10, 2021

Hiện nay có khoảng 75 người Việt đang trong hoặc đã xong tiến trình phỏng vấn định cư Hoa Kỳ và Canada. Để giúp họ chuẩn bị cho sự thay đổi lớn trong cuộc sống, chúng tôi kêu gọi đồng hương ở 2 quốc gia này tình nguyện bỏ ra 1 tiếng mỗi tuần để dạy Anh văn và chia sẻ kinh nghiệm về đời sống ở Hoa Kỳ hoặc Canada.

Đây là cách để những người đi trước dìu dắt những đồng bào kém may mắn đi sau. Hiện nay có khoảng 800 người Việt ở Thái Lan đã được công nhận tư cách tị nạn. Phần lớn những người này đã ở Thái Lan từ 3 năm trở lên, có người trên 10 năm. Với chính sách tăng định cư tị nạn của Hoa Kỳ và của Canada trong 3 năm tới, số đồng bào có triển vọng định cư tị nạn sẽ tăng lên đáng kể so với những năm trước đây.

Bức tranh của một nghệ sĩ tị nạn gốc Phi Châu vẽ tặng văn phòng BPSOS ở Thái Lan

Để giúp người tị nạn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn định cư và cho cuộc sống mới khi được chấp nhận định cư, chúng tôi mở các buổi định hướng về các chương trình tị nạn của Hoa Kỳ và Canada, và các lớp dạy tiếng Anh và dẫn nhập về đời sống ở 2 quốc gia Hoa Kỳ và Canada.

Chúng tôi hiện có 4 thiện nguyện viên dạy tiếng Anh và đang cần tuyển thêm khoảng 6 thiện nguyện viên nữa. Chúng tôi sẽ có người hướng dẫn cách sử dụng phương tiện trực tuyến và về cách giảng dạy dựa trên giáo trình có sẵn.

Quý vị nào sẵn lòng giúp đồng bào tị nạn, xin liên lạc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin chân thành cảm ơn.

Thông tin liên quan:

Buổi định hướng về văn phòng pháp lý Center for Asylum Protection (CAP) do BPSOS thành lập và tài trợ: https://bpsos.tovuti.io/lesson-preview?id=258&unlock=1

Buổi đinh hướng về chương trình tị nạn của Hoa Kỳ: https://bpsos.tovuti.io/courses/lesson/?id=261


Viết một bình luận